Kristendomen

På Härnöstudiers webbsida hittar du massor av fakta om kristendomen. Här berättas om Jesus teologi, det kristna gudsbegreppet, den historiske Jesus, bergspredikan, den tidiga kristendomen, liturgi, sakramenten, den kristna missionen, den ortodoxa kyrkan, västkyrkan under medeltiden, reformationen, Martin Luther, Jean Calvin och mycket annat. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad: 1 juni 2009

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Relaterade taggar

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

SO-rummet tag typ

Förhållanden och äktenskap

Här hittar du material som kan relateras till förhållanden och äktenskap förr och idag.

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesu anhängare...

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Jean Calvin

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas...