L

Romska nationaldagen

Den romska nationaldagen, även kallad den Internationella Romadagen, firas den 8 april. Nationaldagen blev ett faktum för romerna den 8 april 1971 då Förenta nationerna (FN) genomförde en första världskongress med romska organisationer i London. FN erkände vid denna kongress romerna som ett världsfolk.
Bild:

Vid kongressen erkändes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält, samt den romska sången Gelem, gelem (jag har vandrat den långa vägen) som nationalsång. Romerna tog den dagen, 8 april som sin nationaldag.

Romerna saknar ett eget land. Indien anses vara ursprungslandet men det finns flera teorier om romernas ursprung. Läs mer om romernas historia här >

Romerna firar dock sin nationaldag världen över med stora arrangemang och manifestationer. Romer i t.ex. Argentina, USA, Israel och Egypten firar nationaldagen på samma sätt som romerna i Sverige.

Romer är en nationell minoritet

Romer är, tillsammans med samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar, en nationell minoritet i Sverige. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har bott i landet under lång tid.

Sverige har genom att anta internationella konventioner förbundit sig att ge skydd till nationella minoriteter, motverka diskriminering samt stödja minoritetsspråkens utveckling.

Anledningen till att det finns internationella konventioner som skyddar nationella minoriteter är att många stater genom historien har bedrivit en politik som kränkt deras mänskliga rättigheter.

I Sverige gavs romerna möjlighet att högtidlighålla nationaldagen fr.o.m 2001.

Det har funnits romer i Sverige i minst 500 år. Romerna erkändes som en nationell minoritet 2000 tillsammans med judar, tornedalingar, sverigefinnar samt samer (som också är etniska minoriteter i Sverige).

I Sverige firas den romska nationaldagen främst i de svenska storstäderna. Firandet i Malmö anses vara det största och samlar årligen över tusen firande romer och svenskar som tillsammans njuter av romsk mat, musik och underhållning. De senaste 5 åren har nationaldagen firats i Folkets Park i Malmö.

Alla är välkomna att fira den romska nationaldagen med romerna.

Läs mer på www.rkcmalmo.se

Text:
Romska Kulturcentret i Malmö
,
Romska Kulturcentret i Malmö är ett utav två nationella romska institutioner grundade och drivna av romer i Sverige.
Uppdaterad: 14 oktober 2018
Publicerad: 02 april 2013