En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad kommer i så fall sedan? I äldre tider visste människor inte mycket om världen de levde i. De visste inte att vår jord är ett klot som går i en bana runt solen.
L
Copernicus världsbild

De revolutionibus orbium coelestium är den första astronomiboken baserad på en heliocentrisk världsbild och utgör början på den moderna astronomin. Boken skrevs av Nicolaus Copernicus men publicerades först strax före hans död 1543. Han visar här att solen är i centrum och att jorden och andra planeter kretsar runt solen.

Jorden var universums medelpunkt

För flera tusen år sedan trodde även lärda personer att jorden var en platt skiva som flöt i ett väldigt hav. På 1400-talet trodde fortfarande många att jorden var platt. De trodde också att jorden var världsalltets medelpunkt (en s.k. geocentrisk världsbild). Över jordskivan välvde sig himlen som ett kupigt tak. I detta himlavalv satt stjärnorna fast som lysande ädelstenar. Över valvet låg Guds himmel, det himmelska Jerusalem. Där uppe fanns också ett ovanjordiskt hav, och från det kom regnet. Ur ett hav under jorden steg vatten upp i brunnarna. Djupt därnere fanns också helvetet, dit de onda människorna kom efter döden.

Copernicus

I början av 1500-talet var den polske läkaren Copernicus ivrigt sysselsatt med astronomiska studier. På den tiden var det naturligt att en läkare studerade himlakropparna. Man ansåg nämligen att planeterna påverkade människokroppen och de örtmediciner som man tog mot olika sjukdomar.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Astronomi: Vetenskapen om himlakropparna, d.v.s. solen, månen, stjärnorna, planeterna och kometerna.

Heliocentrisk världsbild: Solen utgör universums mittpunkt.

Världsalltet: Allt som existerar. Ett äldre begrepp för ”universum”.

Världsbild: En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans ställning däri. Människans världsbilder har skiftat genom historien.

Copernicus hade studerat astronomi ända sedan pojkåren. Under stjärnklara nätter höll han ofta till i ett fästningstorn och iakttog himlavalvet. Han forskade också i andra lärda personers skrifter.

Men tidigt började Copernicus tvivla på det som stod i hans böcker. Där stod att jorden är medelpunkt i den värld som Gud skapat. Kring jorden rör sig solen, månen och alla andra planeter. Detta stämde inte med hans egna iakttagelser. Han fann också i sina böcker att även andra tvivlat på att jorden är världens medelpunkt. Långt före Kristi födelse hade en grek påstått att solen var världens centrum.

Jorden är inte universums medelpunkt

Strax före sin död 1543 kunde Copernicus lägga fram bevis för att jorden och de andra planeterna rör sig i banor runt solen (en s.k. heliocentrisk världsbild). Det var en stor upptäckt. Copernicus hade givit människorna en ny bild av universum och en ny världsbild.

Boken med bevisen kom ut samma år som Copernicus dog. Det sägs att han fick ett exemplar av den på sin dödsbädd. Människorna i hans hemstad, och särskilt de fattiga, sörjde honom, för han hade varit en god läkare.

Den kristna medeltida världsbilden

Den kristna världsbilden under medeltiden. Jorden är i centrum och övriga himlakroppar kretsar runt jorden. Bilden föreställer jorden som universums centrum (en geocentrisk världsbild). I mitten av detta diagram finns en liten karta över jordens norra halvklot. Månen, Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus kretsar runt jorden i separata banor. Den yttre cirkeln var reserverad för stjärnorna, representerade som zodiakens stjärnbilder. Detta var den rådande teorin om universum fram till mitten av 1500-talet när Copernicus föreslog ett solsystem centrerat på solen (en heliocentrisk världsbild).

Att Copernicus var en av alla tiders största astronomer var det nog ingen som anade då. Det skulle dröja länge innan man förstod hur stora hans upptäckter var.

En farlig lära

Flera av kyrkans män var misstänksamma mot Copernicus läror. De menade att man på flera ställen i Bibeln kunde läsa att jorden stod stilla. Jorden måste vara medelpunkten, centrum, i den värld som Gud hade skapat.

De lärda astronomerna tvivlade också. Om jorden rusade fram genom luften borde det ju ständigt vara orkaner, och haven skulle med väldiga flodvågor dränka länderna. Stjärnorna borde ju ändra läge om jorden flyttade sig. Var och en kunde ju se att stjärnorna stod på samma plats året om. Visserligen skrev Copernicus att stjärnorna var så avlägsna att vi inte märkte att de ändrade läge. Men inte kunde väl universum vara så fantastiskt stort?

ANNONS

ANNONS

Kikaren och teleskopet

I början av 1600-talet uppfanns kikaren. Det skedde i Holland. Det var med kikaren som med många andra uppfinningar - man blev intresserad av den därför att den kunde vara till nytta i krig. Med kikaren kunde man t.ex. upptäcka fartyg ute till havs ett par timmar innan seglen blev synliga för blotta ögat.

Snart konstruerade man stjärnkikaren eller teleskopet. Nu kunde rymden utforskas.

I teleskopet kom månen och planeterna med ens mycket närmare I Italien konstaterade (märkte) en vetenskapsperson som hette Galileo Galilei att planeten Jupiter hade fyra månar kretsande omkring sig. Galilei såg också att vår egen måne hade berg som liknade slocknade vulkaner. Men stjärnorna blev inte större i teleskopet. De låg alltså så oändligt långt borta - precis som Copernicus hade sagt - att teleskopet inte räckte till.

När Galilei riktade sitt teleskop mot Vintergatans (vår egen galax) långa mjölkvita band blev han häpen. Vintergatan var "en otalig mängd stjärnor sammanhängande i klasar", skriver han. Det var nya världar som låg oändligt långt bort från vår egen värld.

Universum var ännu större än någon tidigare hade trott.

LÄS MER: Copernicus - om himlakropparnas rörelser

LÄS MER: Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

LÄS MER: Vetenskap och teknik 1500-1776

LÄS MER: Vetenskapliga revolutionen

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Beskriv kortfattat världsbilden som dominerade under medeltiden och början av 1500-talet.
     
  2. Varför var det naturligt att en läkare intresserade sig för planeterna på Copernicus tid?
     
  3. Vad kunde Copernicus bevisa om jorden, planeterna och solen?

 

 

Text: Lars Hildingson, historielärare och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Publicerad: 10 september 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater,...

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Relaterade taggar

Hi
Sjjärnkikare

Astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Ämnet astronomi är enormt stort och...

Hi
vetenskapspersoner

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Hi
Galileo

Vetenskapliga revolutionen

1600-talet var det århundrade i Europa då naturvetenskapliga metoder och idéer om hur världen...

Hi
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
Galileo Galilei

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642) kallas ibland den moderna vetenskapens fader. Galilei insåg att teorier...