S

Kina: Republiken och inbördeskriget

Kina övergick 1911 till att bli republik sedan kejsardömet störtats. Revolutionsledaren Sun Yat-sen manövrerades ut från presidentposten av Yuan Shikai som några år senare gjorde sig enväldig. Denne dog redan 1916 och Kina stod splittrat med ett antal generaler som härskade över var sin provins. I Kanton upprättades en självständig republik av partiet Kuomintang (Guomindang) under ledning av Sun Yat-sen. Beijing blev centrum i en annan kinesisk republik.
Bild:

Soldater ur kommunistpartiets Röda armé, med dess ledare Mao Zedong (på hästen), under den långa marschen 1934-1936.

Kina deltog på den segrande sidan i första världskriget och ville vid fredsförhandlingarna ha tillbaka de områden och rättigheter som Tyskland tidigare tvingat sig till. Men de hade Japan redan lagt sig till med. Konflikten med Japan löstes delvis i början av 1920-talet genom medling av Storbritannien och USA. Kina erkändes som suverän stat och återfick vad Tyskland tidigare disponerat (med ett undantag), men Japan kompenserade sig genom att behålla Manchuriet som japanerna erövrat under världskriget.

Sun Yat-sen försökte stabilisera Kuomintang som politiskt styrande parti, detta under kraftig påverkan av Lenins tankar. När Sun dog 1925 ingick Zhou (Chou) Enlai (senare utrikesminister i Folkrepublikan Kina) och general Chiang Kai-shek i ledningen för partiet. Chiang gjorde en statskupp 1926 och tog makten både i Kanton och Beijing.

Året därpå genomdrev han blodiga utrensningar av en mängd kommunister i Kuomintang och startade ett inbördeskrig mot det nybildade kommunistpartiets Röda armé. Denna var tidvis hårt ansatt men räddades sig genom ”den långa marschen”.

När Japan ”tjuvstartade” andra världskriget 1931 genom att upprätta lydstaten Manchukuo (Manchuriet och en provins i Mongoliet) och erövra stora delar av Kina, avbröt kommunistpartiet och Kuomintang inbördeskriget och enades i kampen mot Japan. Därigenom lyckades de förhindra en total japansk ockupation Sedan världskriget tagit slut började inbördeskriget på nytt. Det slutade med Röda arméns seger 1949 och tillkomsten av Folkrepubliken Kina. Chiang Kai-shek och en miljon av hans anhängare flydde till ön Taiwan (Formosa) och upprättade där republiken Taiwan (Nationalistkina).

Uppgifter och frågor

1. Sun Yatsen har varit betydelsefull i Kinas historia. På vilka sätt?

2. Vilka två partier kämpade om makten under perioden 1920-1950?

3. Chiang Kai-shek och Zhou Enlai nämns i texten. Varför?

4. Japan orsakade stora problem för Kina. På vilka sätt?
 

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Uppdaterad: 01 juni 2017
Publicerad: 23 maj 2014