Kvinnors företagande på 1700-talet: Kvinnorna Bruhn

Faktatext på Företagskällans webbplats där du kan läsa om kvinnorna Bruhns företagande på 1700-talet. Efter hallrättens (1739) första 20 år hade elva kvinnor tagit tillfället i akt och beviljats tillstånd för att driva eget tapetmakeri. Historikern Mia Elisabeth Skott berättar om två av dem, mor och dotter Bruhn...

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Publicerad: 18 augusti 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Relaterade taggar

Hantverk

Hantverk är handens verk, handens arbete. Under hela människans existens har hantverk varit...

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...