Svensk nazism under mellankrigstiden

Hitlers och det nationalsocialistiska arbetarpartiets framgångar i Tyskland ledde till att det i en rad länder bildades besläktade partier. Sverige var inget undantag, men här blev nazismen som politisk riktning inte särskilt framgångsrik.
S

Hakkors i svenska flaggans färger.

Sverige fick redan 1924 ett nationalsocialistiskt parti under ledning av veterinären Birger Furugård och senare en fascistisk kamporganisation under furiren Sven Olov Lindholm. Båda organisationerna odlade kontakter med de tyska nazisterna.

År 1930 förenades Lindholms och Furugårds organisationer och gick 1932 till val under beteckningen Svenska nationalsocialistiska partiet. Det fick ca 10 000 röster i de tre valkretsar där det ställde upp. Senare splittrades partiet, och det skulle aldrig få något mandat i den svenska riksdagen.

Därutöver fanns det överklasspräglade Sveriges nationella förbund, som innehöll många akademiker och tillkom när högerns ungdomsförbund 1934 bröt med moderpartiet. Den tyskstödda tidningen Dagsposten var organ för förbundet. Ett udda inslag var socialistiska partiet, som under Nils Flyg gått från kommunism till en alltmer nazistorienterad politik.

ANNONS

ANNONS

Vid sidan om de extrema nazistiska organisationerna fanns det i Sverige många som sympatiserade med nazismen och antisemitismen. Aftonbladet, en av Sveriges största tidningar, försvarade det tyska angreppet på Polen, och Fredrik Böök en av landets ledande kulturpersonligheter, bevittnade bokbål i Nazityskland utan att protestera.Ofta är det dock svårt att skilja mellan tyskvänlighet och nazistsympatier. Sverige hade sedan mitten av 1870-talet haft nära förbindelser med Tyskland på snart sagt alla områden. Inte minst vid universiteten fanns det starka band med Tyskland.

Svenskt uniformsförbud (politiskt)

1933 infördes uniformsförbud (politiskt) i Sverige. Det gällde de allt vanligare uniformerna för fascistiska, nazistiska och kommunistiska grupperingar. I Sverige hade den s.k. Munckska kåren väckt stor uppmärksamhet, men också enskilda nazistiska grupper.

En lag stiftades om "förbud att bilda och deltaga i skyddskår för politiskt parti och därmed jämförbar grupp av samhällsmedlemmar eller att för sådan upplägga eller inneha förråd av vapen".


LÄS MER: Fascism och nazism

LÄS MER: Rasbiologin i Sverige i början av 1900-talet

LÄS MER: Mellankrigstiden

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: NSDAP

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Publicerad: 8 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i...

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under...

Sponsrad
M

100 år av allmän rösträtt

Under åren 2018–2021 firar Sverige hundra år med allmän och lika rösträtt. Men hur gick det till?...

ANNONS

Ämneskategorier

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Sverige under andra världskriget

Sverige gick en svår balansgång under andra världskriget men lyckades förbli neutralt och undvika kriget.

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Relaterade taggar

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Antisemitism

Med antisemitism menar man vanligen en antijudisk inställning. Det språk judarna under hela sin...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...