Vittna i domstol - måste man göra det?

Ja hur är det egentligen, måste man vittna i domstol om en part har begärt det? Och vad händer om man inte kommer till domstolen? Innan vi svarar på de här frågorna, låt oss ta det från början - vad är ett vittne?
M
Vittne i tingsrätten

I Sverige råder vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att komma till rättegången och vittna om man blir kallad.

Viktig bevisning i rättegångar

Ett vittne är en person som en part har begärt ska höras vid en rättegång. I brottmål kan det till exempel vara en person som har sett eller hört något i samband med ett brott. Man kan också vara vittne i ett tvistemål. Tvistemål är mål mellan enskilda parter, till exempel mål om vårdnad och umgänge med barn.

Uppgifter från vittne är ofta avgörande för att domstolen ska kunna döma rätt. Vittnet kan till exempel vara den enda personen som har sett eller hört någonting från brottsplatsen. Uppgifterna blir därför väldigt viktiga för att domstolen ska kunna göra en rättvis bedömning av målet.

ANNONS

ANNONS

Visste du att...

Nästan 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Huvudregeln är att ett vittne ska komma till domstolen, men det finns undantag. Ett exempel är om vittnet har svårt att resa till domstolen om vittnet bor långt bort i en annan del av landet. Då kan vittnet vara med på telefon eller videolänk i stället.
 

Alla är i princip skyldiga att vittna i domstol

I Sverige har vi något som kallas allmän vittnesplikt. Det betyder att man är skyldig att vittna i domstol om en part anser att det behövs. Om man inte gör det riskerar man att få betala böter och/eller hämtas till domstolen av polis. Men det finns undantag. Till exempel behöver en person inte vittna om hen är nära släkt med någon som är åtalad för ett brott.

Att svära vittneseden

Innan ett vittne ska lämna sin berättelse i domstol måste hen säga vittneseden. Det här är vittneseden:


”Jag [ditt namn] lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”

Vittneseden syftar bland annat till att vittnet ska känna att förhöret är på stort allvar. 

Om det kommer fram att ett vittne medvetet har lämnat felaktiga uppgifter, kan vittnet åtalas för brott som heter mened. Mened är att allvarligt brott som vanligtvis ger fängelse.

Vittnesförhöret är inget läxförhör. Vittnet ska därför bara berätta vad hen vet om händelsen eller personen som målet handlar om. Vittnet ska också bara berätta om det som hen faktiskt minns och är säker på.

Det finns undantag från skyldigheten att svära vittneseden. Till exempel behöver ett vittne som är under 15 år eller ett vittne som är nära släkt med någon som är åtalad för ett brott inte säga vittneseden.

Rätt till ersättning för vissa kostnader

Ett vittne som har haft kostnader för att medverka i rättegången kan få ersättning för sina kostnader. Det handlar till exempel om förlorad arbetsinkomst om vittnet behöver ta ledigt från sitt jobb för att komma till domstolen. Vittnet har också rätt till ersättning för boende och resekostnader till och från tingsrätten om vittnet exempelvis blir kallad att vittna från en annan stad. 

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Lag och rätt

LÄS MER: Rättssystemet och domstolarna

LÄS MER: Rättegång - från brott till straff
 

Tips på vidare fördjupning:

Domarbloggen finns flera inlägg som du kan läsa om du vill lära dig mer om ämnet. Här kommer några exempel:

Vad är ett vittne? | Domarbloggen
Måste ett vittne vittna i domstol? | Domarbloggen
Varför är vittnen viktiga? | Domarbloggen
Finns det några som inte behöver vittna? | Domarbloggen
Är det bara i brottmål som det finns vittnen? | Domarbloggen
Vad är vittneseden? | Domarbloggen
Vad händer om jag ljuger i domstol? | Domarbloggen
Måste ett vittne vara i rättssalen? | Domarbloggen
Vad händer om vittnet inte dyker upp? | Domarbloggen

Och här kommer mer tips om du vill fördjupa dina kunskaper:

Vad är en vittnesattest? | Domarbloggen
Därför behöver vittnen komma till domstolen trots att de har blivit förhörda av polisen | Domarbloggen
Så arbetar vittnesstödet med unga brottsoffer och unga vittnen | Domarbloggen
 

Uppgifter och frågor

Diskussionsfrågor:

  1. Varför har vi vittnesplikt i Sverige?
     
  2. Hur skulle vårt samhälle bli om människor inte vågade vittna i domstolen?
     
  3. Varför är det viktigt att ett vittne lämnar riktiga uppgifter i domstolen? 
     

 

Litteratur:
35 kaplitet 6 paragrafen rättegångsbalken och 36 kapitlet 7, 10, 11, 13,14, 20 och 24 paragraferna rättegångsbalken
Fitger med flera, Rättegångsbalken (8 december 2023, version 95, JUNO) kommentaren till 36 kapitlet
 

FÖRFATTARE

Text: Sally Al-Najar, administrativ assessor, Staben, Södertörns tingsrätt

Webbplats: Domarbloggen
 

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 2 april 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Hd

Högsta domstolen

Högsta domstolen är den högsta instansen för Sveriges allmänna domstolar och hanterar både brottmål...

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Grundlagar och värderingar

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även...

M
Lagbok

Hur blir en lag till?

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är en av riksdagens viktigaste...

M
Lagbok

Vad är juridik och vad gör en jurist?

Sedan förhistorisk tid har vi människor skapat regler för hur våra samhällen ska fungera. En del...

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Regler och lagar

Om vad begreppen regler och lagar innebär inom juridiken och i vårt samhälle. Här berörs framförallt...

Sh

Rättssystemet och domstolarna

Om skillnaderna mellan offentlig rätt, civilrätt och straffrätt. Fokus ligger på straffrätten och vilka gärningar som...

Sh

Rättegång - från brott till straff

Om hur förloppet ser ut - från att ett brott polisanmälts, tills att en påföljd utdöms vid en tingsrätt. Här förklaras...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är lagrådet?

av: Mattias Axelsson
2021-01-18

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om lagrådet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Riksrätt i USA

av: Mattias Axelsson
2021-01-11

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare) igenom vad riksrätt i USA handlar om.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Semester och ledighet förr och idag

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-06-06

Som en avslutning på terminen pratar Julia, Mattias och Kristoffer om semester i Sverige. Hur länge har vi haft det och hur funkar det idag?

+ Lyssna