Antiziganism

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott, diskriminering eller negativa och stereotypa fördomar mot romer.
M

En romsk familj med tre barn har blivit bortkörda från sitt tältläger, 1951.

Antiziganismen kränker principen om människors lika värde och rättigheter.

Antiziganism i Sverige förr

För att förstå hur antiziganismen i Sverige ser ut i dag, är det bra med kunskap om hur antiziganismen har sett ut historiskt. Det har bedrivits en politik på statlig och kommunal nivå som har påverkat romers villkor och möjligheter att försörja sig och vara en del av samhället. Politiken har byggt på antiziganistiska tankegods och rasbiologiska föreställningar om människors olika värde.

ANNONS

ANNONS

Många åtgärder mot romer har motiverats utifrån idéer om att romer var en belastning för samhället och att de inte skulle bli för många. Exempelvis fördes under 1900-talet en steriliseringspolitik som ledde till att många romer tvångssteriliserades. Lagen om sterilisering togs bort först i mitten på 1970-talet.

Politiken har också byggt på idéer om att romer var oönskade i det svenska samhället. Det var den föreställningen som motiverade varför många romer under första hälften av 1900-talet fördrevs ut ur många kommuner och tvingades bo i tillfälliga läger och tält. Ett annat exempel som visar att romer var oönskade är en lag som fanns mellan 1914–1954 och som fastslog ett inreseförbud för romer.

Antiziganism i Sverige idag

Antiziganismen påverkar fortfarande många romers liv och de diskrimineras än i dag när de söker bostad eller arbete, när de har kontakt med myndigheter eller i skolan. Romer utsätts också för antiziganistiska hatbrott, det vill säga brott vars motiv är rasistiska.

År 2013 avslöjades att Polisen i Skåne olagligt hade kartlagt över 4600 romer, det vill säga en stor del av den romska befolkningen i Sverige. I registret fanns 1000 barn. Skånepolisens register har av många kallats för en stor rättsskandal och väcker tankar om hur den antiziganistiska historien återupprepar sig, särskilt eftersom romer under hela 1900-talet kartlades och registrerades av myndigheter för att de skulle få kontroll över gruppen.

Många romer vittnar om att de känner sig tvungna att dölja sin romska identitet för att slippa kränkningar och diskriminering.
 

Romer är en nationell minoritet

Romer är, tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar, en nationell minoritet i Sverige. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har bott i landet under lång tid.

Sverige har genom att anta internationella konventioner förbundit sig att ge skydd till nationella minoriteter, motverka diskriminering samt stödja minoritetsspråkens utveckling.

Anledningen till att det finns internationella konventioner som skyddar nationella minoriteter är att många stater genom historien har bedrivit en politik som kränkt deras mänskliga rättigheter.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är antiziganism och vilka är de vanligaste sätten den kan ta sig uttryck i?
   
 2. Hur har antiziganismen i Sverige påverkat romer historiskt?
   
 3. Ge exempel på politiska beslut eller lagar som har påverkat romer negativt i Sverige.
   
 4. Hur påverkas romer av antiziganism i Sverige idag?
   
 5. Vilka skydd och stöd säger internationella konventioner att Sverige ska ge till romer som nationell minoritet?

Fundera på:

 1. Varför tror du att antiziganism fortfarande är ett problem i Sverige trots att det finns lagar och konventioner som ska skydda romer?
   
 2. Hur kan samhället och vi som lever i Sverige arbeta för att minska antiziganism och diskriminering av romer?

Ta reda på:

 1. Vad är ett "hatbrott" och hur skiljer det sig från andra brott?
   
 2. Finns det andra minoritetsgrupper i Sverige som har utsatts för liknande diskriminering som romer? Vilka och hur?
   

 

Text: Kommissionen mot antiziganism

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 15 mars 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

S

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda...

S

Vad är folkrätt?

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Hi

Romernas historia

Romerna är en folkgrupp som utvandrade från Asien till Europa under medeltiden. Romernas historia är delvis kantad av...

Relaterade taggar

Sh
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Sh
Porajmos

Porajmos

Folkmordet på romer under andra världskriget kallas på romani för porajmos (romska för uppslukande...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Tornedalingar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2022-11-02

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om tornedalingar. Avsnittet (del 4 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna