Fem missuppfattningar om Jesus

Trots att Jesus troligtvis är den mest kända personen i världshistorien, finns det många missförstånd om honom. Folk tror ofta felaktigt att han föddes den 25 december år 0, att han besöktes av tre vise män vid sin födsel, eller att han själv var kristen. Även hans namn och utseende är omgivna av myter. I den här artikeln reder vi ut fem vanliga missuppfattningar om Jesus, baserat på historiska och textuella källor snarare än religiös tro.
M
Jesus collage

Fem missuppfattningar om Jesus.

Den här listan handlar främst om den historiske Jesus, alltså inte den religiösa gestalt som kristna kallar “Gud son”

5. Jesus föddes i december år 0

Om Jesus födelse finns det väldigt lite skrivet - några meningar dels i Lukas- och dels i Matteusevangeliet. Och dessa stycken tros dessutom vara senare tillägg för att passa in Jesus födelse i rollen som Messias. Men två saker kan vi med stor säkerhet veta är missuppfattningar - att han föddes år 0 och att han föddes runt 25 december.

ANNONS

ANNONS

Att Jesus inte föddes år 0 kan vi veta säkert eftersom år 0 inte finns. Året precis före år 1 e.Kr är nämligen år 1 f.Kr. Det var den romerske munken Dionysius Exiguus som på 500-talet e.Kr försökte räkna ut när Jesus föddes och därmed starta en ny tideräkning baserad på just Jesus födelse och inte vilken romersk konsul som hade makten. Hans uträkningar började användas det år som blev år 532 e.Kr. Det troliga är dessutom att Jesus inte föddes år 1, utan några år tidigare.

Att Jesus inte heller föddes på juldagen den 25 december kan vi inte veta helt säkert. Dock är det troliga att han föddes någon gång på året då det var varmare eftersom herdar låg utomhus, enligt Lukasevangeliet. Att Jesus födelse firas 25 december beror istället på att man vid Romarrikets kristnande bytte ut firandet av solgudens födelse den 25 december mot firandet av Jesus födelse.

4. Tre vise män kom till den nyfödde Jesus

Det som finns skrivet om Jesus födelse är, som nämnts, två korta texter i Nya Testamentet, dels i Lukasevangeliet och dels i Matteusevangeliet.

De två berättelserna har delvis olika perspektiv även om likheter finns (t.ex. nämner båda Betlehem som födelsestad). De tre vise männen (som egentligen inte benämns som vare sig ”tre” eller ”vise män”) finns bara med i en kort passage i Matteusevangeliet. Det handlar alltså inte om mer än ett par meningars information om de som kommit att kallas ”de tre vise männen”.

Från detta stycke text har det senare utvecklats en rik flora legender och gestaltningar – t.ex. julkrubban där de tre vise männen samtidigt som herdarna kommer till Jesus i stallet med sina gåvor. Men om man läser texten i Matteus så finns det inga referenser till något stall eller någon krubba, detta förekommer bara i Lukasevangeliet. Istället står det att ”de gick in i huset”.

Dessutom är den resa som de österländska stjärntydarna genomfört – först från Babylonien till Jerusalem och sedan från Jerusalem till Betlehem – så pass lång att de förmodligen kom till Betlehem flera veckor, kanske månader, efter själva födelsen.

Det rimliga är alltså, om man ska använda Nya Testamentets texter som källa, att anta att de tre vise männen inte är samtida med herdarna och själva födseln utan att de dyker upp senare. I kristen tradition firar man deras ankomst på trettondagen snarare än på själva juldagen.

3. Jesus var kristen

Kristendomen som religion fanns inte när Jesus dog och (enligt Bibeln i alla fall) återuppstod. Det var först flera årtionden senare som termen “kristen” började användas och då troligen som en nedsättande benämning på följare till den avlidne Jesus.

Jesus själv kallade sig aldrig kristen och det var inte han som grundade kristendomen som religion.

Jesus föddes, levde och dog som jude. Jesus mamma Maria var judinna vilket automatiskt gör Jesus till jude. Alla hans tal och alla hans handlingar ligger inom ramen för den judiska tron. Den sista måltiden som han åt tillsammans med sina följare var en judisk påskmåltid och han korsfästes under den judiska påsken.

De apostlar som senare spred hans budskap var också judar. Det var först ett sekel efter Jesus död som kristendomen började utkristalliseras som en egen religion.

ANNONS

ANNONS

2. Jesus utseende

Bilder av Jesus som finns i västerländska kyrkor och i populärkulturen följer vanligen mönstret - en relativt ljushyad man med halvblont, välvårdat hår, ett fintrimmat skägg och vita, raka tänder. Vi vet inte mycket om hur Jesus ev. såg ut, men vi kan med rätt stor säkerhet säga att den nämnda beskrivningen inte stämmer alls.

Jesus levde (om vi nu utgår från den historiska Jesus) för cirka 2000 år sedan i den av Rom ockuperade Judeen. Han var jude och tillhörde inte samhällets elitskikt.

Utifrån dessa antaganden kan vi gissa oss till ungefär hur Jesus kan ha sett ut. Troligen hade Jesus mörkt och kortklippt hår. Aposteln Paulus skriver nämligen i sitt brev till korintierna att män inte bör ha långt hår och det är högst osannolikt att han skulle ha skrivit detta om, den person som han bygger sin tro på, skulle haft långt hår.

Med tanke på var Jesus levde så är det också mer sannolikt att han hade något mörkare hy än vad vi är vana vid att se.

1. Jesus namn

Namnet Jesus är den latinska och senare också engelska översättningen av det grekiska namnet Ἰησοῦς (Iēsoûs). Det är så Jesus omnämns i de äldsta nytestamentliga texterna från de första århundradens e.Kr.

Men Jesus och hans närmaste anhängare talade inte grekiska. Vilket språk som Jesus använde är (precis som hans utseende) en fråga som vi inte självklart kan svara på.

Den miljö i vilken han rörde sig var mångkulturell och troligen fanns det många olika språk som användes parallellt. Dock är det vanligaste antagandet att Jesus talade arameiska.

Eftersom Jesus var jude kan vi också anta att han hade ett judiskt tilltalsnamn. Och utifrån översättningen Iēsoûs i den grekiska texten är det troligast att Jesus egentligen hette Yeshua (ישוע)

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Vem var Jesus?

PODCAST: Jesus födelse

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är det en missuppfattning att Jesus föddes år 0 och den 25 december?
   
 2. Vilken roll spelar de tre vise männen i berättelserna om Jesus födelse och varför är det en missuppfattning att de besökte Jesus i ett stall?
   
 3. Vad kan du säga om påståendet att Jesus var kristen?
   
 4. Hur skiljer sig den vanliga bilden av Jesus utseende från det som är mer sannolikt?
   
 5. Vilket språk tros Jesus ha talat?
   
 6. Vad var Jesus ursprungliga namn enligt de grekiska nytestamentliga texterna?

Fundera på:

 1. Varför tror du att det finns så många missuppfattningar om Jesus?
   

 

Text: Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
 

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 21 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades...

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i...

M

Yttersta tiden och domedagen

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna