Forntidens högkulturer, del 8 av 8: Perserriket, indiankulturer och nordisk bronsålder

Av: Mik Ran |
Tid:
9:04
|
|
YouTube
          

Kortfattad genomgång (9:04 min) om perserriket, indiankulturer i Syd- och Centralamerika samt nordisk bronsålder. Här berättas bl.a. om jordbruk och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

3
Average: 3 (2 votes)