M

Orkaner - ett fruktat väderfenomen

De mest dödsbringande av alla sorters oväder är orkaner, framförallt i form av tropiska cykloner. När en orkan dragit fram över ett område efterlämnar den förödelse och död.
Bild:

I de mest intensiva tropiska cyklonerna kan medelvindhastigheten uppgå till omkring 70 m/s eller mer, som i kombination med regn ger upphov till en flodvåg som kan vara flera meter hög.

Vad är en orkan?

En orkanstyrka är en svensk beteckning för medelvindhastigheter över 32 meter per sekund. Oväder med orkanvindar kallas orkaner i Europa och Amerika, men i andra världsdelar har de andra namn. Tropiska orkaner (eng: Hurricanes) kallas de som bildas på Atlanten, tyfoner i norrra Stilla havet och Östasien. Och man talar om tropiska cykloner i tropikerna (Karibiska havet, Indiska oceanen m.m.).

Orkaner bildas över tempererade och tropiska hav som är minst 27 grader varma. Den huvudsakliga energikällan är den energi som frigörs när energirik, fuktig och varm havsluft stiger upp och bildar moln. De flesta tropiska cykloner uppstår oftast på sensommaren då havsvattnet är tillräckligt varmt.

Orkanen påverkas också av en vridande effekt, Corioliseffekten, som beror på jordens rotation. Corioliseffekten får den fuktiga luften som strömmar in i orkanen att böja sig, på det viset skapar den virvlande rörelsen. Avlänkningen är kraftigare ju längre bort från ekvatorn man kommer. Vid ekvatorn är kraften noll. Därför uppstår det inga orkaner i detta område.

Mitt i en orkan, i det så kallade ögat, är det ofta vindstilla och blå himmel. Orkanens öga omfattar ett område som är ca 25 kilometer i diameter. En orkan har vanligen en diameter av 700-1000 kilometer.

En orkan lever så länge den kan suga upp varm och fuktig luft. Avtar den varma och fuktiga luften dör orkanen. Orkaner över land brukar normalt dö ut inom ett dygn.

Dödliga oväder

USA drabbas ofta av orkaner. År 1900 drog en orkan fram över Texas. Omkring 8000 människor omkom. En av de allra dödligaste och mest destruktiva orkanerna som drabbat västra halvklotet var cyklonen Mitch som härjade över västra Karibien och Centralamerika i slutet av oktober och början av november 1998. Dödssiffran efter Mitch framfart blev nästan 10 000, men många tusen saknades långt efteråt.

I slutet av 1700-talet drabbades den indiska kusten av en fruktansvärd cyklon. En 15 meter hög våg lyfte sig ur havet, sänkte 20 000 båtar, och dödade 300 000 människor.

Bild:

Orkanen Katrina var en kraftig tropisk cyklon som i slutet av augusti 2005 drabbade södra USA. Ovädret var en av de mest destruktiva orkaner som drabbat USA, till och med den allra värsta vad gäller materiella skador. Över 1800 människor omkom.

Orkaner är mycket farliga därför att de lyfter havsytan flera meter och när de sveper in över land är det stor risk för översvämningar, speciellt drabbas låglänta länder som Bangladesh.

Majoriteten av alla väderrelaterade dödsoffer är förknippade med orkaner. Oftast är det stormflod och extrema regnmängder som kräver flest liv.

Orkanernas namn

Tidigare fick orkanerna uteslutande kvinnonamn. Kvinnoorganisationerna protesterade och menade att det var orättvist att bara kvinnor skulle förknippas med katastrofer. Sedan 1978 döper den amerikanska vädertjänsten orkanerna med både mans och kvinnonamn. Säsongens första orkan får ett namn som börjar med ”A”, nästa namn börjar på ”B” o.s.v.

Orkaner är enormt stora

Vindarna i en orkan är inte fullt lika extrema som i en tromb (tornado), men en orkan har betydligt större horisontell utbredning och längre livslängd.

Orkaner drar fram med våldsam fart och alstrar mycket energi. Den högsta registrerade hastigheten en orkan har haft var ”Olivia” som i april 1996 drog fram utanför Australiens kust. Hastigheten var 113 meter per sekund (407 km/h).

En enda orkan kan producera lika mycket energi som alla jordbävningar under ett enda genomsnittsår. En orkans krafturladdning under en enda minut skulle kunna försörja USA med elström för femtio år framåt.

Läs mer om vindar >

Uppgifter och frågor

 1. Ge exempel på orkankatastrofer.
   
 2. Hur bildas en orkan?
   
 3. Nämn fakta om orkanens öga.
   
 4. När dör en orkan?
   
 5. Nämn fakta om orkanernas namn.
   
 6. Vad heter orkanerna i andra världsdelar?
   
 7. Nämn fakta om orkanens energi.
   
 8. Varför drabbas landet Bangladesh så hårt vid orkaner?
Text:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare
Uppdaterad: 05 januari 2018
Publicerad: 18 februari 2014