Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir större och bredare på sin resa. Älven ringlar sig fram genom landskapet. Ibland går det fort i forsar och vattenfall, andra gånger flyter älven lugnt och stilla.
L

Klarälven i trakten kring Munkfors i Värmland.

Älvens vatten slipar och nöter mot botten och kanter i älvfåran, och mycket löst material följer med älven. Ju närmare kusten älven kommer, desto bredare blir den. Då flyter den långsammare och grus, slam och jord som älven fört med sig sjunker till botten.

Delta

Det kan bildas riktiga öar vid älvmynningen. Älven förgrenar sig då och rinner runt öarna. Det bildas ett delta.

ANNONS

ANNONS

Människor vid älvar

Efter istiden låg älvdalarna och kusterna i Norrland under vatten väldigt länge. När landhöjningen till slut gjorde att landet steg ur havet, var dessa landområden täckta av bördig jord. Därför bosatte sig människor där. De kunde odla och de kunde fiska.

Flottning av timmer
Bild: Hälsinglands Museum
Ända in på 1980-talet flottade man timmerstockar på älvarna i Sverige. Det var det bästa sättet att transportera timret från skogarna i inlandet till sågverken vid kusten.

Det var också lätt att ta sig fram på älvarna - om sommaren med båt och om vintern med släde. Älvens kraft kunde användas i vattenhjul som drev kvarnar och sågar. Timret till sågarna flottades på älven.

Vattenkraft blir elektricitet

Sedan slutet av 1800-talet har man kunnat omvandla älvarnas forsande kraft till elektricitet. Det sker i stora kraftverk. Elektriciteten skickas genom kraftledningar till olika delar av Sverige.

Från fjällen rinner det hela tiden nytt vatten. Älvarna fylls ständigt på. Därför säger man att vattenkraften är en förnyelsebar energikälla.

Ett vattenkraftverk släpper inte heller ut några giftiga ämnen. Nackdelen med vattenkraften är att fina naturområden förstörs när ett kraftverk byggs.

Nationalälvar

I Sverige finns fyra nationalälvar. Det betyder att älvarna är skyddade och att inga kraftverk får byggas i dem. De fyra älvarna är Torne älv, Pite älv, Kalix älv och Vindelälven.

Vindelälven och Kalix älv är de enda stora älvarna i Sverige som är helt orörda.

Några svenska älvar

Klarälven kommer från sjön Rogen Härjedalen. Den flyter sedan genom Norge innan den kommer tillbaka till Sverige och Värmland. Klarälven rinner ut i Vänern. Där har ett delta bildats och på det ligger Karlstad.

Från södra Vänern flyter Göta älv vidare mot havet. De två älvarna är tillsammans Sveriges längsta.

Dalälven är från början två älvar, Västerdalälven och Österdalälven, som flyter samman till en större älv vid Gagnef i Dalarna.

Ångermanälven är stor och bred när den flyter genom Ådalen ut mot havet. Där går den långa Höga kustenbron över älven. Det är Sveriges högsta hängbro. Högre upp i älven, i Nämforsen (se faktaruta nedan), finns Sveriges största område med hällristningar.

Torne älv och Muonio älv bildar tillsammans gräns mot Finland.

ANNONS

ANNONS

Sveriges längsta älvar

Karta över Sveriges älvar.
Bild: Mia Maria Güettler ©

Sveriges längsta älvar från norr till söder (se numrerad karta).

 1. Torne och Muonio älv
   
 2. Kalix älv
   
 3. Lule älv
   
 4. Pite älv
   
 5. Skellefte älv
   
 6. Vindelälven
   
 7. Ume älv
   
 8. Ångermanälven
   
 9. Indalsälven
   
 10. Ljungan
   
 11. Ljusnan
   
 12. Dalälven
   
 13. Klarälven
   
 14. Göta älv        

LÄS MER: Lätta fakta om sjöar

LÄS MER: Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Göta kanal

LÄS MER: Sex kända öar i svenska sjöar

LÄS MER: Lätta fakta om havet och kusten

LÄS MER: Sveriges natur och klimat (artikelserie)

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • En nipa, älvbrink, är en hög och brant sluttning vid en älvstrand. Den har uppkommit genom älvens erosion av strandkanten. Nipor bildas främst i finkornigt material som sand. De förekommer under högsta kustlinjen i flera norrlandsälvar och särskilt Ångermanälven är känd för sina nipor. Sollefteå brukar kallas för Nipornas stad. Niporna kan bli ända upp till 50 meter höga och vara mycket branta.
   
 • Vid Näsåker i Ångermanälven ligger Nämforsen, ett stort vattenkraftverk som brukar kallas för det ”kultiverade kraftverket”. Namnet syftar på de hällristningar som finns på klipporna nedanför kraftverket. Hällristningsplatsen är en av de  största i Nordeuropa. Där finns omkring 1 400 bilder av älgar, fåglar, laxar, skepp och människor uthuggna. Bilderna dateras till 3500-2000 f.Kr. I närheten finns en boplats med fynd från yngre stenåldern ända till järnåldern. Nämforsen var alltså under lång tid en central plats i Norrland, troligen en helig plats, där jägargrupper samlades under sommaren för att sedan återvända till respektive hemområden.
   
Hällristningar vid Nämforsen.
Bild: Hans Lindqvist
Några av hällristningarna vid Nämforsen.

 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad händer när älvens vatten slipar och nöter mot älvens botten och kanter?
   
 2. Vad är ett delta?
   
 3. Varför bosatte sig människorna i älvdalarna?
   
 4. Vad kan man säga är fördelen med ett vattenkraftverk? Vad är nackdelen?
   
 5. Vad betyder det att en älv är en nationalälv?
   
 6. Vilka två älvar är tillsammans Sveriges längsta?
   
 7. Var finns Sveriges högsta hängbro?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 31 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Ge

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
Flottare

Flottning

Flottning var länge det enda transportsättet för timmer. Redan på 1300-talet användes älvar och...

Ge
Vattenhjul

Vattenkraft

Vattenkraft är förnybar energi. Det innebär att man fångar energin som finns i strömmande vatten....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna