Lätta fakta om öknar

En av världens högsta temperaturer uppmättes den 10 juli 1913 i ökenområdet Furnace Creek (Death Valley, Kalifornien) - som hade 56,7 grader i skuggan. Öknar kännetecknas av låg nederbörd och - med undantag för köldöknarna - hög dagstemperatur och stor temperaturvariation över dygnet på grund av den låga luftfuktigheten.
L

Den molnfria himlen över en öken gör att solinstrålningen på dagen blir hög, men också att värmestrålningen tillbaka till atmosfären på kvällen blir betydande. Det blir därför stora temperaturskillnader mellan dag och natt.

Vad är en öken?

En öken är ett område med sparsam nederbörd. Avdunstningen är därför hög vilket medför att växtlighet saknas eller förekommer sparsamt. De torraste delarna av jordklotet ligger vid vändkretsarna på båda sidorna av ekvatorn. Här finns de flesta av jordens öknar.

Det finns fyra huvudtyper av öknar om man delar in dem efter markens struktur: sandöknar, klippöknar, stenöknar och grusöknar. De vanligaste sorterna är klippöknar och grusöknar - sandöknar är inte är så vanliga.

Exempel på stora varma öknar är Saharaöknen (som är störst) i Afrika, öknarna i Arabien, Gobiöknen i Kina, Atacamaöknen i Chile samt öknarna i Australien.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Oas: Ett fruktbart område i öknen. Här finns både vatten och växtlighet.

Öken: Ofruktbara områden där liv saknas eller endast finns i begränsad omfattning p.g.a. ogynnsamt klimat. i en öken är avdunstningen större än nederbörden. Det råder också i regel stora temperaturskillnader mellan natt och dag.

Det finns även köldöknar (eller polaröknar) på Antarktis och de nordligaste delarna av Arktis. Här råder permafrost varför öknarna utgörs av snöfält och glaciärer som smälter obetydlig under sommaren.

Antarktis består av flera olika köldöknar. Räknar man ihop dessa så bildar de tillsammans världens största ökenområde på ca 13 800 000 km² (enl. Nationalencyklopedin). Detta kan jämföras med Sahara (se nedan) som har en areal på ca 9 000 000 km².

Varför finns det öknar?

Den främsta orsaken till att öknar bildas är klimatet. Varm, fuktig luft stiger ständigt upp vid ekvatorn, den avkyls i de högre luftlagren och ger tropikerna rikligt med regn. Den torra luften förs vidare över vändkretsarna där den ger klart och fint väder men inget regn.

En annan orsak kan vara det stora avståndet till havet, eftersom inga fuktiga vindar då når fram till kontinenternas inre. Ett exempel på detta är Gobiöknen i Kina.

Kustöknar som Atacama har bildats därför att vindarna oftast blåser bort från land, men också därför att den kalla havsströmmen utanför kusten kyler av de vindar som blåser mot land och skulle kunna ha gett regn. Dessa vindars fuktighet bildar istället dimma över havet.

Sahara - jordens största varma öken

Sahara är jordens största varma öken. Sahara är drygt 20 gånger större än Sverige. Endast 20-30 procent av Saharas yta är täckt av sanddyner. Världens högsta sanddyner finns i Algeriet. De kan bli omkring 430 meter höga. Sahara har också berg som är upp till 3400 meter ö.h., där det kan falla snö.

Sahara består av stenöken, klippöken och sandöken. I utkanterna överväger sandöken, men sandöknen upptar endast mellan 20-30 procent av Saharas totala yta.

Oaser

En oas är ett fruktbart område i öknen. De största oaserna ligger längs floder som Rio Grande i Mexiko och Nilen i Egypten. Mindre oaser bildas där grundvattnet kommer upp till markytan i form av källor. Det inträffar t.ex. längs randen av gamla berg. Saharas största oas är hela 800 kilometer lång.

Ökenspridning

Många av jordens öknar växer snabbt. Den främsta orsaken till detta är människans verksamhet. Den ökande befolkningen har djur som betar bort det tunna växttäcket och människor använder träd till bränsle vilket medför ökad ökenspridning. För att stoppa detta krävs återplantering av träd, bevattning och bättre användning av jorden.

Men det finns också modern forskning som tyder på motsatsen - åtminstone i Saharaområdet (se bl.a. Vetenskapsradion, P1).

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Kameler är djur som är anpassade till ökenklimatet. Kamelerna kan klara sig utan vatten i en vecka under en varm sommar i Sahara. Finns det inte tillgång till vatten utnyttjar kamelen det fett som finns lagrat i puckeln. Man vägde en gång en kamel som hade färdats en vecka i öknen utan vatten. Kamelen förlorade 20 procent av kroppsvikten, men den var fortfarande pigg. Efter försöket drack kamelen 150 liter vatten på 15 minuter.
 • Sandstormar är farliga för den som är i en öken. Den största ökenkatastrofen som finns beskriven inträffade 1805. Då försvann en karavan med 2000 människor och 1800 kameler i södra Sahara.
 • Det stora flertalet öknar är inte sandöknar, utan istället klippöknar som är rensopade från sand och jord.
 • Dagens Sahara är bara ett par tusen år gammal. Under den senaste istiden hade Sahara ett betydligt fuktigare klimat liknande det som idag finns i Östafrika.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är en öken?
   
 2. Var finns de flesta av världens öknar?
   
 3. Hur bildas öknar?
   
 4. Vad är en köldöken och var finns de största?
   
 5. Nämn några fakta om Sahara.
   
 6. Varför växer många av jordens öknar?

Ta reda på:

 1. Vad finns det för argument som talar för att Saharas ökenområden inte expanderar, utan snarare krymper.
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 9 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kontinenter och världsdelar

av: Mattias Axelsson
2022-02-01

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom skillnaden mellan kontinenter och världsdelar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna