Lätta fakta om öknar

En av världens högsta temperaturer uppmättes år 1922 i Sahara - i den lilla byn Azizia i Libyen - som hade 57,7 grader i skuggan. Forskarna tror att temperaturen kan stiga upp mot 75 grader i skuggan i delar av södra Sahara.
L

Den molnfria himlen över en öken gör att solinstrålningen på dagen blir hög, men också att värmestrålningen tillbaka till atmosfären på kvällen blir betydande. Det blir därför stora temperaturskillnader mellan dag och natt.

Vad är en öken?

En öken är ett område med sparsam nederbörd. Avdunstningen är därför hög vilket medför att växtlighet saknas eller förekommer sparsamt. De torraste delarna av jordklotet ligger vid vändkretsarna på båda sidorna av ekvatorn. Här finns de flesta av jordens öknar.

Det finns fyra huvudtyper av öknar om man delar in dem efter markens struktur: sandöknar, klippöknar, stenöknar och grusöknar. De vanligaste sorterna är klippöknar och grusöknar - sandöknar är inte är så vanliga.

Exempel på stora öknar är Saharaöknen (som är störst) i Afrika, öknarna i Arabien, Gobiöknen i Kina, Atacamaöknen i Chile samt öknarna i Australien.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Oas: Ett fruktbart område i öknen. Här finns både vatten och växtlighet.

Öken: Ofruktbara områden där liv saknas eller endast finns i begränsad omfattning p.g.a. ogynnsamt klimat. i en öken är avdunstningen större än nederbörden. Det råder också i regel stora temperaturskillnader mellan natt och dag.

Varför finns det öknar?

Den främsta orsaken till att öknar bildas är klimatet. Varm, fuktig luft stiger ständigt upp vid ekvatorn, den avkyls i de högre luftlagren och ger tropikerna rikligt med regn. Den torra luften förs vidare över vändkretsarna där den ger klart och fint väder men inget regn.

En annan orsak kan vara det stora avståndet till havet, eftersom inga fuktiga vindar då når fram till kontinenternas inre. Ett exempel på detta är Gobiöknen i Kina.

Kustöknar som Atacama har bildats därför att vindarna oftast blåser bort från land, men också därför att den kalla havsströmmen utanför kusten kyler av de vindar som blåser mot land och skulle kunna ha gett regn. Dessa vindars fuktighet bildar istället dimma över havet.

Sahara - jordens största öken

Sahara är jordens största öken. Sahara är drygt 20 gånger större än Sverige. Endast 10-20 procent av Saharas yta är täckt av sanddyner. Världens högsta sanddyner finns i Algeriet. De kan bli omkring 430 meter höga. Sahara har också berg som är upp till 3400 meter ö.h., där det kan falla snö.

Sahara består av stenöken, klippöken och sandöken. I utkanterna överväger sandöken, men sandöknen upptar endast mellan 10-20 procent av Saharas totala yta.

Oaser

En oas är ett fruktbart område i öknen. De största oaserna ligger längs floder som Rio Grande i Mexiko och Nilen i Egypten. Mindre oaser bildas där grundvattnet kommer upp till markytan i form av källor. Det inträffar t.ex. längs randen av gamla berg. Saharas största oas är hela 800 kilometer lång.

Ökenspridning

Jordens öknar växer oroväckande snabbt. Varje år ökar öknarnas yta med ett område som motsvarar Svealand eller Grekland. Den främsta orsaken till detta är människans verksamhet. Den ökande befolkningen har djur som betar bort det tunna växttäcket och människor använder träd till bränsle vilket medför ökad ökenspridning.

För att stoppa detta krävs återplantering av träd, bevattning och bättre användning av jorden.

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Kameler är djur som är anpassade till ökenklimatet. Kamelerna kan klara sig utan vatten i en vecka under en varm sommar i Sahara. Finns det inte tillgång till vatten utnyttjar kamelen det fett som finns lagrat i puckeln. Man vägde en gång en kamel som hade färdats en vecka i öknen utan vatten. Kamelen förlorade 20 procent av kroppsvikten, men den var fortfarande pigg. Efter försöket drack kamelen 150 liter vatten på 15 minuter.
 • Sandstormar är farliga för den som är i en öken. Den största ökenkatastrofen som finns beskriven inträffade 1805. Då försvann en karavan med 2000 människor och 1800 kameler i södra Sahara.
 • Det stora flertalet öknar är inte sandöknar, utan istället klippöknar som är rensopade från sand och jord.
 • Dagens Sahara är bara ett par tusen år gammal. Under den senaste istiden hade Sahara ett betydligt fuktigare klimat liknande det som idag finns i Östafrika.

Uppgifter och frågor

 1. Vad är en öken?
   
 2. Var finns de?
   
 3. Hur bildas öknar?
   
 4. Nämn några fakta om Sahara.
   
 5. Varför växer öknarna?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 19 april 2022
Publicerad: 9 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Terrorismens historia

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism...

SO-rummet bok
L

Fiskets historia - från vardagsfiske till överfiske

Människan alltid hämtat en stor del av sin mat från vattnet: haven, sjöarna och floderna. De första...

L

Lätta fakta om Alperna

Alperna är Europas största och högsta bergskedja. Alperna sträcker sig i en 1 200 km lång båge från...

M

Påskön - en historia om miljöförstöring och överexploatering av naturresurser

Omkring år 1200 anlände en grupp människor från Polynesien till en obebodd ö långt ute i sydöstra...

M

Naturens rättigheter

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv....

M

Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

”Det är regler, inte rekommendationer”. Så löd förbundskansler Angela Merkels bistra uppmaning till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kontinenter och världsdelar

av: Mattias Axelsson
2022-02-01

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom skillnaden mellan kontinenter och världsdelar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna