+ Visa hela artikelserien

Kristian II och Sten Sture den yngre

Kristian II av Danmark hade stora planer för Norden. I Danmark ville han skydda bönderna och allmogen från stormännens övergrepp. Tyska Hansans handelsövervälde skulle brytas. Sverige skulle tvingas tillbaka in i unionen.
S

Kristian II (1481-1559) och Sten Sture den yngre (1492-1520).

Svårigheter att kontrollera Sverige

Kristian var bildad och intelligent, men ytterst misstänksam och ofta rent brutal. Påvens utsände beskrev honom som en "uoma terribile", en fruktansvärd människa. Kristians närmaste förtrogna var en holländsk värdshusvärdinna i Bergen, Sigbrit Willums. Han tog djupt intryck av hennes åsikter om ekonomi och politik. Han förälskade sig också i hennes dotter Dyveka, den lilla duvan.

Kristian kunde räkna med hjälp av de svenska unionsvännerna. Ärkebiskopen Gustav Trolle var den mäktigaste bland dem. Han innehade borgen Stäket inte långt från Stockholm. Riksföreståndare i Sverige blev 1512 den unge kraftfulle unionsmotståndaren Sten Sture den yngre. Han lyckades inta och bränna ärkebiskopens borg.

ANNONS

ANNONS

Sten Sture förmådde också riksdagen att förklara ärkebiskopen avsatt. Det var en vågad handling eftersom bara påven fick avsätta biskopar och påven var oerhört mäktig under denna tid. De som misshagade den katolska kyrkan kunde bannlysas och förklaras som kättare. Mot sådana behövde ingen sann kristen hålla några löften. Inte bara en person utan ett helt land kunde på detta sätt bannlysas. Kristian II lyckades förmå påven att bannlysa Sverige därför att riksdagen avsatt Gustav Trolle från hans ärkebiskopsvärdighet.

Sten Sture den yngres död på Mälarens is. Målning gjord av Carl Gustaf Hellqvist (1851–1890).

Kristian II tar i med hårdhandskarna

På vintern 1520 bröt Kristians soldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is, utanför nuvarande Ulricehamn. Ganska omgående sårades Sten Sture. Han fördes i en släde upp mot Stockholm, men dog av sina skador på Mälarens is. På Nationalmuseum kan man se Carl Gustaf Hellqvists berömda målning över Sten Stures död.

Stockholms blodbad

Snart hade Kristian erövrat hela Sverige utom Stockholm. Huvudstaden försvarades av Sten Stures änka Kristina Gyllenstierna. Men i början av hösten kapitulerade även Stockholm. Kristian hade då givit löfte om att allt skulle vara glömt och förlåtet.

Men löften givna till kättare behövde ingen hålla. Kristian ville stärka Kalmarunionen genom att en gång för alla krossa unionsmotståndarna i Sturepartiet. Närmare 100 personer avrättades på Stortorget i Stockholm. Händelserna på Stortorget kom att kallas Stockholms blodbad. Kristian har därefter i svensk historieskrivning kallats "Kristian Tyrann".

ANNONS

ANNONS

Kyrkan och bönderna

I svenska 1800-talstexter framträder ofta en negativ bild av den katolska kyrkan. Detta gäller också när man behandlar Sturarnas kamp för ett självständigt Sverige. Anders Fryxell (historiker, verksam på 1800-talet) skriver att kyrkan och prästerna sög ut allmogen med sina tionden. Bakom Sten Stures angrepp mot ärkebiskopen (se ovan) låg det samlade hat, som särskilt från lantbefolkningens sida, riktades inte bara mot Trolle utan mot prästerna och kyrkan överhuvudtaget.

Fryxell säger vidare om denna tids biskopar och högre prästerskap att prakten och rikedomen hos dem övergick vad man kan föreställa sig. På sina stora, välbefästa borgar höll de vräkiga hov. Deras främsta intresse var att på alla sätt - lagliga som olagliga - föröka sina inkomster och förmögenheter.
 


Litteratur:
Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien, Del 2, Norstedt, 1900
Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, Del 1, Norstedt, 1913
Verner von Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar, Bonnier, 1917
Hans Hildebrand, Sveriges historia, Del 2, Linnström, 1877
Elisabeth Kuylenstierna-Wenster, Kristina Gyllenstierna, Fritzes, 1912
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, Hedemora: Gidlund, 1976 (originalet utgivet i Rom 1555)
Georg Starbäck, Berättelser ur svenska historien, Band 2, Beijer, 1901
Sture-krönikorna. I: Svenska fornskriftssällskapets samlingar, 1867, 17:3
Frederik Troels-Lund, Dagligt liv i Norden på 1500-talet, II, Bonnier, 1945
Gunnar T Westin, Maktkamp i senmedeltidens Sverige, Natur och Kultur, 1971
Greta Wieselgren, Sten Sture d.y. och Gustav Trolle, Gleerup, 1949
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

 

Artikelserie om Sturarna och bakgrunden till Stockholms blodbad

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 8 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

Samarbete

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och tusentals...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare

Det har funnits otaliga gränsöverskridande medeltida kvinnor, men vilka av dem som vi känner till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som...

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (död 1559) var maka till riksföreståndaren Sten Sture d.y. från...

Trolle

Trolle var en frälseätt med anor från 1300-talet som härstammande från Småland men hade...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna