Europas judar mellan 1920-1945

På 1920- och 1930-talen var judarna alltjämt accepterade i det demokratiska och ännu ganska välmående Västeuropa, även i det fascistiska Italien. Någon vilja att ta itu med judefrågan som ett internationellt problem fanns inte. Ännu långt fram på 1930-talet hade de tyska judarna kunnat räddas.
S

Judar från Ungern som deporterats till förintelselägret Auschwitz i Polen 1944.

Ett judefientligt Tyskland

Åren efter första världskriget tog agitationen mot judarna fart i Tyskland. Till detta bidrog den starka invandringen av östjudar under och efter kriget samt judarnas betydande politiska roll under Weimarförfattningen, vilken för övrigt var utarbetad av en jude. Många judar kom nu att inta ledande platser i tysk politik och förvaltning, något som tidigare hade varit otänkbart.

Under dessa förhållanden hade antisemiterna inte svårt att spåra judiska ränker (intriger). Tyskarna 1919 kände sig fattiga, utblottade och föraktade. Genom att skylla hela eländet på judarna kunde de upprätta sin självkänsla. Allt var den judiska parasitens fel: världskriget och nederlaget, Versaillesfreden och de ekonomiska följderna som ledde till den tyska medelklassens ruin genom hyperinflationen. Judarna hade gett Tyskland en dolkstöt i ryggen. Därför hade den tyska nationen stupat obesegrad. Sions vises protokoll (en antisemitisk propagandaskrift) fick enorm spridning vid den här tiden i Weimarrepublikens Tyskland.

ANNONS

ANNONS

Det var Nazitysklands ledare Adolf Hitler och hans NSDAP, grundat 1919, som drev den fanatiska nationalismen och den förbittrade antisemitismen till dess höjdpunkt. Tyskarna blev Guds utvalda folk. Juden blev djävulen.

Redan innan Hitler kom till makten var dock nästan alla tyska partier utom de marxistiska arbetarpartierna mer eller mindre judefientliga. De i riksdagsvalet 1933 segrande nazisterna behövde bara fullborda verket.

I Tyskland fanns vid den här tiden inte mer än en halv miljon judar och 250 000 halvjudar.

Judarna hade ingenstans att ta vägen

Hitler var länge villig att låta judarna emigrera till andra länder, eftersom han trodde att de skulle skapa "judeproblem" där. Och just detta fruktade regeringar överallt, för inget land ville ta emot dem. Sådan var till exempel stämningen i Sverige, delvis även bland de svenska judarna.

Av de tyska judarna kom 100 000 undan (av ca 750 000 judar och halvjudar), men berättelsen om dödsskeppen som från 1938 och framåt korsade haven för att överallt finna stängda gränser är en historisk gastkramning. De fria staterna ändrade sin inställning först efter krigets slut. Då tog man emot de överlevande från Förintelsen. Dessförinnan hade man inte riktigt velat veta om judarnas lidande och dödsfara.

Det största ansvaret för detta får väl bäras av USA och Storbritannien. Från 1921 beskar USA invandringen från Östeuropa, kvoterna sänktes sedan vartefter. Betecknande för den amerikanska hållningen är kanske att en man som Henry Ford (industrimagnat och bilmärket Fords skapare) kunde låta sig vilseledas av Sions vises protokoll, så att han satsade sitt inflytande till stöd för antisemitismen. Men efter kriget lät han sig övertygas om sitt misstag och erkände det öppet samtidigt som han sökte gottgöra det.

I Storbritannien har det aldrig, lika lite som i USA, funnits någon betydande antisemitisk rörelse, men kanske ett slags kylig likgiltighet. Som Palestinas mandatärmakt (förvaltare) ställde sig Storbritannien likgiltigt till judarnas strävanden, ja, snarast fientligt, och detta mitt under judeförföljelserna i Nazityskland. Den brittiska vitboken 1939 (som starkt begränsade den judiska invandringen till Palestina) liksom de amerikanska immigrantkvoterna hindrade judarnas räddning.

ANNONS

ANNONS

Förintelsen

Att redogöra för de olika stadierna i nazisternas judeförföljelser är kanske onödigt. Här följer endast några data:

 • 1 april 1933 proklamerades bojkott som svar på en påstådd judisk ”hetspropaganda”.
 • 1935 utfärdades Nürnberglagarna som förbjöd äktenskap och sexuella förbindelser mellan tyskar och judar.
 • Natten 9-10 november 1938 inträffade den så kallade kristallnatten eller novemberpogromen då synagogor, judiska hem och affärslokaler brändes över hela Stortyskland. Därtill dödades och misshandlades tusentals judar. Nu dömdes även judarna att betala ett väldigt kollektivt skadestånd. Därefter kom en ström av förordningar, som berövade dem utkomstmöjligheter och statens skydd. Deportationerna började omedelbart efter Polens delning 1939.
 • År 1941 blev judar tvungna att bära Davidsstjärnan synligt på kläder när de vistades i offentliga miljöer.
 • År 1942 startade på Hitlers order den slutgiltiga lösningen - den systematiska utrotningen av alla judar i det naziockuperade Europa.

Hur många judar som dog - genom avrättning, gasning, eld, svält, misshandel, utmattning eller så kallade ”medicinska experiment” och självmord - kan vara svårt att säga, men antalet brukar sättas till närmare 6 miljoner. En schweizisk historiker skriver: ”Bakom de nakna talen döljer sig ett sådant övermått av lidande, ångest och förtvivlan, att alla ord blir tomma, om man skulle försöka uttrycka det oföreställbara i ord.”

Många av de nazistiska ledarna var vilseledda av sin egen propaganda och trodde faktiskt att det fanns en judisk världserövringsplan. Andra visste att judarna var maktlösa och utan risk kunde förföljas.

Vad Hitler själv än trodde, eftersträvade han utan tvivel att använda antisemitismen som ett vapen i den nazistiska erövringens tjänst. Han ville krossa det kristna humana idealet och ersätta det med den hårda maktmänniskan, det vill säga att avhumanisera tyskarna och bibringa dem en herrefolksmentalitet, som inte visade svaghet som t.ex. mänsklig hänsyn.

I de ockuperade länderna i västra och norra Europa försökte folken genomgående rädda sina judiska samhällsmedlemmar undan nazisternas förföljelser, även om det också fanns många som gick nazisternas ärenden, Vichyregimen i Frankrike är ett välkänt exempel på det sistnämnda.

ANNONS

ANNONS

Antisemitism i Östeuropa och Sovjetunionen

I Central- och Östeuropa fanns däremot på förhand en utbredd antisemitism, och judarna kunde där i allmänhet inte räkna med något stöd av befolkningen mot tyskarnas grymheter.

De polska judarna hade under 1930-talet blivit utstötta ur yrkeslivet och förde redan innan tyskarna anföll, en eländig existens. De var hotade, hetsade och utsatta för ständiga överfall. Många begick självmord. Liknande förhållanden rådde i Litauen, Lettland och andra länder.

Rumänerna förde till och med ett utrotningskrig mot sina 800 000 judar. De ungerska judarna hade inte hunnit så långt i utförsbacken, men även de var underkastade särskild lagstiftning.

Den kommunistiska revolutionen i Ryssland 1917 hade förvandlat de ryska judarna, som genomgående var borgare, till arbetslösa parias (utstötta). Ännu på 1930-talet stod en tredjedel av judarna utanför det sovjetiska samhället. Deras kulturinstitutioner hade raserats. Att många av Lenins närmaste män var judar, berodde på judarnas genomsnittligt höga bildning och duglighet samt därpå att tsarerna med sina förföljelser hade drivit judarna åt vänster.

I mitten av 1930-talet gjorde sig emellertid Josef Stalin av med de judiska kommissarierna (politiska officerare i Röda armén), diplomaterna och ämbetsmännen.

Åren 1936-1938 genomförde Stalin de stora utrensningarna. Lenins gamla garde likviderades. Bolsjevismen (kommunismen) antog sin rysk-nationalistiska totalitära form (kommunistisk diktatur). Antisemitismen var en integrerad del av det nya systemet. Kommunistledare av judisk börd stämplades som kapitalister, spioner och förrädare. En skugga föll över alla de ryska judarna.

Efter det tysk-ryska förbundets ingående 1939 (Molotov–Ribbentrop-pakten) sades ingenting om nazismens judeförföljelser. De ryska judarna anade inte i vilken fara de svävade.

Fem miljoner ryska judar kan ha funnits i Sovjetunionen efter Polens fjärde delning 1939. Av dem lär hälften ha mördats, dels av nazisterna, dels av deras ryska sympatisörer. Antisemitismen spred sig sedan som en löpeld från de tyskockuperade områdena österut.

LÄS MER: Judarnas historia från forntiden till 1972 (artikelserie)

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Judarnas historia

LÄS MER: Förintelsen

LÄS MER: Den hebreiska bibeln och judendomens historia (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur var judarnas situation i Västeuropa under 1920- och 1930-talen?
   
 2. Vad bidrog till den ökande antisemitismen i Tyskland efter första världskriget?
   
 3. Vilken roll spelade Adolf Hitler och NSDAP i den ökade antisemitismen i Tyskland?
   
 4. Vad hände med judarna som försökte fly från Tyskland? Vilka länder tog emot dem?
   
 5. Vad var Nürnberglagarna och kristallnatten (novemberpogromen)?
   
 6. Hur skilde sig situationen för judar i Östeuropa jämfört med Västeuropa?

Fundera på:

 1. Varför tror du att andra länder inte ville ta emot judiska flyktingar, trots deras utsatta situation?
   
 2. Hur kan propaganda och felaktig information påverka människors åsikter och handlingar?

Ta reda på:

 1. Vad var Vichyregimen i Frankrike och hur agerade den under andra världskriget i förhållande till judarna?
   

 

Litteratur:

Lucy S. Dawidowicz, The War Against the Jews: 1933-1945, Holt, Rinehart and Winston, 1975

Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious History of the Jews, Columbia University Press, 1952

Haim Hillel Ben-Sasson, A History of the Jewish People, Harvard University Press, 1976

Hugo Valentin, Antisemitism i historisk och kritisk belysning, Norstedts, 1942

Elie Wiesel, Night, Hill & Wang, 1960

Ragnar Norrman, Judar och judendom i historia och nutid, Natur & Kultur, 1957

Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Holmes & Meier, 1961

 

Text: Per G Andreen, f.d. docent i historia vid Stockholms universitet och lektor vid Djursholms Samskola

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 21 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
krossade skyltfönster

Kristallnatten

Kristallnatten, eller novemberpogromen som den numera även kallas, var natten mellan 9 november och...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Koncentrationsläger

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra...

Hi
Antisemitism

Antisemitism

Med antisemitism menar man vanligen en antijudisk inställning. Det språk judarna under hela sin...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna