Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas kolonisation på 1800-talet. Även i Afrika är den här åsikten fortfarande vanlig. Stämmer den?
M
Staden Kilwa

Vy över handelsstaden Kilwa i Tanzania, 1572.

Frågan är om vi använder orden rätt. En väg är inte alltid detsamma som en belagd väg för fordonstrafik. Transporter kunde ske på annat sätt. 

Det är sant att människor i Afrika ända till slutet av 1800-talet inte använde hjulfordon. Men inte heller i Europa forslades större varumängder till lands några längre sträckor förrän järnvägarna kom. 

Om vi istället för "väg" säger "regelbundet trafikerade leder för olika sorts vandringar och där varuutbyte ägde rum", träder en helt annan bild fram.

ANNONS

ANNONS

Finmaskigt transportnät

Praktiskt taget hela Afrika var före kolonialperioden täckt av ett finmaskigt nät av transportleder. Det fanns både fjärrhandel och närhandel, och liksom i Europa handlade man mest med produkter från de närmast liggande områdena.

Vad handlade man då med? Vi kan urskilja fyra huvudkategorier:

 • Den lokala jordbruksproduktionen: Man kunde ju inte odla allt överallt. Inga kolanötter på savannen eller bomull i skogen. Mellan de olika ekosystemen växte byteshandeln fram.
   
 • Mineraler: Ända fram till 1600-talet var Afrika den främsta guldleverantören till Europa. Men det var också lönsamt att forsla salt från Sahara, tenn från Nigeria, koppar från Katanga m.m.
   
 • Importerade varor: Varor från olika utomafrikanska länder, till exempel vapen, ammunition, porslin, siden, alkohol och speglar.
   
 • Slavar: De togs i synnerhet i välbefolkade områden längs Guineakusten. Det var lika mycket en handel inom Afrika som en exporthandel. Samhällen med svag organisation blev de främsta offren. Slavarna var inte bara en handelsvara, de var också ett transportmedel. Under vandringen till försäljningen kunde de användas som lastdjur, som man sålde vid framkomsten.
Karta över handelsvägar i Afrika.
Kartan visar de större handelsområdena och karavanvägarna i Afrika före européernas ankomst. Vissa av vägarna fungerar än idag.

Fotgängare och flodfarare

Varorna forslades ofta i en kombination av land- och vattentransporter. Afrika förblev länge en kontinent av fotgängare. Afrikanen gick, antingen det gällde att ta sig till grannbyn, till ett annat land eller tvärs över kontinenten. Havssjöfart i större skala fanns bara längs östkusten. Atlantkustens stränder var ofta för branta och gav dåligt med skydd åt större båtar. Däremot lade de portugisiska sjöfararna tidigt märke till stora segelkanoter som for mellan dagens Senegal och kusterna söderut. Ännu längre mot söder, ner mot Kongoflodens mynning, fanns säkra och skyddade vattenvägar innanför kustlagunerna.

ANNONS

ANNONS

Floderna i det inre har ofta ett slingrande lopp genom landskapen, vilket vidgar flodområdena. Därmed ökade även möjligheterna till större bebyggelse i flodernas närhet. Handeln blev ofta en huvudnäring, och flodsjöfartens folk bildade ända till våra dagar en speciell yrkesgrupp med egna traditioner och med egna yrkesspråk, olika för varje flodområde. De var ett slags handelsspråk för folk som behövde förstå varandra över stora avstånd. Östkustens swahili är det mest kända handelsspråket, men inte det enda.

En handelsvärld går under

Redan 100 f.Kr skrev en grekisk sjökapten en resehandbok om sjöfarten och handeln på Östafrikas kust. Från den och ändra antika skrifter vet vi att det förekom en blomstrande handel med ull, kryddor, rökelse, järn och slavar mellan Östafrika och Egypten, Arabien och Indien. En handel i vilken afrikanerna tidigt medverkade.

Utvecklingen fram till 1400-talet påminner i stora drag om Europas, med växande storstäder. En av de största var Kilwa (som låg i ett område i dagens södra Tanzania) där folk från alla länder runt Indiska oceanen verkade. Men så hände något. En Kilwahistoriker beskrev det några år efteråt:

I profetens år 903 (1498) kom det nyheter från landet Moçambique att det hade anlänt män från frankernas land (Europa) och namnet på deras kapten var al-Mirati (amiral Vasco da Gama)... Herrarna över Mafia gladde sig, ty de trodde där att frankerna var goda och ärliga män. Men de som visste sanningen berättade att frankerna var korrumperade och oärliga personer, som endast hade kommit för att utspionera landet så att de kunde erövra det.

Så blev det. Hela systemet slogs sönder, en blomstrande handelsvärld gick under. En glimt av välståndet kan vi få från de tidigaste portugisiska besökarnas skildringar av vad de fann. Så här skrev Duarte Barbosa om kungarna av Mafia, Zanzibar och Pemba:

De lever i stor lyx. De bär fina siden- och bomullskläder som de köpt i Mombasa av köpmännen från Cambay (Indien). Också deras kvinnor går grant klädda och bär juveler av finaste Sofalaguld, av silver i mängd, med örringar, halsband, ankelringar och armband, och deras kläder är också av fint siden.

ANNONS

ANNONS

Europeiska fördomar

Den här synen är helt annan än den som engelsmannen John Speke har i sin bok Upptäckten av Nilens källor, 1865:

Hur afrikanerna kunnat leva i så många år utan framåtskridande synes märkligt, då alla de länder som omger Afrika är så avancerade. Och om man ska ta hänsyn till den nuvarande utvecklingen i världen inser man att afrikanerna snart måste antingen komma ut ur mörkret eller ersättas av en överlägsen ras... ty för närvarande kan afrikanen varken hjälpa sig själv eller hjälpas av andra, eftersom hans land är i ett ständigt tillstånd av oro och han hinner bara tänka på att få föda.

En under 1800-talet vanlig europeisk syn på kontinentens folk och historia. Och, som sagt, grovt felaktig.

LÄS MER: Mäktiga riken i Afrika under medeltiden: Ghana, Mali, Songhai och Stora Zimbabwe

LÄS MER: Slavstater i Afrika under medeltiden

LÄS MER: Slaveri och triangelhandel

LÄS MER: Ibn Battuta - världens störste resenär

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var tidigare en vanlig uppfattning om Afrikas handelsvägar före kolonisationen enligt texten?
   
 2. Vilka var de fyra huvudkategorierna av varor som handlades i Afrika?
   
 3. Hur transporterades varor vanligtvis i Afrika?
   
 4. Vad hände med Afrikas handelsvärld efter européernas ankomst?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Jan-Olof Fallström, bokrecensent och läromedelsförfattare

Senast uppdaterad: 17 mars 2024
Publicerad: 17 mars 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ugn

Afrikas järn

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater,...

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste...

M

Medici - renässansens bankir

"Det är han som bestämmer över krig och fred och kontrollerar lagarna. Han är herre i landet...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Zimbabwes historia

Få en helhetsbild av Zimbabwes historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi
Karta

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Burkina Fasos historia

Historia om Burkina-Faso. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Ghanas historia

Fördjupa dig i Ghanas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
karta

Kongo-Brazzavilles historia

Historia om Kongo-Brazzaville. Här finns material som behandlar Kongo-Brazzavilles historia i små och stora drag.

Hi
karta

Kongo-Kinshasas historia

Fördjupa dig i Kongo-Kinshasas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Malawis historia

Fördjupa dig i Malawis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Malis historia

Här hittar du material som behandlar Malis historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Nigers historia

Historia om Niger. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Nigerias historia

Fördjupa dig i Nigerias historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Tanzanias historia

Få en helhetsbild av Tanzanias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hi
Karta

Togos historia

Historia om Togo. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Zambias historia

Historia om Zambia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna