Bronsåldern:Jordbruk, handel och samhällsorganisation

Av: Mik Ran |
Tid:
10:19
|
|
YouTube
          

Genomgång (10:19 min) om samhället som växer fram efter den s.k.jordbruksrevolutionen. Här berättas bl.a. om handel och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)