Kejsar Konstantin

          

Artikel i Gefle Dagblad där du kan läsa om kejsar Konstantin. Konstantin lät införa kristendomen som romersk statsreligion och lade således grunden till kristendomens fortlevnad och spridning i Europa...

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)