M

Israels och Palestinas geografi

Här finns material som handlar om både Israels och Palestinska självstyrets geografi.

Invånare: 8 712 400 (2017)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad.

Israels geografi

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern. Landet har en lång kust mot Medelhavet och i söder en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Israels gränser är omstridda.

Här finns material som handlar om både Israels och Palestinska självstyrets geografi.

Invånare: 8 712 400 (2017)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad.

Israels geografi

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern. Landet har en lång kust mot Medelhavet och i söder en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Israels gränser är omstridda.

ANNONS

ANNONS

I sexdagarskriget 1967 erövrade Israel östra Jerusalem samt Golanhöjderna längs gränsen till Syrien. Östra Jerusalem och Golan har annekterats, dvs ställts under israelisk lagstiftning. Vidare ockuperade Israel i kriget 1967 Västbanken (västra Jordanstranden) och Gazaremsan (Gaza). Israel lämnade Gaza 2005, men har behållit kontrollen över större delen av Västbanken (se nedan).

Det egentliga Israel är stort som Ångermanland. Galileen i norr är Israels grönaste och vattenrikaste område. Längst i norr finns landets högsta berg.

Israels flagga.

Genom östligaste Galileen, från Libanon i norr, rinner floden Jordan söderut. Floden flyter genom sjön Genesaret, som är Israels främsta vattenreservoar. Galileen skiljs från Västbanken av en bördig förkastningsdal, Yisreelslätten.

På Västbanken finns två bergsområden: de samariska bergen i norr och de judeiska bergen i söder. Under Västbankens porösa berg och kullar samlas regnvatten naturligt i underjordiska grundvattenlager.

Mellan Västbanken och Medelhavet upptas Israel till stor del av kustslätter. Dessa är bördiga men blir allt torrare och sandigare ju längre söderut och ju närmare Gaza man kommer.

Den djupt nedskurna Jordandalen skiljer Israel och Västbanken från Jordanien i öster. Floden Jordan följer dalens botten och mynnar i Döda havet som är jordens lägst belägna sjö, drygt 400 meter under havsytan. Döda havet saknar utlopp: nästan inga djur eller växter kan leva i dess salta, mineralrika vatten. Eftersom både Israel, Västbanken och Jordanien avleder vatten från Jordan krymper Döda havet i snabb takt. Söder om Döda havet fortsätter Jordandalens förkastningsspricka fram till Aqabaviken.

Södra Israel upptas av Negevöknen som mest är halvöken, med låga sandstenskullar och slätter. Längst ned i söder vidtar branta berg, kratrar och platåer.

ANNONS

ANNONS

Delat styre på Västbanken

På Västbanken är majoriteten av invånare palestinier men sedan 1970-talet har israeliska nybyggare tillåtits upprätta så kallade bosättningar på Västbanken. Palestinierna kräver att den israeliska ockupationen upphör, att bosättningarna avvecklas och att Västbanken och Gaza erkänns som staten Palestina.

1993 slöt det så kallade Osloavtalet som gav palestinierna visst självstyre på Västbanken. Sedan dess delas Västbanken i tre områden, A, B och C. I område A som omfattar 18 procent av ytan har de palestinska myndigheterna kontrollen. I område B – 22 procent – har palestinierna den civila kontrollen men den israeliska armén sköter säkerheten. Resten – område C – kontrolleras av Israel. Område A och område B är uppdelade på över 200 enheter som ligger utspridda och omgivna av område C. Israel kontrollerar vägarna mellan de palestinska enklaverna.

När Israel utrymde Gaza tog palestinierna över makten där.

Både israeler och palestinier gör anspråk på Jerusalem (i fråga om palestinierna åtminstone stadens östra, äldre del) som sin huvudstad. På arabiska kallas Jerusalem al-Quds, den heliga.

Över 130 länder har erkänt staten Palestina men bara några få i Västeuropa, däribland Sverige.

Klimat

Israel har i praktiken två årstider. Den regniga vinterperioden börjar i november. Sommaren är lång, het och torr och kan sägas sträcka sig från maj till oktober.

Regionala förhållanden varierar kraftigt, med ganska rikliga vinterregn i norr och nästan inget regn alls i söder. Längs kusten är sommaren fuktig och vintern mild, medan sommaren är torr och vintern sval i bergen.

I Jordandalen är sommaren het och vintern behaglig. Vintertid kan snö falla i vissa bergsområden.

Naturtillgångar

Israel saknar de flesta viktiga råvaror som därför måste importeras. Vissa mineraltillgångar finns i Negevöknen och vid Döda havet, till exempel brom, pottaska, fosfat och magnesium.

För sin kraftförsörjning är Israel nästan helt beroende av importerad olja, kol och koks.

Jordbruk

Trots vattenbrist har Israel av ideologiska och säkerhetspolitiska skäl satsat stort på jordbruk. Det har varit viktigt att säkra livsmedelsförsörjningen i ett land som varit omgivet av fiender.

Israel är i praktiken självförsörjande på livsmedel. Jordbrukets ekonomiska betydelse har dock minskat kraftigt.

Industri

Israel har avancerade och kapitalintensiva militär- och elektronikföretag, företag som sysslar med bioteknologi, kemisk industri, flygelektronik, medicinsk elektronisk tillverkning, agroteknologi, telekommunikation.

Turism

Israel erbjuder en mängd historiska sevärdheter, inte minst alla bibliska platser, ett rikt kulturliv och medelhavsklimatet för sol- och badsemestrar.
 

Besök Landguiden och läs mer om Israel.


ANNONS

ANNONS

Invånare: 4 684 780 (2017)

Palestinas geografi

Palestina omfattar Gaza och delar av Västbanken men har inga erkända gränser.

Jordanfloden och Döda havet skiljer Västbanken från Jordanien; i övrigt omsluts Västbanken på alla sidor av Israel.

Gaza ligger invid Israels västligaste hörn, vid Medelhavet, med en tolv kilometer lång gräns till Egypten.

På Västbanken finns två bergsområden, de samariska bergen i norr och de judeiska bergen i söder. Östra delen av Västbanken utgörs av Jordandalen. Gaza är en platt kustslätt som till stor del består av sanddyner.

Västbanken är sedan Osloavtalet om palestinskt självstyre från 1993 indelad i tre områden. Område A som omfattar 17 procent av ytan kontrolleras av de palestinska myndigheterna. I de delar som hör till område B har palestinierna den civila kontrollen men den israeliska armén sköter säkerheten. Område B omfattar 24 procent av ytan, medan resten – område C – kontrolleras av Israel. Område A och område B är uppdelade på över 200 enheter som ligger utspridda och är omgivna av område C. Israel kontrollerar vägarna mellan de palestinska enklaverna.

I enlighet med Osloavtalet upprättades en korridor från Hebron på Västbanken till Gaza i oktober 1999, men den stängdes ett år senare och har varit stängd sedan dess.

Både israeler och palestinier gör anspråk på Jerusalem (i fråga om palestinierna åtminstone stadens östra, äldre del) som sin huvudstad. På arabiska kallas Jerusalem al-Quds, den heliga.

Som inofficiell palestinsk huvudstad på Västbanken fungerar Ramallah. I Gaza är de största städerna Gaza stad och Khan Younis.

Palestinas klimat

Från maj till oktober är det sommar. På Västbanken är sommaren het och torr medan klimatet är fuktigare i Gaza. I november börjar vinterperioden. Under vintern regnar det en del, särskilt i bergsområdena på Västbanken där det också kan komma snö.
 

Besök Landguiden och läs mer om Palestinska självstyret.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Israels och Palestinas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Fakta om Israel och Palestina

Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...

Relaterade taggar

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet. Den utropades 1950 ensidigt...