Världshaven

Av jordens totala yta utgör havet 71 procent, vilket är nästan tre fjärdedelar. De största haven brukar sedan gammalt kallas oceaner. Oftast talar man om tre oceaner: Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen.
L

Havet fungerar som jordens termostat. Havet reglerar jordens temperatur. Utan havet skulle temperaturen stiga till 150 grader på dagen och ner mot minus 160 grader på natten.

Stilla havet

Stilla havet (på engelska Pacific Ocean) är jordens största hav och omfattar 50 procent av världshavens yta. Stilla havet täcker alltså mer än en tredjedel av hela jordytan.

Det var världsomseglaren Magellan som kallade havet Stilla havet. När han 1521 seglade genom nuvarande Magellans sund i södra Sydamerika kom han in i havet som då var alldeles spegelblankt. Egentligen är det ett felaktigt namn, eftersom det förekommer kraftiga stormar här.

ANNONS

ANNONS

Havets salt

Salthalten i de stora öppna haven är ungefär 3,5%. I Östersjön är salthalten inte så hög, bara omkring 0,5%.

Om man kokade allt havsvatten så att bara saltet blev kvar, skulle man få så mycket att det räckte till att bygga en saltmur som var 250 kilometer hög och två kilometer bred och som sträckte sig runt hela jorden vid ekvatorn.

Medeldjupet är 4 280 meter. Jordens lägsta punkt är Marianergraven utanför Filippinerna, där har man uppmätt djup på 11 034 meter. Vattentrycket vid djuphavsgravens botten är mer än 1 000 gånger större än vid ytan. I samband med jordbävningar brukar det uppstå enorma vågor, så kallade tsunamis, på Stilla havet.

Atlanten

Atlanten är den näst största oceanen. Den omfattar nära 30 procent av världshavets yta eller drygt 20 procent av hela jordytan.

Atlantens botten domineras helt av jordens längsta och mäktigaste bergskedja. Den 16 000 kilometer långa Atlantiska centralryggen sträcker sig från Island till Antarktis. Dess högsta toppar utgörs av öarna Ascension, Azorerna och Island.

Atlanten är ett viktigt hav. Dels har fisket stor betydelse. De viktigaste fiskarterna är torsk och flundra. Dessutom är Atlanten ett viktigt hav för världshandeln. Två tredjedelar av världens storhamnar ligger vid havet och tre fjärdedelar av all fartygstrafik går på Atlanten.

Havet hänger samman, men traditionellt delar man upp denna vattenmassa i tre världshav: Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen.

Atlantens viktigaste havsström är Golfströmmen. Den uppstår mellan Florida och Kuba. Utanför Florida har Golfströmmen en temperatur på ca 26 grader och är 65 kilometer bred och 600 meter djup. Vattenföringen är 25 gånger större än alla andra världens floder tillsammans. Golfströmmen är den viktigaste värmekällan för Europa (efter solen).

Indiska oceanen

Indiska oceanen utgör ca 20 procent av världshavets yta och ca 15 procent av jordens totala yta. Havet har fått sitt namn efter floden Indus som rinner ut i den norra delen av oceanen. Medeldjupet är 3 890 meter och största djupet finns i Sundagraven söder om Java, 7 450 meter djup.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. På vilket sätt fungerar havet som en termostat?
   
 2. Hur stort är Stilla havet?
   
 3. Nämn fakta om Magellan.
   
 4. Nämn fakta om Marianergraven.
   
 5. Nämn fakta om Atlantens botten.
   
 6. Varför är Atlanten ett viktigt hav?
   
 7. Nämn fakta om Golfströmmen.

 

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Senast uppdaterad: 18 september 2021
Publicerad: 4 maj 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L

Lätta fakta om Alperna

Alperna är Europas största och högsta bergskedja. Alperna sträcker sig i en 1 200 km lång båge från...

M

Naturens rättigheter

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv....

L

Lätta fakta om Nilen

Nilen är jordens näst längsta flod (efter Amazonfloden). Den är 6670 kilometer lång. Om floden var...

L

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

Att vi står inför allvarliga klimatförändringar känner de flesta till. Men lika allvarlig är...

ANNONS

Ämneskategorier

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Relaterade taggar