S

Konsumtion och konsumentmakt

”Want to get happier? Let’s go shopping again. I’m ready!” Citatet är hämtat ur en reklamfilm. Hon som uppmanar till en stunds uppiggande shopping är en känd skådespelerska, hennes förmodade shoppingsällskap en mamma samt en liten rödgråten flicka i 10-årsåldern.
Bild:

En konsument är en person som köper en vara eller en tjänst för att förbruka eller använda den.

Hur konsumerar du?

Visst kan det vara kul att shoppa. Vem har inte vankat av och an i väntan på att brevbäraren ska komma med postavin, eller rusat till affären när man äntligen lyckats spara ihop till den där hett eftertraktade prylen?

Alla konsumerar vi, mer eller mindre, alla på vårt eget sätt utifrån våra egna tankar och värderingar. Det som skiljer oss åt är hur vi väljer att konsumera. Kanske är det beroende av vilka vi låter oss påverkas av, för det är mycket sällan vi fattar köpbeslut helt opåverkade.

Det kan vara de där jeansen som alla polarna på skolan har, fläckborttagningsmedlet som rullat i tv-reklamen eller mobiltelefonen som fick bäst i test i kvällstidningen.

Den som bestämt sig för att inte konsumera annat än det allra nödvändigaste, han/hon som ser hela konsumtionssamhället som en enda styggelse där företagens vinstmaximering sker på bekostnad av långsiktigt tänkande, etik och moral, han/hon kommer att få svårt att leva upp till sina ideal.

Vissa varor är vi tvungna att köpa trots att vi egentligen inte vill. Tänk bara på nödvändigheter som medicin, livsmedel och...

Vad vi anser oss vara tvungna att köpa varierar naturligtvis även det från person till person. Vad känner just du att du måste ha?

De flesta nationalekonomer skulle säkerligen hålla med om att privat konsumtion är bra, kanske till och med en förutsättning för ett blomstrande samhälle i stort. Privat konsumtion driver nämligen på tillväxten, som i sin tur bland annat genererar ökade skatteintäkter, som möjliggör för kommunen att äntligen bygga den där ungdomsgården.

Det finns skillnader när det gäller förutsättningarna för konsumtion. De som har pengar kan lägga ett par hundra extra för att få märkesjeansen eller ekojeansen, de med liten eller ingen plånbok kan inte göra den avvägningen.

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där arbetsvillkoren ibland är mycket dåliga och där lönerna inte går att leva på.

Som konsument kan du genom dina val påverka företagen att ge anställda rimliga arbetsvillkor. Du kan välja produkter med etiska märkningar, som visar att produkterna har tillverkats under goda förhållanden. Man kan även fråga företag direkt hur deras produkter produceras.

Därtill utgör idag klimatförändringar och andra miljöproblem stora hot som delvis kan mötas genom medvetna val från konsumenternas sida och en förändrad livsstil.

Som konsumenter kan vi göra en hel del. Man kan på olika sätt minska energianvändningen och bidra till att öka efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Vad gäller livsmedel kan vi genom att köpa ekologiska och i övrigt miljöanpassade produkter bidra bland annat till minskad användning av besprutningsmedel och konstgödsel. Vi kan också välja mat efter säsong, äta mindre nötkött, slänga mindre mat och återvinna hushållsavfallet.

Både företag och konsumenter måste ta sitt ansvar för att säkra en hållbar utveckling, för både människor och miljö.
 

Text: Konsumentverket och Sveriges Konsumenter
Webbplatser: Konsumentverket  |  Sveriges Konsumenter

Uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 02 mars 2014