Sten Sture den äldre

År 1471 utkämpades slaget vid Brunkeberg. Efter Engelbrekts död 1436 och avsättandet av Erik av Pommern några år senare - konkurrerade unionsanhängare och unionsmotståndare om makten i Sverige.
S

Sten Sture den äldre (ca 1440-1503)

Slaget vid Brunkeberg

Unionsmotståndarna ledda av Sten Sture besegrade unionsanhängarna under danske kungen Kristian I på Brunkebergsåsen i Stockholm. Striden stod alltså egentligen inte mellan danskar och svenskar, utan mellan anhängare och motståndare till Kalmarunionen. Svenskar fanns således i bägge lägren. Men Sten Sture kom att använda segern i sin svensknationella propaganda. Sten Sture - den äldre - som han kom att kallas, lyckades hålla sig kvar som riksföreståndare i nästan trettio år.

ANNONS

ANNONS

Sankt Göran och draken

Den som besöker storkyrkan i Stockholm kan inte undgå statyn Sankt Göran och draken. Men alla vet kanske inte att Sankt Göran i själva verket föreställer riksföreståndaren Sten Sture, som i slaget vid Brunkeberg befriar det svenska riket - prinsessan - från ondskans drake, den danske kung Kristian. Statyn ingick i Sten Stures svensknationella propaganda. Denna propaganda fick stort genomslag i 1800-talets populära historieskrivning. Där låter man Sten Sture framstå som den ädle riddaren i osjälvisk kamp för Sveriges bästa. Det avgörande stora slaget stod vid Brunkeberg i Stockholm 1471.

I storkyrkan i Stockholm kan man se hur prinsessan (till vänster) d.v.s. Sverige är hotad av den danska draken. S:t Göran, d.v.s. Sten Sture d.ä. krossar draken och räddar Sverige.

Slaget användes senare i 1800-talets nationella propaganda som en maning till ungdomen att uppoffra sig för fosterlandet. Detta var alltså under den svenska nationalismens blomstringsperiod. Så här kan det låta:

"Där låg de kringströdda på slagfältet, alla dessa tappra, vilka denna dag gav sitt varma blod för Sveriges land. Tysta och namnlösa sover de sin segersömn. Men minnet vakar och beder, och minnesvården är Sverige självt."

Maktmänniskan Sten Sture

Forskare i modern tid visar på att Sten Sture egentligen var en kallt beräknande maktmänniska. Ända fram till Brunkebergsslaget höll Sten Sture möjligheten öppen till en överenskommelse med kung Kristian. Vid en eventuell överenskommelse skulle Sten Sture ha fått ett antal danska gods och gårdar. Då han inte fick igenom sina villkor beslöt han sig för att möta kung Kristian i strid.

Sten Sture ville få striden att framstå som ett svenskt befrielsekrig. Men i själva verket var det ingen kamp mellan svenskar och danskar. Svenskar stred i lika hög grad på Kristians som på Sten Stures sida. Frontlinjerna följde inte nationalitetsgränser utan intresselinjer.

ANNONS

ANNONS

Stormännen

I det senmedeltida Sverige styrde adeln. Stormännen var släktstolta och ovilliga att underordna sig kung eller riksföreståndare. Adeln styrde Sverige utifrån vad som var fördelaktigast för dem själva. Det gällde att kontrollera så många borgar och slott som möjligt ute i landet. Stundtals hade den svenska adeln även egendomar i Danmark. Beroende på släktförhållanden och egendomsspridning stödde vissa adelspersoner den nordiska unionen medan andra önskade ett rent svenskt styre. Någon svensk nationalkänsla utmärkte alltså inte adeln. Sten Sture, som var en av dessa adelspersoner, kom dock av egoistiska skäl att försöka skapa en sådan nationalkänsla.

Bönderna

I sina ansträngningar att nå riksföreståndarskapet utnyttjade Sten Sture sitt inflytande över allmogen, främst i Dalarna och Bergslagen. Allmogen stod för det mesta på hans sida. Kanhända att de någon gång kan ha "mutats". Olaus Petri berättar om ett tillfälle då bönderna blivit bjudna på tyskt öl. De gav då sina röster till den som bjudit och sannolikt var det Sten Sture själv. Sten Stures nationella ambitioner märks också i hans ommöblering bland Stockholms ämbetsmän samt i hans omsorg om den högre utbildningen.

Stockholm och tyskarna

Tyskarnas inflytande över Stockholm var stort vid den här tiden. De dominerade i alla ämbeten. Svenskarna hänvisades ofta till lågstatusarbeten. Sten Sture bröt tyskväldet i Stockholm. Svenskar skulle nu inneha de flesta ämbetena.

Uppsala universitet

Alla svenskar som under medeltiden ville skaffa sig en högre utbildning var tvingade att resa utomlands. Genom Sten Sture fick universitetsutbildningen ett nationellt lyft. Han var med om att grunda Uppsala universitet 1477.

LÄS MER: Sturarna

LÄS MER: Slaget vid Brunkeberg

LÄS MER: Slaget vid Brunkeberg 1471

LÄS MER: Sten Sture den yngre

ANNONS

ANNONS

Sturarna i svensk historieskrivning

Såväl Sten Sture den äldre som Sten Sture den yngre (trots namnen ej släkt) har setts som ädla bondeledare och svenska frihetskämpar. I senare forskning (sedan 1930-talet och framåt) har bilden av de ädla Sturarna nyanserats. Den egna maktställningen tros ha varit avgörande för åtminstone Sten Sture den äldres inställning till unionen, liksom för hans svensknationella propaganda. Dock verkar det som Sturarna i stort sett kunnat luta sig mot stödet från den svenska allmogen. Båda Sturarna eftersträvade alltså att väcka något man i dag kan kalla nationalkänsla.

Mot Sturarna har stått danska kungarna Kristian I och Kristian II. Den senare har, som tillläggsnamnet Tyrann antyder, framställts som en skräckfigur. Någon egentlig upprättelse har han inte fått i svensk historieskrivning. En förmildrande omständighet har dock hans bonde- och borgarvänliga politik utgjort. Likaså har människor under alla tider fängslats av hans kärlekshistoria med en holländsk borgardotter.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad hände vid slaget vid Brunkeberg år 1471, och vem ledde unionsmotståndarna?
   
 2. Hur använde Sten Sture den äldre statyn av Sankt Göran och draken för sin propaganda?
   
 3. På vilket sätt presenteras Sten Sture den äldre i 1800-talets historieskrivning, och hur användes slaget vid Brunkeberg för nationella syften (under 1800-talet)?
   
 4. Vilken relation hade stormännen och adeln till den nordiska unionen?
   
 5. Beskriv hur Sten Sture den äldres handlande kan ses både som positivt och negativt för Sveriges utveckling.

Fundera på:

 1. Diskutera hur användningen av propaganda kan påverka vår syn på historiska händelser. Ge exempel från texten om Sten Sture den äldre.

Ta reda på:

 1. Jämför Sten Sture den äldres agerande med andra historiska ledare som har använt sig av propaganda för att stärka sin position. Vad är likheterna och skillnaderna?
   


Litteratur:
Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien, Del 2, Norstedt, 1900
Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, Del 1, Norstedt, 1913
Hans Hildebrand, Sveriges historia, Del 2, Linnström, 1877
Erik Lönnroth, Från svensk medeltid, Bonnier, 1959
Sven Ulric Palme, Sten Sture den äldre, LT, 1950
Georg Starbäck, Berättelser ur svenska historien, Band 2, Beijer, 1901
Sture-krönikorna. I: Svenska fornskriftssällskapets samlingar, 1867, 17:3
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 8 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare

Det har funnits otaliga gränsöverskridande medeltida kvinnor, men vilka av dem som vi känner till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
porträtt

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Hi
St Göran och draken

Slaget vid Brunkeberg

Slaget vid Brunkeberg ägde rum på nuvarande Norrmalm i Stockholm den 10 oktober 1471. Sten Sture d....

Hi
sigill

Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. Redan 1438 anslog rådet...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna