S
Tagg
Porträtt
Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer (1783-1847) var en svensk historiker, skald, tonsättare och ledande kulturpersonlighet under 1800-talets första hälft. Han växte upp i bruksmiljö i värmländska Ransäter (i nuvarande Munkfors kommun). Efter studier i Uppsala utsågs han till professor i historia 1817. I början tillhörde Geijer den romantiska skolan och deltog 1811 i bildandet av Götiska förbundet, i vars skrifter han bl.a. publicerade dikterna Odalbonden och Vikingen med deras folkligt romantiska syn på bonden.

ANNONS

ANNONS

Historikern Geijer betonade helheten i analysen av epoker och samhällen. Han kan med en modern term kallas samhällshistoriker. Staten stod i centrum för hans historiesyn. Sveriges historia präglades visserligen av dess kungar, men också av alliansen mellan kungamakt och folk gentemot adeln.

År 1838 inträffade hans berömda "avfall", då han övergav konservatismen för en radikal liberalism, eller snarare en kristen socialism. Medelklassens associationer (en slags tidiga folkrörelser) hade en nyckelroll, men hans nya realism förde också in arbetaren i historien. Följande ord skulle kunna komma från en senare, radikal samhällsfilosof, Karl Marx: "Kapitalistens bekvämliga vila efter väl förrättat jordiskt förvärv är icke mänsklighetens mål. [- - -] Nedanför borgaren i samhället är också ett folk - nämligen det så kallade folket - ett folk, vars arbete bereder skördarna och fuktar verkstäderna med sin svett." (Ur Om vår tids inre samhällsförhållanden, 1844.)

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Erik Gustaf Geijer.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Erik Gustaf Geijer

SO-rummet bok
S

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 1: Göticismen, skandinavismen och historieromantiken

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26

1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och ockupationer, samt franska revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap hade skapat ett klimat av nationalism...

+ Läs mer

Länkar om Erik Gustaf Geijer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS