Den okände soldatens grav

En novemberdag 1920 stävade den brittiska flottans "Verdun" hemåt över Engelska kanalen eskorterad av sex jagare. Vid Dover hälsade slottets kanoner konvojen med 19 skott - den salut som tillkommer fältherrar. "Verdun" förde en enda last, en kista av ek. Runt kistan var stålband spända som fick den att se ut som ett jättelikt paket. Där banden korsades satt ett sigill med texten "A British Warrior Who fell in the Great War 1914-1918 For King and Country".
M
Okända soldatens grav i Paris

"Här vilar en fransk soldat död för fosterlandet". Så lyder texten på Den okände soldatens grav i Paris. Den eviga lågan fladdrar under Triumfbågen på Place Charles de Gaulle.

Ekkistan var dyrbar, specialkonstruerad och bekostad av de brittiska begravningsbyråernas organisation. Inne i den förnäma skapelsen stod en enkel kista av furubräder. I den låg kvarlevorna av en namnlös soldat. Han hade mött döden på ett av första världskrigets stora slagfält: Ypres, Marne, Chambrai, Arras, Somme eller Aisne. Ingen vet vilket.

En grav, vars enkla kors bar det enda ordet "Unknown", hade öppnats på varje slagfält, och kvarlevorna hade lagts i enkla kistor. Dessa hade fraktats till en barack och ställts sida vid sida.

En officer som inte sett kistorna tidigare och inte visste varifrån de kom, gick med förbundna ögon in och fram till de sex och lade sin famlande hand på en av dem. Det var viktigt att den okände soldaten förblev okänd och namnlös. Han skulle ju bli en för alla...

ANNONS

ANNONS

I London

Den 11 november 1920 - på tvåårsdagen av krigsstilleståndet på västfronten - fördes kistan i procession genom London, följd av fältmarskalkar, amiraler och generaler. Tåget gick in i Westminster Abbey, där en grav ställts i ordning. Den hade grävts djupt ner i sanden under kyrkans golv.

Kistan sänktes och täcktes med hundra säckar jord från de stora slagfälten. Kungens krans hade ett handskrivet kort med monarkens egen spretiga stil. Det var som om George V och hans familj hade förlorat en nära vän. Under de följande fem dagarna passerade över en miljon människor den okände soldatens grav.

The Cenotaph - det monument som tidigare under året byggts mitt på den stora gatan Whitehall i centrala London - var samtidigt täckt av 100 000 kransar.

Cenotaph går tillbaka på ett grekiskt ord som betyder "tom grav". Antika texter berättar att atenarna byggde sådana minnesmärken för att hedra döda som begravts på okänd plats.

Men i London 1920 räckte det inte med en tom grav.

I Paris

Samma dag begravdes en okänd soldat i Paris. Han valdes ut från en rad av nio kistor, hämtade från lika många slagfält. Den namnlösa hjältens kista sänktes i en grav som tagits upp under Triumfbågens valv. I det stenblock som täcker graven tändes en låga som ska flamma för evigt - enligt inskriptionen.

Det var många som förlorat sina män, sina söner, sina bröder, sina vänner i The Great War - så kallades första världskriget fram till dess att engelsmännen och världen 20 år senare fick uppleva ett ännu större krig.

För alla dem som sörjde och inte haft en grav att tänka på och kanske besöka fanns det nu en grav. Den okände blev en för alla. Den namnlösa bar allas namn.

"Nerskyfflad i jorden och borta"

Om vi blickar tillbaka genom århundradena - vilka regler eller traditioner finner vi när det gäller hanteringen av döda på slagfälten?

En sommardag år 1361 drabbade Valdemar Atterdags yrkessoldater samman med ett gotländskt bondeuppbåd utanför Visbys ringmur. Efter striden kastades bortåt 2 000 döda ner i en hastigt uppskottad grav. De flesta var gotlänningar, men en och annan av Valdemars krigare hade fått dela plats med döda fiender. När arkeologer i vårt århundrade undersökte graven satt ringbrynjor kvar över en del skelett.

Strax före julen 1676 förde Karl XI en svensk här mot Lund och mötte en dansk här i ett blodigt slag. Över 9 000 låg kvar på de blodiga fälten när stridslarmet tystnat. I massgravarna blandades danska och svenska krigare.

Den amerikanske historikern Thomas W Laqeuer skriver att inga planer fanns för hur de döda skulle tas om hand när brittiska soldater sändes över till Belgien, när kriget började 1914. Den stupade antogs bli "nerskyfflad i jorden och borta" som i alla tidigare krig.

ANNONS

ANNONS

Ett undantag var det amerikanska inbördeskriget 1861-1865, där de första försöken gjordes att ge enskilda soldater egna gravar. Men det var svårt därför att soldaterna inte hade några identitetsbrickor.

Identitetsbrickor fick soldaterna i första världskriget. De stupade skulle få egna gravar som markerades med kors och namn, och deras läge skulle registreras. 557 520 män från det brittiska imperiet lades i gravar med namn. 180 861 döda kunde inte identifieras och lades i gravar med "Unknown" på korset.

En av de stupade flyttades 1920 till Westminster Abbey. Han var den ende som fördes tillbaka till fosterlandet. Hans kropp är en för alla. "Detta är benen som är alla ben, kroppen som kan vara alla kroppar...", skriver Laqueuer.

Demokrati för de döda

Laqeuer menar att förändringen beror på demokratins genombrott. De döda var medborgare med rösträtt, människor som inte bara kunde lämnas i en grop för att multna och försvinna. Deras namn måste bevaras.

En delegation från det brittiska arbetarpartiet besökte efter krigsslutet 1918 de väldiga gravfälten på västfronten. I en rapport konstaterar delegationen att "våra bröder ur alla klasser" har blivit väl och jämlikt omhändertagna - "soldater av alla grader från general till menig ligger sida vid sida under samma enkla gravstenar, tysta vittnen för framtida generationer om världens största tragedi".

Väldiga murar och tunnlar med namntavlor sattes upp vid slagfälten. I hemlandet - i England, Frankrike, Tyskland - restes monument över de döda. Efter andra världskriget restes oftast inga nya monument. Det fanns plats för namn på dem som rests efter det första kriget.

LÄS MER: Första världskriget

LÄS MER: Död och begravning

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var syftet med den brittiska flottans expedition över Engelska kanalen år 1920?
   
 2.  Beskriv processen bakom valet och begravningen av den okände soldaten i London och Paris.
   
 3. Vilka traditioner eller regler fanns för hanteringen av döda på slagfält under tidigare historiska konflikter?
   
 4. Hur förändrades behandlingen av de döda på slagfält i modern tid, enligt Thomas W Laqeuer?

Fundera på:

 1. Vilka var de viktigaste skälen till att uppföra "Den okände soldatens grav" i London och i Paris?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Lars Hildingson, historielärare och läromedelsförfattare 
 

Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Publicerad: 27 mars 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det...

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914...

S

Novemberrevolutionen i Tyskland 1918 och bakgrunden till dolkstötslegenden

I första världskrigets slutskede när det stod klart att Tyskland inte skulle kunna vinna kriget,...

L

Lätta fakta om första världskrigets stridsflyg

När första världskriget började hade flera länder skaffat sig militärflyg. Flygplanen var i...

M

Mordet på Franz Ferdinand - gnistan som tände en världsbrand

Det var nära att mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo juni 1914 inte lyckades. En...

S

Matbrist och ransonering vid hemmafronten under första och andra världskriget

Kejsar Napoleon fällde en gång det bekanta yttrandet att ”en armé marscherar på sin mage”. En...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Relaterade taggar

Hi
Staty som gråter

Död och begravning

Synen på dödenDöden (det kroppsliga tillstånd från det ögonblick då livet upphör) har sedan...

Hi
Kinesiska muren

Berömda byggnadsverk

Människans kreativitet och drivkraft att bygga bestående monument har resulterat i att det finns...

Hi
London

Londons historia

London, Storbritanniens huvudstad, ligger i en sänka på båda sidor om Themsen. Stadens centrum...

Hi
Paris

Paris

Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta)....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna