Östfronten under första världskriget

Östfronten var under första världskriget skådeplats för några av krigets mest intensiva strider. Ryssland och Tyskland möttes i stora kraftmätningar som resulterade i enorma förluster i människoliv. Även kejsardömena Österrike-Ungern och Osmanska riket var centrala aktörer med egna strategiska mål. Rumänien anslöt sig till kriget 1916, lockade av möjligheten att utöka sitt territorium. Några av de viktigaste och mest dramatiska händelserna på östfronten var slaget vid Tannenberg och slaget vid Gallipoli, som hade stor inverkan på krigets utfall och de inblandade nationernas framtid.
M

Ryska soldater på väg till fronten.

Ryssland anfaller Tyskland

Enligt överenskommelsen med Frankrike anföll Ryssland Tyskland den 13 augusti 1914. Till en början hade Ryssland framgångar, man trängde bland annat in i Ostpreussen. De tyska styrkorna var mycket mindre än ryssarnas stora armé, men när det gällde utrustning och utbildning var tyskarna överlägsna.

Tyskarna gick till motanfall under ledning av generalöversten Paul von Hindenburg och under en veckas strider vid Tannenberg krossades den ryska armén och de tog över 100 000 fångar. De hölls kvar som fångar till 1918 och utgjorde värdefull arbetskraft för Tysklands krigsinsats, däribland att bygga skyttegravssystem på västfronten.

ANNONS

ANNONS

Under kriget sa en militär att i väster var arméerna för stora för fronten och i öster var fronten för stor för arméerna. De ryska befälen hade problem med att koordinera omfattande trupprörelser. Många gånger visste man inte var fienden fanns, och det hände att man hade problem även med att lokalisera sina egna trupper.

Tyskarna slår tillbaka

Den 9 september 1914 anföll tyska trupper den första ryska armén vid de Masuriska sjöarna och inom en vecka tvingades ryssarna retirera, och på två veckor hade den tyska armén besegrat två ryska arméer. De ryska förlusterna i döda, sårade och tillfångatagna uppgick till närmare 300 000 man, och den tyska armén förlorade endast 20 000 man. Naturligtvis var tyskarna nöjda med dessa framgångar, men de visste att Ryssland med sina 170 miljoner invånare kunde mobilisera nya arméer.

Österrike går till offensiv

I augusti 1914 gick Österrike till attack mot Serbien och det blev hårda strider eftersom serberna var krigsvana efter flera krig på Balkan. Österrike lyckades dock inta Belgrad, men förlusterna för Österrike var stora, 150 000 man i dödade, sårade eller tillfångatagna. Den 23 augusti gick österrikarna även till attack mot ryssarna där man vann terräng även om förlusterna på denna front också var stora, hela 350 000 man.

Ryssland drabbades dock av de största förlusterna i kriget mot Tyskland och Österrike. Under 1914 förlorade Ryssland hela en miljon man i döda, sårade eller tillfångatagna.

Turkiets dubbelspel

Före första världskriget spelade Turkiet ett dubbelspel. Regeringen sökte stöd hos britterna för att stärka sin flotta. Samtidigt tog man kontakt med tyskarna för att modernisera den turkiska armén.

När kriget bröt ut undertecknade den turkiska regeringen en hemlig överenskommelse med Tyskland som riktade sig mot Ryssland, det Osmanska rikets traditionella fiende.

Samtidigt väntade den turkiska allmänheten på två krigsfartyg som hade beställts av engelsmännen. Fartygen hade bekostats genom insamling bland allmänheten, men när första världskriget började vägrade britterna att leverera fartygen. Det resulterade i att Tyskland skänkte två krigsfartyg till Turkiet och brittiska diplomater i Turkiet utvisades.

Den 29 oktober 1914 bombade turkarna med sina två tyska krigsfartyg ryska hamnar, däribland Odessa och Sevastopol. Ryssland svarade genom att förklara krig mot Turkiet och följdes under den första veckan i september av Frankrike och Storbritannien. Den osmanske sultanen, Mehmed V, utropade den 11 oktober ett heligt krig (jihad) och uppmanade alla muslimer i de brittiska, tyska och ryska imperierna att revoltera.

ANNONS

ANNONS

Egypten

Egypten som var en del av det Osmanska riket styrdes nominellt av härskaren Abbas Hilmi II som satt i Turkiet uppmanade egyptierna att förena sig i jihad mot brittiska ockupationen av deras land. Storbritannien svarade med att förklara Egypten för ett brittiskt protektorat och avsattes Abbas till förmån för hans farbror.

Bilder från slaget vid Gallipoli 1915. Striderna vid Gallipoli ägde rum mellan 25 april 1915 och 9 januari 1916 på den turkiska halvön Gallipoli, där ententen i form av brittiska, franska och italienska styrkor genomförde en operation vars mål var att inta Konstantinopel.

I februari 1915 ryckte en osmansk armé, som utrustats av tyskarna, fram genom Sinaiöknen fram till Suezkanalen. Anfallet upptäcktes av franska spaningsplan och anfallet slogs tillbaka av brittiskt motstånd vid kanalen.

Slaget vid Gallipoli

När Turkiet gick in i kriget på Tysklands sida innebar det att Ryssland blev avskuret. Därför beslöt de allierade att attackera Turkiet vid Gallipoli, dels för att öppna vägen till Svarta havet och Ryssland, dels för att skära av Turkiet från centralmakterna.

Operationen inleddes i slutet av februari 1915 med en flottstyrka bestående av 18 brittiska fartyg, men anfallet misslyckades och flera fartyg sänktes av minor.

Därför satte ententen in trupper i ett försök att erövra Dardanellerna. I slutet av april landsteg britter, fransmän och allierade trupper på vilket resulterade i ett åtta månader långt skyttegravskrig vilket resulterade i ett fiasko för de allierade som tvingades evakuera i januari 1916. Omkring en halv miljon allierade deltog i striderna, hälften dödades eller sårades och Turkiet uppvisade liknande förlustsiffror.

ANNONS

ANNONS

Tsar Nikolaus II tar över de ryska arméerna

Trots att ryssarnas förluster under 1915 låg på mellan en och två miljoner man var de bereda på att kämpa vidare. Den 1 september 1915 övertog tsar Nikolaus II överbefälet över de ryska arméerna. Detta innebar att han personligen skulle förknippas med fortsatta militära motgångar. En förbättrad vapenproduktion under 1915 innebar att Rysslands arméer var utrustade för att fortsätta kriget under 1916, med blandad framgång.

Rysslands sista stora strid inleddes den 4 juni 1916. Under en fyra månader lång offensiv gick ryssarna under ledning av general Alexej Brusilov till attack mot Österrike på en 350 kilometer lång front. Offensiven blev en stor framgång för ryssarna och flera österrikiska arméer bröt samman och i slutet på juni stod Österrike på gränsen till kollaps.

Nu tvingades Tyskland samla ihop några divisioner för att undsätta Österrike. Tyskarna lyckades därmed  förhindra en rysk genombrytning på östfronten. Mot slutet av 1916 avstannade ryssarnas offensiv, men antalet döda var enormt stort. Österrike förlorade närmare en miljon man i döda, sårade eller tillfångatagna och de ryska förlusterna var i ungefär samma storleksordning.

Rumänien går in i kriget

Den 27 augusti 1916 gick Rumänien in i kriget på de allierades sida. Rumäniens mål med kriget var att erövra Transsylvanien som låg på den ungerska slätten från Österrike. De rumänska trupperna, som bestod av 500 000 man, anföll genom bergspassen i Karpaterna och trängde in i Ungern. Nu tvingades Tyskland åter igen hjälpa Österrike varefter tyska trupper tvingade rumänerna tillbaka över Karpaterna och i december intog tyskarna Bukarest. Den rumänska armén blev totalt krossad och 400 000 man gick förlorade.

Rysslands sista offensiv

I början av 1917 befann sig Ryssland i ett svårt läge. De enorma förlusterna i kriget resulterade i demonstrationer och stridigheter. Den 11 mars tvingades tsar Nikolaus II abdikera (se ryska revolutionen). En borgerlig regering var beredd på att fortsätta kriget och Alexander Kerenskij blev premiärminister.

Kerenskij bestämde sig för att inleda en stor offensiv sommaren 1917 och han utnämnde general Aleksej Brusilov till överbefälhavare. Målet med offensiven var att den skulle ses som en frihetskamp och vända den revolutionära energin som fanns i landet mot den tyska imperialismen.

Kerenskij besökte skyttegravarna där han hyllade den ryska armén, men soldaterna var trötta på kriget. På många avsnitt av fronten var myterier och deserteringar vanliga, och bolsjevikerna ville ha ett omedelbart slut på kriget.

ANNONS

ANNONS

Brusilov koncentrerade offensiven till Galizien där han hade haft framgångar tidigare år. Efter att ha bombat de tyska ställningarna i två dagar inleddes offensiven och några kilometers terräng erövrades. Tyskarna anade att ryssarna skulle gå till offensiv och hade därför fört över två divisioner från västfronten för att stötta den österrikiska armén och redan efter två dagar stoppades den ryska offensiven upp.

Nu blev förlusterna allt större för ryssarna och den ryska fronten upplöstes mer eller mindre samtidigt som soldaterna deserterade i massor.

Tyska officerare i Riga 1917.

Den 1 september 1917 satte den tyske generalen Oskar von Hutier in en offensiv vid Riga vid Östersjön varpå de tyska trupperna besegrade ryssarna efter endast två dagars strider.

Slaget om Riga var de sista stora striderna på östfronten. Tyskarna hade möjlighet att dra fram mot Petrograd, men det var meningslöst. Den ryska staten och dess armé var i sönderfall.

Ytterligare en ny revolution

Den 7 och 8 november drabbades Ryssland av en ytterligare revolution (se ryska revolutionen). Nu var det bolsjevikerna med Lenin i spetsen som tog makten och bolsjevikerna inledde fredsförhandlingar med centralmakterna.

Under förhandlingarna erövrade Tyskland både Baltikum och Ukraina, och nu tvingades Ryssland sluta en fred helt på Tysklands villkor.

Freden i Brest-Litovsk

Den 13 november 1917 kontaktade den bolsjevikledaren Lev Trotskij det tyska överkommandot för att anhålla om ett vapenstillestånd.

Tysklands militära ledare, Paul von Hindenburg och Erich Ludendorff krävde att Ryssland skulle behandlas hårt, medan den civila regeringen hade en mildare inställning till ryssarna, men i slutändan segrade Hindenburg och Ludendorff.

Trotskij intog en märklig inställning: ”Varken krig eller fred”. Han ville varken godta Tysklands stränga fredsvillkor eller återuppta striderna, men till sist tvingades Trotskij godta tyskarnas villkor.

ANNONS

ANNONS

Freden i Brest-Litovsk slöts den 3 mars 1918 mellan Ryssland på ena sidan och Tyskland, Österrike, Bulgarien och Osmanska riket på den andra. Det blev en hård fred för Ryssland. Ryssarna tvingades ge upp Finland, Polen, Ukraina, Belarus och Baltikum, motsvarande hälften av sina europeiska territorier och med detta cirka 75 procent av sina tunga industrier, samt nuvarande Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Ryssland blev också skyldigt ett krigsskadestånd på sex miljarder guldmark.

Den största vinsten för Tyskland var att man kunde överföra trupper från östfronten till västfronten, men en miljon soldater krävdes fortfarande som ockupationstrupper i öster.

Fördraget upphävdes av de allierade den 11 november 1918 då Tyskland besegrades. Efter det tyska nederlaget i väst kunde röda armén återta Ukraina, Belarus och Transkaukasus. Först i och med fredsfördraget i Rapallo 1922, vilket ersatte fördraget från Brest-Litovsk, inträdde fredstillstånd mellan Sovjetunionen och Tyskland.

LÄS MER: Första världskriget

LÄS MER: Första världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Första världskrigets orsaker

LÄS MER: Första världskrigets följder

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur inledde Ryssland kriget mot Tyskland i augusti 1914, och vilken framgång hade de till en början?
   
 2. Vad hände vid Tannenberg och vid de Masuriska sjöarna, och vilka var resultaten av dessa slag för Ryssland och Tyskland?
   
 3. Hur agerade Österrike på östfronten och vilka blev följderna av deras offensiver mot Serbien och Ryssland?
   
 4. Vad var målet med slaget vid Gallipoli, och hur slutade det för de allierade styrkorna?
   
 5. Beskriv de förändringar och händelser som ägde rum i Ryssland under 1915 och 1916, inklusive tsar Nikolaus II:s beslut och Brusilovoffensiven.

Fundera på:

 1. Resonera kring ledarskapets betydelse under en militär konflikt och väv in exemplet med tsar Nikolaus II:s övertagande av överbefälet över de ryska arméerna.
   
 2. Hur påverkade de geografiska förhållandena (storlek på fronten, terräng osv) de militära strategierna och resultatet av kriget på östfronten, jämfört med kriget på västfronten?
   
 3. Försök att förklara Turkiets roll i första världskriget. Anser du att deras agerande påverkade krigets förlopp? Motivera.
   
Senast uppdaterad: 3 november 2023
Publicerad: 22 juni 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är...

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

M
Okända soldatens grav i Paris

Den okände soldatens grav

En novemberdag 1920 stävade den brittiska flottans "Verdun" hemåt över Engelska kanalen...

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Hi
Karta

Rumäniens historia

Fördjupa dig i Rumäniens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Turkiets historia

Här hittar du material som behandlar Turkiets (inkl. Osmanska rikets) historia i små och stora perspektiv. Få en...

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Massaker

Ryska revolutionens orsaker

Den ryska revolutionen 1917 bestod egentligen av två större händelser som skedde i Ryssland samma...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna