L

Davidsstjärnan - en känsloladdad judisk symbol

Davidsstjärnan är en sexuddig stjärna formad av två trianglar. Det är judarnas stora symbol. Under andra världskriget tvingade nazisterna judar att bära en gul Davidsstjärna på sina kläder. Numera finns stjärnan på Israels flagga.
Bild:

Det är först in modern tid som Davidsstjärnan har blivit en stark judisk symbol.

Ingen religiöst laddad symbol

Davidsstjärnan kallas också för Davidsskölden. På hebreiska heter den Magen David. När benämningen ”judestjärna” används är det oftast i nedsättande eller hatisk mening.

I jämförelse med det kristna korset har Davidsstjärnan inte någon tung religiös innebörd. Den nämns inte i Bibeln eller i de judiska skrifterna.

Davidsstjärnan har använts i många kulturer under en lång tidsperiod. Man har funnit Davidsstjärnor i indiska, egyptiska, judiska, kristna och islamiska fornlämningar.

Det var under 1500-talet som det blev vanligare att judar använde Davidsstjärnan som sitt tecken. Bruket av Davidsstjärnan som judiskt församlingsemblem spred sig under 1600- och 1700-talet i de österrikiska länderna och vidare österut.

En judisk nationalistisk symbol

Under 1800-talet blev Davidsstjärnan en vanlig symbol för många judar. Detta berodde framförallt på att sioniströrelsen började använda stjärnan som sin symbol 1897. De ville därmed skapa en judisk symbol som skulle vara lika laddad som det kristna korset. I samband med det blev det också allt vanligare att pryda synagogorna med Davidsstjärnor. Det var först under den här tiden som Davidsstjärnan blev en nationell judisk symbol.

Bild:

En Davidsstärna på en gallerförsedd grindport vid en igenvuxen gammal judisk kyrkogård i Krakow, Polen.

En symbol som följt miljontals människor till en tidig grav

Några årtionden senare, i Hitlers Tyskland, gjorde nazisterna Davidsstjärnan till ett skammens tecken.

I en tysk polisförordning från 1941 heter det att: ”Judar, som fyllt sex år, är förbjudna att visa sig offentligt utan en judestjärna. Judestjärnan består av en handflatestor, på svart sydd sexuddig stjärna av gult och med svart påskrift Jude. Den skall bäras fullt synlig och fastsydd på vänstra bröstsidan av klädesplagget.”
 

Bild:

Davidsstjärnan pryder Israels flagga sedan staten bildades 1948.

En omdebatterad symbol

Under Davidsstjärnans tecken har många miljoner människor mördats (se Förintelsen). Därför uppstod det en diskussion i den nya staten Israel efter andra världskriget om man borde använda denna symbol, som för många enbart förknippas med lidande och död, som staten Israels tecken.

Andra ansåg att detta tecken har mer än väl uppnått sin värdighet genom lidandet och att tecknet pekar på liv och upprättelse. Därför antogs Davidsstjärnan som Israels och judendomens identitetstecken.

Uppgifter och frågor

  1. Beskriv Davidsstjärnan.
     
  2. När började judarna använda Davidsstjärnan?
     
  3. Hur använde nazisterna Davidsstjärnan?
     
  4. Hur resonerade man kring det fortsatta användandet av Davidsstjärnan i Israel efter andra världskriget?
Uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 16 februari 2014