Idéer under 1500-talet och 1600-talet som leder fram till upplysningen

Av: Mattias Nylander |
Tid:
3:56
|
|
          

Kort genomgång (3:56 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om idéer under 1500-talet och 1600-talet som leder fram till upplysningen. Här berörs bl.a. vetenskapliga revolutionen och andra orsaker som gör att upplysningen kommer igång.

5
Average: 5 (1 vote)