M

Pingströrelsen

När pingstvännerna grips av hänförelse kan de ibland börja be högljutt på ett obegripligt språk. Då säger man att de ”talar i tungor”. Själva anser de att de fylls av en helig ande och därför kan framföra gudomligt budskap på främmande språk.
Bild:

Pingströrelsens lokaler i Bredäng.

Pingströrelsens rötter

Pingströrelsens rötter finner vi i USA i början av 1900-talet. Det var en rörelse som uppstod i olika baptistförsamlingar. Den nya rörelsen, Pingströrelsen, spred sig snabbt till Europa.

Pingströrelsen kom till Sverige 1907. Den fick förankring i en baptistförsamling i Stockholm som hette Filadelfia, men efter ett tag tog många baptister avstånd från denna rörelse och Filadelfia uteslöts ur Baptistsamfundet.

Ledaren för Filadelfia var Lewi Pethrus (1884-1974). Han ledde församlingen i flera årtionden. Det var en stark man, som också startade den kristna dagstidningen Dagen och var en av grundarna till Kristdemokratiska samhällspartiet (KD).

Vuxendop

Pingströrelsen anser, liksom Baptistsamfundet, att dopet är ett uttryck för personlig tro. Därför döps inte små barn. Vuxendopet sker i en dopbassäng. Då sänks hela kroppen ner under vattnet.

Pingströrelsens namn

Pingströrelsen räknar också med andedopet. Då kommer den helige Ande över församlingen på samma sätt som den en gång föll över apostlarna i Jerusalem den första pingstdagen. Det är den händelse som har gett pingströrelsen dess namn.

Bild:

Ledaren för den svenska pingströrelsen, Lewi Pethrus.

När de fylls av den helige ande framför de ett gudomligt budskap på ett främmande språk. Detta kallas tungomålstal. Det låter som en blandning av sång och tal.

En av Sveriges största frikyrkor

Pingströrelsen är en mycket utåtriktad rörelse. Pingströrelsen är en av de största frikyrkliga församlingarna i Sverige (se lista). Som störst var Pingstkyrkan vid mitten av 1980-talet med drygt 100 000 medlemmar. Liksom andra frikyrkosamfund går den tillbaka. År 2013 fanns det cirka 85 000 medlemmar (se tabell). Varje församling är självständig.

Livliga gudstjänster

Gudstjänsterna är glada och livliga. Sång och musik tar stor plats, även om gudstjänstens viktigaste del är predikan. Det händer att enskilda medlemmar berättar fritt ur hjärtat om sina andliga upplevelser hur de har blivit frälsta.

Inom Pingströrelsen tror man på så kallad helbrägdagörelse. Det innebär att de är övertygade om att förböner och handpåläggning kan hjälpa en troende människa att bli fri från en sjukdom.

Pingstvännerna bedriver ett omfattande socialt arbete bland alkoholister och narkomaner. Dessutom har man många missionärer i bland annat Afrika och Latinamerika.

Uppgifter och frågor

1. Förklara uttrycket: tala i tungor.

2. Hur uppstod Pingströrelsen?

3. Nämn fakta om Lewi Pethrus.

4. Nämn fakta om andedopet.

5. Nämn fakta om deras verksamhet.

6. Nämn fakta om gudstjänsterna.

7. Förklara uttrycket: helbrägdarörelse.
 


Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

 

Uppdaterad: 29 juni 2017
Publicerad: 23 juni 2014