Kristen tro och praktik

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
15:04
|
|
          

Genomgång (15:04 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kristendomens grunder ur olika perspektiv - både historiskt och nutida. Vad gjorde och gör de kristna? Hur trodde och tror man? Hur uppfattade och uppfattar sig de kristna?

3
Average: 3 (2 votes)