Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå olika. De är olika stora, vattnet har olika temperatur och det är olika mycket salt.
L

Sveriges kust sträcker sig från Haparanda i norr till Strömstad i väster och är med sina 2 400 kilometer en av Europas längsta kuster.

SaIt, bräckt och sött

Haven utanför Sveriges västkust är delar av den stora Atlanten och lika salta som den.

Havet vid Sveriges östkust, Östersjön, är inte alls lika salt. Det beror på att det finns så många åar och älvar som rinner ut i havet och späder ut havsvattnet med sötvatten.

Mellan världshavet och Östersjön finns sunden Stora Bält, Lilla Bält och Öresund. De är smala och grunda och de hindrar därför stora mängder saltvatten från att strömma in i Östersjön. Östersjöns halvsalta vatten kallar man för bräckt vatten

ANNONS

ANNONS

Haven runt Sverige

1. Skagerrak ligger vid norra Bohuslän. Det är ett djupt hav.

2. Kattegatt ligger utanför södra Bohuslän och Halland. Det är ett grunt hav.

Karta som visar haven runt Sverige och sunden mellan Östersjön och världshaven.

3. Bottenviken kallas den nordligaste delen av Östersjön. Där är havsvattnet så utspätt av allt vatten från de svenska och finska älvarna att det nästan inte är salt alls.

4. Bottenhavet kallas den del av Östersjön som ligger norr om Åland och söder om Bottenviken.

5. Östersjön är ett grunt hav. För det mesta är det inte djupare än 50 meter. Det största djupet i Östersjön är Landsortsdjupet utanför Nynäshamn. Det är 459 meter djupt. Runt Östersjön finns nio länder. Från dessa flyter många stora floder ut i Östersjön.

Östersjön innefattar allt vatten från Bottenviken i norr, till dess utfartsleder i söder: Öresund, Lilla Bält och Stora Bält (se nedan).

Sunden mellan Östersjön och världshaven

A. Öresund ligger mellan Sverige och Danmark. Öresundsbron går mellan Malmö och Köpenhamn.

B. Stora Bält ligger mellan öarna Själland och Fyn i Danmark.

C. Lilla Bält ligger mellan ön Fyn och halvön Jylland i Danmark.

ANNONS

ANNONS

Västkusten, ostkusten och sydkusten

Sverige har en lång kust. Längs fastlandet är kustlinjen ungefär 1 150 mil lång. Den brukar delas in i västkusten, ostkusten och sydkusten.

Kustlandskapen runt Sverige ser väldigt olika ut. Stora delar av västkusten är klippkust med berghällar som slipats runda av inlandsisen och havet. På andra ställen består kusten av långa sandstränder.

Längs ostkusten finns massor av skogbevuxna öar. Bara de yttersta öarna saknar träd. Vid Höga kusten i Ångermanland stupar höga berg brant ner mot havet.

Skärgårdar

Där mängder av öar, holmar och skär sticker upp ur havet bildas en skärgård. Sveriges skärgårdar, med tusentals öar, är en kusttyp som inte finns på så många andra ställen i världen.

Trålare
Bild: Mia Maria Güettler ©
Signalerna från ekolodet hittar fisken åt fiskaren.

I Sverige finns stora skärgårdar bland annat på västkusten, utanför Stockholm och i Norrbotten.

Landhöjningen

Kusterna förändras hela tiden av vind, vågor och landhöjning. I Norrland är landhöjningen störst. Städer som en gång i tiden låg vid kusten ligger nu en bit in i landet. Så är det till exempel med Umeå och Skellefteå i Västerbotten.

Fiske

Förr fiskade man till sin egen mat. Båtarna var av trä och fisken fångades till exempel med ett enkelt nät eller med rev (en lina med metkrokar på).

Nuförtiden har yrkesfiskarna stora båtar av stål. Ombord finns olika tekniska hjälpmedel. Man fiskar för det mesta med trål. Trålen ser ut som en jättestor nätsäck som släpas i vajrar efter båten. Trålen kan fånga väldiga mängder fisk.

Det mesta av fisken säljs till fabriker som rensar, packar och fryser den. Det finns ungefär 2 000 yrkesfiskare i Sverige idag.

Eftersom fisket ger så stora fångster finns det risk att vissa fiskarter i havet tar slut. Därför får varje fiskare och varje land bara fånga en viss mängd fisk och skaldjur varje år. Det kallas för en fiskekvot.

ANNONS

ANNONS

Turister

Många människor tycker om vistas vid havet på sommaren. Långa sandstränder lockar till bad och i skärgårdarna vimlar det av fritidsbåtar och sommargäster. Turisterna handlar i affärer, lägger till i småbåtshamnar, hyr bostad i stugbyar, köar framför glasskiosker och övernattar på campingplatser.

På sommaren får skärgårdsbor inkomster som de ska leva på resten av året. Turismen skapar arbetstillfällen på öarna.

Transporter till havs

Havet är en viktig trafikled och runt Sveriges kust finns många hamnstäder. Störst hamn har Göteborg på västkusten.

På Östersjön går lastfartyg med varor till och från hamnstäder i länderna kring Östersjön.

Inte bara varor utan också människor behöver fraktas över havet. Mellan Finland och Sverige går några av världens största färjor i tät trafik.

I Bottenviken fryser vattnet till is på vintrarna. Då behöver båtarna hjälp av isbrytare för att kunna ta sig fram till hamnarna.

Östersjön - ett känsligt hav

Många växter och djur i Östersjön lever på gränsen till vad de klarar av. Om havet förändras på grund av föroreningar kan de bli sjuka och i värsta fall dö ut.

Om en oljetanker går på grund och olja läcker ut är det en katastrof för sjöfåglar, andra djur och växter som kommer i vägen för oljan.

Gödsel som sprids på åkrarna följer med åar och floder ut i havet. Havet får då för mycket näring. Alger och andra växter växer bättre och blir fler. När de har dött och sjunker
till botten, skapar de problem. Vattnets syre förbrukas nämligen av bakterier som bryter ner det döda materialet. Det blir syrebrist på vissa ställen. Där kan inte fiskar och andra djur leva, för allt djurliv behöver syre.

Vindkraft

På många platser längs Sveriges kust, och på Öland och Gotland, har man byggt vindkraftverk. De ger elektricitet när propellrarna snurrar i vinden.

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla, och kraftverken släpper inte ut några föroreningar. Men fåglar får se upp för propellerbladen

ANNONS

ANNONS

Salta hav

De stora världshavens salthalt är i medeltal 3,5 procent. Det betyder att i 1 kubikmeter havsvatten finns det 35 kg salt. I trakterna runt vändkretsarna regnar det lite och avdunstar mycket. Där stiger salthalten i havsvattnet. I det inre av Medelhavet är salthalten också högre, ungefär 4 procent. Döda havet, som ju är en insjö, har  rekordet i salthalt: runt 30 procent. Det är en mättad saltlösning. Mer salt än så kan  vatten inte lösa.

Östersjöns salthalt varierar. Vid Öresund är den 1,5 procent. Längst upp i Bottenviken är den så låg som 0,2 procent, alltså bara 2 kg salt per kubikmeter.
 

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Världshaven

LÄS MER: Lätta fakta om vatten

LÄS MER: Havsströmmar

LÄS MER: Fiskets historia - från vardagsfiske till överfiske

LÄS MER: Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

LÄS MER: Östersjön - fredens hav?

LÄS MER: Lätta fakta om sjöar

LÄS MER: Lätta fakta om älvar

LÄS MER: Sveriges natur och klimat (artikelserie)

Pedagogiskt tips!

Olika salthalt

Blanda gärna till de olika havens salthalt. Det enda som behövs är ett litermått, salt och en hushållsvåg. Ta en liter vatten till varje hav och rör ut:

a) 35 g salt för Atlanten

b) 8-10 g salt för mellersta Östersjön

c) 300 g salt för Döda Havet

Smaka - men smaka försiktigt på Döda Havet!
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur stor del av jordklotets yta är täckt av hav?
   
 2. Varför är Östersjöns vatten inte lika salt som Atlantens?
   
 3. Vilken del av haven runt Sverige är minst salt?
   
 4. Var ligger det största djupet i Östersjön och hur djupt är det där?
   
 5. Vad är en skärgård och var i Sverige kan du hitta skärgårdar?
   
 6. Vilka olika saker förändrar kusternas utseende?
   
 7. Vad är en trål?
   
 8. Vad är en fiskekvot?
   
 9. Vilken nytta har skärgårdsborna av sommarturisterna?
   
 10. Vilken stad i Sverige har den största hamnen?
   
 11. Vad gör en isbrytare?
   
 12. Varför är det inte bra om Östersjön får för mycket näring?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 15 april 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

L

Lätta fakta om samerna

Samerna är ett folk som bor i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det område där...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
Vindkraftverk

Vindkraft

I Persien utnyttjades vindkraft som energikälla till kvarnar redan på 600-talet e.Kr. I Europa togs...

Ge
Kurort

Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna