Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små. En del sjöar är så stora att man inte kan se över till andra sidan.
L

En sjö (insjö) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag. I Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) som en sjö.

Slättsjö

En sjö som ligger på en bördig slätt brukar vara ganska grund. (Bördig betyder att växterna trivs i jorden.) De åar som rinner ut i sjön för med sig näringsämnen från åkrar i närheten. Botten är lerig och vattnet grumligt. Många slags växter, fiskar och fåglar trivs i och kring den näringsrika sjön.

Skogssjö

Om sjön ligger i skogen är marken runt sjön stenig och näringsfattig. Sjön är ofta djup och vattnet är kallt. Det finns inte lika många växter och djur i skogssjön som i slättsjön.

Människor vid sjöar

Människor har alltid bott vid sjöar. Runt sjön gick marken oftast bra att odla, och ur sjön fick man fisk att äta och vatten att dricka. Det var lätt att transportera människor och varor med båtar över sjön.

ANNONS

ANNONS

Vid Sveriges största sjöar finns flera mycket gamla städer. Några av dem har stora hamnar, till exempel Västerås vid Mälaren.

Ännu idag är fisket i sjöarna viktigt. I Vänern och Vättern kan man se både yrkesfiskare och fritidsfiskare i sina båtar. I de mindre sjöarna är fritidsfiske vanligast.
 

Sveriges 8 största sjöar

Karta över Sveriges största sjöar.
Bild: Mia Maria Güettler ©
Karta över Sveriges största sjöar.
 1. Vänern är Sveriges största sjö. Den har en stor skärgård med mer än 20 000 öar. Det finns gott om fisk i sjön.
   
 2. Vättern är Sveriges näst största sjö. Den är lång, smal och djup, och runt sjön finns höga, branta berg. Vattnet är klart och kallt. Här finns fiskar som annars trivs bäst i fjällsjöar, till exempel röding.
   
 3. Mälaren var från början en havsvik. Nu är den en grund slättsjö med många vikar och öar.
   
 4. Hjälmaren är en grund och stor slättsjö.
   
 5. Storsjön i Jämtland är en djup skogssjö med klart och kallt vatten. En del människor säger att det bor ett sjöodjur i sjön.
   
 6. Siljan, Dalarnas största sjö, skapades för många hundra miljoner år sedan når en enorm meteorit från rymden träffade jorden. Den stora sänka som bildades fylldes med vatten.
   
 7. Torneträsk är Sveriges näst djupaste sjö. Sjön brukar vara istäckt ända från december till juni.
   
 8. Hornavan i Lappland är Sveriges djupaste sjö med ett djup på drygt 220 meter.
   

Dricksvatten från sjön

Fortfarande får väldigt många hushåll i Sverige sitt dricksvatten från en sjö. Innan vattnet kommer till vattenkranarna renas det i ett vattenverk.

Sjuka sjöar

En del sjöar mår inte så bra. En slättsjö kan bli övergödd av gödseln som släpps ut på åkrarna i närheten. Gödseln rinner med åar till sjön så att sjön får för mycket näring. Då breder vassen ut sig och sjön växer igen.

ANNONS

ANNONS

Vid många sjöar försöker man rena vattnet som rinner dit. Ett sätt är att låta åar rinna genom en våtmark. Kärrets växter suger då upp näring från vattnet innan det når sjön.

Karta som visar Göta kanal.
Bild: Mia Maria Güettler ©
Andra sjöar är försurade. Luftföroreningar från bilar och industrier innehåller ämnen som gör sjöarna sura. En sur sjö har klart vatten, men växter och djur trivs inte. Man kan försöka "bota" sjön genom att sprida kalk i den, men det hjälper bara ett tag. I längden måste luften bli renare om försurningen ska upphöra.

Göta kanal

Göta kanal går tvärs över Sverige. Den sträcker sig från Söderköping vid Östersjön ända till Vänern. Om man från Vänern fortsätter på Göta älv till Göteborg, kan man åka båt tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt.

Göta kanal grävdes i början av 1800-talet för att man skulle slippa segla runt Sverige när man skulle transportera varor.

I slutet av 1800-talet byggdes järnvägarna i Sverige och varorna kunde skickas med tåg istället. Idag är det mest fritidsbåtar som tar sig fram på Göta kanal.

LÄS MER: Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Göta kanal

LÄS MER: Sex kända öar i svenska sjöar

LÄS MER: Lätta fakta om älvar

LÄS MER: Lätta fakta om havet och kusten

LÄS MER: Sveriges natur och klimat (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ungefär hur många sjöar finns det i Sverige?
   
 2. Varför trivs växter, fiskar och fåglar så bra i en slättsjö?
   
 3. Varför tror du att det finns röding i Vättern?
   
 4. Hur bildades sjön Siljan?
   
 5. Vilken är Sveriges djupaste sjö och hur djup är den?
   
 6. Varför bosatte sig människor förr ofta vid sjöar?
   
 7. Vad händer med en sjö som får för mycket näring?
   
 8. Hur kan man "bota" en sjö som blivit försurad?
   
 9. Varför byggdes Göta kanal?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Publicerad: 31 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
Vykort

Göta kanal

Göta kanal, vattenvägen som förenar Östersjön med Kattegatt, invigdes 1832. Men redan Gustav Vasa...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna