+ Visa hela artikelserien

Rasbiologin i Sverige i början av 1900-talet

Under de första femtio åren på 1900-talet trodde många människor på rasbiologi. Rasbiologin sa att människor tillhörde olika raser och att de olika raserna var olika mycket värda. Rasbiologerna studerade människor för att hitta skillnader på människorna. Sverige var länge ett av de ledande länderna inom den rasbiologiska "forskningen".
M

Frenologi kallades den "vetenskap" som bl.a. mätte formen på skallar för att avgöra "rastillhörighet". Foto: Martin Söderholm, 1908.

Tyska influenser

Som en del av den germanska kulturen stod svensk forskning och svensk debatt i nära kontakt med rasidéer och begynnande rashygien i de olika tyska områdena. Houston Stewart Chamberlains tankegångar togs upp i sekelskiftets Sverige av bland andra professorn och samhällsdebattören Bengt Lidforss. Han påverkade även riksdagsmannen P. E. Lithander som 1906 och 1907 motionerade om invandringsrestriktioner. Men det fanns också andra som gav sitt stöd åt de nya uppfattningarna, exempelvis statsvetaren Rudolf Kjellén och tonsättaren Wilhelm Petersson-Berger.

ANNONS

ANNONS

Sverige och Tyskland

I Sverige var man mot slutet av 1800-talet i vissa konservativa kretsar starkt tyskvänlig. Göteborgs Aftonblad skrev vid sekelskiftet att det svenska folket skulle ha nytta av "en fläkt från det tyska sinnet med dess manliga målmedvetenhet och förnuftsbestämda handlingssätt". Tyskland sågs som en världsmakt på "uppmarsch".

Den svenska rasen skulle skyddas

År 1909 stiftades Svenska sällskapet för rashygien med säte i Uppsala. Initiativtagaren, professor Herman Lundborg, krävde ett starkare rasmedvetande. Människor med sjukliga arvsanlag skulle inte tillåtas fortplanta sig. Han varnade dessutom för invandring från öst, eftersom han fruktade den nordeuropeiska kulturens förfall som följd av en uppblandning.

De nya rasföreställningarna fick ett verksamt stöd i de nya forskningsgrenarna rasbiologin och rashygienen. Professor Herman Nilsson-Ehles forskningsrön väckte stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Inspirerad av Darwins utvecklingslära, spred sig denna nya vetenskap snabbt över hela världen.

Rasföreställningar av detta slag var allmänt accepterade under 1920-talet. Det uttrycktes oro för den vita rasens stagnation. Skulle dess "supremati" gå att upprätthålla? Den svenska rasen måste skyddas och blodsblandning med mindervärdiga folkelement förhindras. Det kunde endast ske genom att landet fick en effektiv invandringslag.

Statens institut för rasbiologi

Statens institut för rasbiologi inrättades 1922 efter ett riksdagsbeslut. Verksamheten förlades till Uppsala.

Institutets verksamhet övergick senare från rasbiologi till forskning inom medicinsk genetik och socialmedicin.

Statens institut för rasbiologi lades ner 1958 och i samband med det flyttades forskningen till Institutionen för medicinsk genetik.

ANNONS

ANNONS

Rasbiologi

Rasbiologin var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet.

Rasbiologin, som förövrigt inte har någon vetenskaplig grund, förknippas ofta med rashygien vars teori går ut på att folkgrupper och människorasen som helhet kan förbättra sina egenskaper genom rasförädling och selektiva urval vid fortplantning.

Rasbiologin med dess teorier var en starkt bidragande orsak till folkmorden som ägde rum i samband med andra världskriget.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2021
Publicerad: 26 november 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i...

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under...

Sponsrad
M

100 år av allmän rösträtt

Under åren 2018–2021 firar Sverige hundra år med allmän och lika rösträtt. Men hur gick det till?...

S

Varifrån fick Hitler sina pengar?

Myten om Adolf Hitlers fattiga ungdomsår i Wien är seglivad, men Führern hade aldrig i sitt liv...

ANNONS

Ämneskategorier

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Socialdarwinism

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över...

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Relaterade taggar

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...