M
Tagg
Streckkod och balansvåg
I Sverige kan du som konsument vända dig till Konsumentverket (en statlig myndighet) för stöd och råd.

Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett gemensamt namn för de lagar och skyddsregler som är till för att skydda och hjälpa konsumenter. Konsumenten har alltid fördel i regelverket där motparten är en näringsidkare - enkelt förklarat, någon som driver en form av ekonomisk verksamhet men som inte nödvändigtvis behöver gå med vinst.

Under benämningen konsumenträtt lyder ett antal lagar. Dessa lagar är till för att skydda konsumenten och utgår från att denne också är den svagaste parten i förhållandet försäljning och köp. Lagarna ska ge stöd i regelverket vid till exempel avtal, bytesrätt, ångerrätt, öppet köp, garantier och prissättning.

ANNONS

ANNONS

Några av de lagar som konsumenträtten innefattar:

 • Konsumentköplagen - reglerar när man köpt en vara och vad som gäller för exempelvis, bytesrätt, ångerrätt, öppet köp och garantier. Lagen är inte tvingande, men går ej heller att förhandla bort om det inte innebär att konsumenten erbjuds bättre villkor än vad som står i lagen eftersom konsumentköplagen alltid ska gynna konsument.
   
 • Konsumenttjänstlagen - reglerar när man som konsument köpt en tjänst och vad som gäller då. Även i det här fallet är lagen alltid till konsumentens fördel. Den påminner om konsumentköplagen, men innefattar istället tjänster. Det finns dock en stor skillnad. Om till exempel ett företag fått i uppdrag att dra om elen hos en kund, men upptäcker ett allvarligt fel som direkt måste åtgärdas ur säkerhetsaspekt, kan företaget utföra detta arbete och fakturera kunden mer än vad som avtalats. Det är endast vid sådana specifika fall som detta kan ske. I övrigt är kunden skyddad av lagen, och näringsidkaren (företaget) har inte rätt att utföra ytterligare arbeten och fakturera för dessa utan att konsumenten informerats och fått ta ställning till om arbetet ska göras eller ej.
   
 • Avtalsvillkorslagen - hjälper konsumenten hur ett avtal får ställas upp och vad som gäller. Till exempel reglerar lagen att man ska vara över 18 år för att få teckna ett avtal. Det ska också råda balans i ett avtal. Det vill säga att det ska vara lika lätt för konsumenten att säga upp avtal som för näringsidkaren.
   
 • Marknadsföringslagen - reglerar hur näringsidkaren får använda sig av reklam. Exempelvis säger regelverket att ingen reklam får riktas direkt mot barn. Det vill säga: brev, telefonförsäljning eller sms, all reklam där man kan se att den vänder sig direkt till en specifik person. Lagen reglerar även tv-reklam mot barn under 12 år. Eftersom lagen endast innefattar kanaler som sänder från Sverige, förekommer därför riktad reklam mot barn i de kanaler som sänder från utlandet, som till exempel TV 3, Kanal 5, TV6 med flera.
   
 • Prisinformationslagen - reglerar hur information gällande pris på varor ska vara utformad. Exempelvis ska det alltid finnas pris i anslutning till en vara, både i butik och i skyltfönster. Något som inte alltid följs. Reglerna innebär också att alla priser ska innefatta moms och eventuella andra skatter. Priserna ska vara tydliga för konsumenten och om avgifter eller andra kostnader tillkommer, ska detta anges specifikt. Då lagarna ej är tvingande och ej heller ger något straff, blir påföljden i regel endast en tillrättavisning varefter näringsidkaren blir ombedd att rätta till felet.
   
 • Produktsäkerhetslagen - hjälper konsumenterna att säkerställa att varor och tjänster inte orsakar personskador. Vid sådana fall, om olyckan ändå är framme, återkallas varan eller tjänsten omedelbart. Lagen bygger på att konsumenter uppmärksammar fel och hänvisar till lagen. Såsom en leksak som innehåller farliga ämnen eller som inte är kvalitetssäkrad, med exempelvis delar som lossnar och kan orsaka risk för kvävning eller andnöd.

ANNONS

ANNONS

I Sverige finns en statlig tillsynsmyndighet - Konsumentverket - som ger konsumenter stöd och råd. Deras uppgift är att ansvara för att alla konsumentskyddande regler följs. De ska även hantera klagomål och anmälningar från konsumenter. Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman, även kallad KO.

LÄS MER: Regler och lagar

PODCAST: Enkla fakta om konsumenträtt

FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till konsumenträtt.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
22 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Konsumenträtt

Hållbart såklart!

av: Konsumentverket
Högstadiet

Hållbart såklart! är ett kostnadsfritt skolmaterial från Konsumentverket. Målgrupp för materialet är årskurs 7–9 men kan med fördel användas i andra årskurser.

+ Läs mer

Lektionsbanken

av: Konsumentverket
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionsbanken är ett kostnadsfritt verktyg från Konsumentverket som riktar sig till lärare i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Koll på pengarna

av: Konsumentverket
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Koll på pengarna är ett kostnadsfritt magasin som kan användas av lärare för undervisning i privatekonomi i årskurs 7-9, på gymnasiet, inom vuxenutbildning och SFI.

+ Läs mer

Artiklar om Konsumenträtt

S

Konsumtion och konsumentmakt

av: Konsumentverket och Sveriges Konsumenter
2014-03-02

Alla konsumerar vi, mer eller mindre, alla på vårt eget sätt utifrån våra egna tankar och värderingar. Det som skiljer oss åt är hur vi väljer att konsumera. Som konsument är du med och påverkar företagen som styr handeln...

+ Läs mer

Podcast om Konsumenträtt

SO-rummet podcast icon
L

Enkla fakta om konsumenträtt

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

+ Läs mer

Länkar om Konsumenträtt

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS