Lätta fakta om inflation

Inflation innebär att priserna stiger och pengarna blir mindre värda. År 1905 kostade mjölken 13 öre litern. Oxköttet kostade 90 öre per kilo. Men det var inte lättare att få pengarna att räcka till på den tiden eftersom lönerna var mycket låga.
L

Under hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet blev pengarna i stort sett värdelösa. Bilden visar en man som tapetserar med sedlar.

Pengarna minskar i värde

En risk med inflation är att priserna stiger så mycket att lönerna inte följer med i samma takt. Resultatet kan bli en försämrad reallön (se viktiga begrepp) och därmed en försämrad levnadsstandard.

Inflation är alltså detsamma som penningvärdesförsämring.

Hyperinflationen i Tyskland

En enormt hög inflation inträffade i Tyskland under 1920-talet. När det var som värst hämtade folk ut sin lön dag för dag och handlade upp den omedelbart för att inte pengarna skulle vara ännu mindre värda nästa dag.

ANNONS

ANNONS

Folk tvingades bära med sig hela kassar med sedlar när de skulle ut och handla. En limpa bröd kunde kosta över 1 000 miljoner mark. Pengarna blev så värdelösa att barnen använde sedelpackar som byggklotsar.

Inflation drabbar folk olika hårt

I alla länder är man rädd för inflation eftersom den är orättvis. Prishöjningarna gör att lönen räcker sämre och det är vanligt att allas löner inte höjs lika mycket som priserna.

Inflationen straffar också de som försöker spara pengar på banker. På grund av inflationen blir pengarna mindre värda och man måste spara ännu mer pengar.

Den som äger fastigheter drabbas inte på samma sätt av inflationen. Alla som lånat pengar kan till och med tjäna på inflationen, eftersom lånet sjunker i värde när pengarna blir mindre värda. Då blir det lättare att betala av lånen. Inflation gynnar den som lånar pengar.

Orsaker till inflation

Det finns många orsaker att det blir inflation. Här är några orsaker:

 • En stor efterfrågan kan vara en orsak. Har hushållen gott om pengar blir efterfrågan på varor och tjänster stor och då är det lätt att producenterna höjer sina priser kraftigt.
 • Inflation kan också komma från utlandet, om viktiga importvaror stiger i pris. Sådana importvaror kan vara olja och bensin.
 • Industrierna kan ha mycket att göra. Det är ont om arbetskraft. För att folk ska stanna kvar på jobbet och inte byta arbete tvingas man höja lönerna. För att företagen ändå ska löna sig, höjer man priserna på de varor man tillverkar.

Åtgärder mot inflation

I teorin är det lätt att stoppa inflation, men i praktiken är det betydligt svårare. Här följer några åtgärder man kan vidta för att förhindra inflation:

 • Om efterfrågan är för stor kan man på olika sätt dämpa denna efterfrågan. Att höja skatten, att införa tvångssparande, att höja räntan eller att minska bidragen är exempel på sådana åtgärder.
 • Ett radikalt grepp är att besluta om pris och lönestopp. Detta kan man inte hålla på med under en längre period eftersom inflationen brukar ta ny fart när prisstoppet tas bort.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Inflation: Penningvärdet minskar, t.ex. en tiokrona är idag mindre värd än vad den var förra året eftersom det har skett en inflation sedan dess.

Reallön: Lön uttryckt i den mängd varor och tjänster man kan köpa för den. Om lönen ökar med 10 % på ett år och vi samtidigt har en inflation på 6 %, kommer reallönen att öka med ca 4 %. Man har då mer pengar att handla för. Om däremot inflationen ökar mer än lönen gäller det omvända - köpkraften minskar.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad innebär en inflation?
   
 2. Nämn fakta om inflationen i Tyskland på 1920-talet.
   
 3. Varför är man rädd för inflation?
   
 4. Vilka drabbas och vilka gynnas av en inflation?
   
 5. Nämn några orsaker till inflation.
   
 6. Hur kan man stoppa inflationen?
   

 

Litteratur:

Klas Eklund, Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin, Studentlitteratur, 2013

Dan Andersson m.fl., Marknaden och välfärden - en läsebok om ekonomi, LO, 2003

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 8 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

S

Svensk ekonomi och handel från 1800-talet fram till idag

Från 1800-talets jordbruksdominerade samhälle till dagens avancerade ekonomi har Sverige genomgått...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Relaterade taggar

Sh
Sedel

Inflation

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare...

Sh
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Ekonomiska system

av: Mattias Axelsson
2022-10-19

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om ekonomiska system i allmänhet, och om marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi i synnerhet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är inflation?

av: Mattias Axelsson
2021-02-28

I veckans avsnitt förklarar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) vad inflation är och varför det blir inflation.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Aktier och aktiehandel

av: Mattias Axelsson
2021-01-31

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om aktier, aktiehandel och blankning.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Avtalsrörelse, kollektivavtal, strejk och lock-out

av: Mattias Axelsson
2020-11-17

Gymnasieläraren Mattias Axelsson pratar om hur avtalsrörelser fungerar i Sverige och om stridsåtgärder som strejk och lock-out.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Välfärdsteorier och välfärdsmodeller

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-24

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om tre olika välfärdsteorier: den konservativa, den liberala och den socialdemokratiska.

+ Lyssna