Naturens rättigheter

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv. Här i Sverige innebär det bland annat att vi har rätt att gå i skolan och få sjukvård. Om vi utsätts för ett brott så kan vi anmäla det till polisen och vi kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om vi anser oss orättvist behandlade. Begås ett brott mot oss kan vi ta fallet till en domstol och få hjälp av en person som är utbildad inom juridik. Även företag kan få fall prövade i domstol, men i de flesta länder har naturen inga rättigheter. Den kan inte vända sig till en domstol om en skog där det lever mängder av djur hotas att huggas ned. En relativt ny rörelse vill ändra på detta. De kallar sig Naturens rättigheter, “Rights of nature” på engelska, och de senaste åren har deras synsätt spritt sig i världen.
M

Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Inga nya idéer

Tankarna om att naturen har rättigheter är inte nya. De har funnits i hundratals år, men dagens rörelse växte fram i början på 2000-talet och är nu spridd i många länder. Sedan en bit in på 2000-talet har den också kunnat fira flera segrar. 2006 blev Tamaqua Borough i Pennsylvania, USA den första platsen i världen att erkänna naturens rättigheter i lag. Sedan dess har dussintals kommuner i tio stater i USA skrivit lagar om dessa rättigheter.

Ecuador blev 2008 första landet i världen att erkänna naturens rättigheter i sin grundlag. Därefter har mängder av naturområden i bland annat Indien, Colombia, Nya Zeeland och USA fått egna rättigheter.

ANNONS

ANNONS

Idéerna har också fått stöd från bland andra Internationella Naturvårdsunionen, påven Franciscus och många gröna partier världen över. Hösten 2019 föreslogs även att naturens rättigheter skulle skrivas in i Sveriges grundlag.

Många urfolk har också haft ett stort inflytande på rörelsen genom sin långa tradition av att se naturen som ett större samhälle där människan ingår som en del. Naturens rättigheter blir ett sätt att anpassa urfolkens världsbild och respekt för naturen till ett modernt samhälle.

Skyddet måste förbättras

Rörelsen menar att naturen i dagsläget inte har tillräckligt bra skydd mot att skadas. Världen över finns det många fall där till exempel floder förgiftas av utsläpp eller där berg sprängs för att öppna gruvor. Ibland har det lett till miljökatastrofer som ställer till med stor skada och blir extremt dyra att städa upp.

Vårt nuvarande system har satt människan som härskare och resten av naturen som något som vi kan äga. Vi kan till exempel köpa och sälja en skog eller en ö. Naturens rättigheter vill att vi ska bygga upp ett nytt samhälle där människan inte längre sätts över andra djur utan ses som en del av naturen. Istället för att utnyttja och skövla naturen så anser rörelsen att vi måste börja leva i harmoni med den.

Idag finns lagar som ska hindra alltför grov miljöförstöring. Dessa miljölagar avgör dock framför allt hur hårt vi får utnyttja exempelvis djur, skogar och sjöar. Om vi istället skulle ge naturen rättigheter blir det lättare att både hindra miljöförstöring och att ställa de ansvariga inför rätta i en domstol om det trots allt skulle ske.

Då blir det också mänsklighetens ansvar att föra naturens talan eftersom den inte kan göra det själv. Naturens rättigheter vill att staten utser en ombudsman som har som sitt jobb att värna om naturen och dess rättigheter. Även engagerade medborgare ska kunna företräda naturen i domstol.

Inte förbjudet att fiska

Att ge andra arter rättigheter innebär inte att det blir förbjudet att fånga en fisk eller hugga ned ett träd. Rörelsen menar att det viktiga är att inte naturen som helhet förstörs. Vi får fiska, men inte så mycket att vi riskerar att utrota fiskar eller förstöra haven. Vi får hugga ned träd, men inte så många att djuren som lever i skogen inte längre kan leva i den.

Det innebär inte heller att ett berg eller en isbjörn får samma rättigheter som en människa. Tanken är att de anpassas efter deras behov. Alla rättigheter som vi människor har är inte viktiga för ett berg och tvärtom. I grunden handlar det dock om rätten att få finnas till.

ANNONS

ANNONS

Vi vet vad naturen behöver

Ett möjligt problem med att ge levande varelser rättigheter är att vi inte kan vara säkra på vad den vill ha. De kan ju inte berätta det för oss. Men rörelsen menar att det redan finns ett system för att hantera detta. Idag kan till exempel barn eller personer som inte kan kommunicera företrädas i domstol. Vi kan veta ungefär vad de vill (och inte vill) utan att de behöver kunna uttrycka sig. På samma sätt kan vi ha en aning om vad en skog eller ett djur vill. Djuret vill kanske till exempel leva och slippa lida. Ett fjäll vill kanske slippa sprängas i bitar.

Naturens rättigheter handlar i grunden om att väga vad som är bra för människor mot vad som är bra för andra arter och planeten i stort. Ibland kanske det är nödvändigt med ett ingrepp i naturen för att andra fördelar överväger. Men grundtanken är att vi måste bli bättre på att tänka att allt liv och alla ekosystem hör ihop. Om vi förstör naturen förstör vi också för oss själva.

LÄS MER: Hållbar utveckling

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Globala målen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge två exempel på naturområden som fått rättigheter.
   
 2. Hur ska naturen kunna föra sin talan i domstolar?
   
 3. Varför anser rörelsen att naturen behöver få rättigheter?

Diskutera: 

 1. Hur tror du att samhället skulle förändras om naturen får rättigheter?
   
 2. Tänk dig att ett företag vill bygga ett vindkraftverk i en skog som är hem åt många djur – vilka argument för och emot ett byggande kan du komma på?
   
 3. Vad skulle hända om vi även gav alla djur ungefär samma rättigheter som människor?
   

 

Text: Erik Hansson, journalist och chefredaktör för Natursidan.se
Webbplats: www.natursidan.se
Texten är framtagen på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Publicerad: 4 januari 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Relaterade taggar

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Enkla fakta om konsumenträtt

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

+ Lyssna