L

Pirater och sjöröveri

Sjöröveri har funnits över hela världen i alla tider från det att sjötransporterna blev tillräckligt värdefulla för att anfalla och lägga beslag på.
Bild:

De uppfattningar vi har om sjörövare härstammar främst från skönlitteratur och filmer. Illustration av Howard Pyle (1853-1911).

Sjöröveriets guldålder

De uppfattningar om pirater som vi har idag härstammar först och främst från skönlitteratur och filmer. Dessa ”klassiska” sjörövare förekom i Västindien under senare delen av 1500-talet och särskilt under 1600-talet. De europeiska länderna hade då ännu inte tillräckligt starka sjöstridskrafter för att helt kunna behärska farvattnen kring kolonierna i Västindien.

De västindiska sjörövarna bestod främst av fattiga arbetare och slavar som rymt och därefter värvats till piratverksamheten. När större reguljära örlogsflottor (statsägda krigsflottor) började bli vanliga i de amerikanska farvattnen under 1700-talet, ebbade sjöröveriet ut. Delar av piratverksamheten hade då flyttats till Indiska oceanen.

Skillnad mellan kapare och pirater

Alla som höll på med sjöröveri var inte pirater. Man brukar skilja mellan pirater och kapare. Pirater sysslade med en privat och brottslig form av sjöröveri och var inte underställda någon stat. Detta till skillnad mot kapare som bedrev en mer rumsren variant av sjöröveri som understöddes av staten. Kaperi förekom nästan enbart i krigstider i syfte att försvaga motståndarländernas handel. För att bedriva kaperi var sjökaptenen först tvungen att få ett kaparbrev från staten som gav honom ensamrätt att bedriva sjöröveri. Kaparna var därför ofta vanliga marinsoldater med befogenhet att angripa fientliga länders handelsfartyg.

Barbareskstaterna i Nordafrika

I Medelhavet bedrev de nordafrikanska s.k. barbareskstaterna ett permanent och omfattande kaperi från 1500-talet till början av 1800-talet i syfte att tvinga de europeiska länderna att betala tributer (skatt). De bakomliggande nordafrikanska länderna skaffade sig på så vis ett tvivelaktigt rykte med sitt legaliserade sjöröveri. Kaperiet i Medelhavet upphörde först när fransmännen erövrade Algeriet på 1830-talet.

Visste du att:

 • Omkring en miljon européer såldes som slavar i Nordafrika mellan åren 1500 och 1800. De muslimska stadsstaterna hade kontrollen över den nordafrikanska Medelhavskusten och låg bakom slavhandeln. Från början härjade de muslimska slavskeppen i Medelhavet men så småningom plundrade de kuststäder i Spanien och Frankrike. Till skillnad från de afrikanska slavar som skeppades till Amerika, kunde de europeiska slavarna klättra på den sociala rangskalan och det hände ofta att de tjänade så mycket pengar att de kunde köpa sig fria.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn fakta om sjöröveriets guldålder.
   
 2. Beskriv skillnaden mellan pirater och kapare.

Ta reda på:

 1. Nämn några böcker och filmer eller serier som handlar om sjörövare.
   
 2. Nämn något ställe i världen där det förekommer sjöröveri idag? Försök även komma på orsaker till denna piratverksamhet.

Diskutera:

 1. Försök att ge en bild av hur en typisk pirat ser ut. Beskriv gärna med hjälp av både text och bild. Sätt sedan på dig dina källkritiska glasögon och fundera på vad som troligtvis inte stämmer med "den vanlige" piraten i verkligheten, samt eventuellt vad som skulle kunna stämma. Fundera också på varifrån du har fått din uppfattning om pirater. Är det några pålitliga källor? Diskutera och jämför med en kompis.
   

Obs! I avsnittet om Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776 hittar du mer fakta om ämnet.

 

Litteratur:
Marcus Rediker, Pirater - sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet, Karneval förlag, 2007
Angus Konstam, The History of Pirates, The Lyons Press, 1999
 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Uppdaterad: 31 maj 2017
Publicerad: 21 mars 2017