Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en internationell organisation som fick sitt namn i USA i slutet av 1800-talet. Innan dess ansågs de bara vara bibelforskare.
M

Jehovas vittnens församlingar möts i Rikets sal. Mötena är öppna för allmänheten.

Jehovas vittnen hävdar att "strävan efter korrekt kunskap är något som uppmuntras i Bibeln, vilket därför ständigt eftersträvas både individuellt och organisatoriskt. Detta leder till att vissa saker i uppfattningen kan komma att justeras med tiden, då med tanke på bibelcitatet: "ljuset ska bli klarare".

Rörelsen har ett starkt socialt nätverk. Man uppmuntrar varandra och bjuder ofta in andra till möten, träffar, bibelstudier och umgänge både lokalt och globalt.

Jehovas vittnens "kyrka" kallas Rikets sal och är öppna för allmänheten.

ANNONS

ANNONS

En apokalyptisk rörelse

Jehovas vittnen är en apokalyptisk (bygger på spekulationer om världens slut) rörelse med Bibeln som grund. Sanningen om Gud kan endast förkunnas av rörelsens medlemmar. Genom Jehovas vittnen fortsätter idag Guds uppenbarelser.

År 1914 anses som den tidpunkt då Jesus i osynlig gestalt återkom till jorden. Därmed började Jesus sitt regerande och återuppväckande av 144 000 vittnen. Då inleddes också den yttersta tiden, som karaktäriseras av världskriser, katastrofer och moralisk upplösning. Tidpunkten för världens slut är nära.

Namnet Jehovas vittnen

Namnet "Jehovas vittnen" kommer från att Gud i gamla testamentet sa till sitt folk  "ni är mina vittnen".

Namnet Jehova är den svenska versionen från tetragrammet JHWH som Jehovas vittnen uppfattar som Guds namn. Vokalerna är troligtvis insatta för att kunna uttala tetragrammet. Ordet HERREN som vi kan läsa i andra biblar är ett substitut från tetragrammet JHWH som ursprungligen existerade i Bibeln. (Utbytet finns även nämnt i innehållsförteckningen i våra andra svenska biblar, t.ex. 1917 års version.) Namnet Jehovas vittnen betyder alltså "Guds vittnen". Tetragrammet är välkänt och inger stor respekt hos andra med en monoteistisk Gudstro. Judarna t.ex. använder tetragrammet i sina skrifter men undviker att uttala det med risk för att missbruka det.

Gud uttrycker i gamla testamentet "mitt namn ska jag göra känt".

Vad tror de på?

Jehovas vittnens lära bygger enligt dem själva noggrant på Bibeln. Deras lära kommer endast från tolkningar av den. Detta innebär att de inte deltar i seder eller bruk som inte omnämns eller förkastas i Bibeln. De avviker därför i flera avseenden från den lära och seder som företräds av de andra stora kristna samfunden. Jehovas vittnen firar därmed ingen av de traditionella högtiderna, som av dem anses vara hedniska, såsom midsommar, halloween, jul och den "hedniska påsken". Men gärna minnesdagar som t.ex. bröllopsdagar.

Rikets sal
Bild: Steelman
Inom Jehovas vittnen finns inga präster. Varje medlem som kallas vittne är förkunnare.

Jehovas vittnen tror på en monoteistisk Gud, inte på en treenig. De ber därför inte till Jesus eller tror att han är samma som fadern, utan ber endast och direkt till fadern, så som sonen Jesus undervisade om på jorden när han sa "det är endast fadern du ska tillägna helig tjänst". Att Jehovas vittnen endast ser fadern som den allsmäktige Guden är den främsta orsaken till varför många kristna inte tycker Jehovas vittnen ska kallas kristna. Att vara kristen betyder ju ungefär "tro på Kristus" (Kristus är det grekiska ordet för messias).

ANNONS

ANNONS

Jehovas vittnen tror på Kristus och ber alltid genom honom. Jesus Kristus är den ultimata förebilden.

Annat som många tänker på med Jehovas vittnen är att de avstår från allt blod, både i kost och genom vård på grund av att det står att man ska det i Bibeln.

I Bibeln sa Jesus vid sin sista nattvard "detta ska ni göra till minne av mig", vilket är varför man tar del i en "åminnelse" varje år. Detta firas vid den judiska påsken efter solnedgången. Åminnelsen innebär att man uppmärksammar och fördjupar sig i vad som hände vid den sista kvällsmåltiden, vad Jesus liv och död hade för syfte och vad det innebar för mänskligheten. Detta sker på ett gemensamt möte.

Charles Taze Russell (1911), rörelsens grundare.

Det finns ingen odödlighet, men det finns en uppståndelse till ett nytt liv på två olika nivåer. En skara på 144 000 vittnen ska bli upphöjda till ett andligt liv i himlen. Där ska de tillsammans med Kristus regera i Guds rike. De som inte får plats i himlen, får ett evigt liv på jorden som undersåtar till de upphöjda. De ogudaktiga kommer att förintas i ett stort slag vid Harmagedon (en biblisk plats i Israel), där Jesus står som skarprättare.

Jehovas vittnen tror på en återskapelse av ett paradis på jorden efter Harmageddon som står beskrivet i Bibeln. 

Jehovas vittnen tror inte att människor plågas i ett helvete efter sin död eller att man hamnar i himlen beroende på om man varit "ond eller god". Inget om detta finns omnämnt i Bibeln.

Organisationen

Det finns inga präster i församlingarna. Istället är medlemmarna "förkunnare". En förkunnare söker upp människor med förhoppning om att de vill lära känna Gud och lära sig mer om hans ord. Detta kommer av Jesus ord där han uppmanade sina lärjungar: "gå och gör lärjungar av alla nationer". När de gör detta har vittnen ofta med sig mer lättsam litteratur om bibel och samhällsämnen när de pratar med andra människor. Dessa heter Vakttornet och Vakna.

I församlingarna finns några få utvalda som har fått förtroendet att ansvara för och ta hand om församlingen och dess medlemmar. Dessa kallas “äldste”.

Jehovas vittnen har ett världsligt nätverk. Det finns ett högkvarter, ett administrat i USA som har översyn över församlingarna över världen. Där ser man bland annat till att alla har det de behöver och att mötena hålls på samma sätt och med likadan litteratur med samma innehåll världen över.

Jehovas vittnen har verksamhet i över 200 länder och har ca 8 miljoner aktiva anhängare enligt egen statistik. I Sverige finns det cirka 23 000 medlemmar.

ANNONS

ANNONS

Exkommunikation (uteslutning ur rörelsen)

Enligt Jehovas vittnens tolkning av Bibeln ska man utesluta personer som lever på ett sätt som inte anses kristet, till exempel med alkoholmissbruk, otukt, spel, eller brottslighet. Detta baseras på Första Korinthierbrevet 5:9–13. 

Uteslutning är dock ganska ovanligt. Först försöker en kommitté av de äldste att hjälpa personen att upphöra med det felaktiga beteendet så att personen kan stanna i församlingen. Om personen inte vill ändra sig eller inte ångrar sina synder, blir personen utesluten. 

Syftet med uteslutningen är att skydda församlingen och hjälpa den uteslutna personen att ändra sitt beteende. När någon utesluts undviker alla döpta vittnen att umgås med den personen. Detta gäller även familjemedlemmar.

Om personen lyckas upphöra med sitt felaktiga handlingssätt är han välkommen tillbaka. Under den tiden är det fortfarande ingen som umgås eller talar med den uteslutne då denne besöker Rikets Sal. (Observera dock att personen hela tiden är välkommen till möten som hålls av organisationen) Denne måste då ångra sina synder och lägga bort ett sådant handlingssätt innan ett återupptagande sker. [ur Vakttornet 15/11-2014]


LÄS MER: Jehovas vittnen

LÄS MER: Yttersta tiden och domedagen

LÄS MER: Andra kyrkor och samfund

LÄS MER: Väckelserörelsen under 1800-talet

LÄS MER: Mormonerna

LÄS MER: Pingströrelsen

LÄS MER: Amish

LÄS MER: Baptismen

LÄS MER: Svenska Missionskyrkan

Visste du att:

 • Rörelsen grundades på 1870-talet av amerikanen Charles Russel. Anhängarna kallades därför i början för russelianare. Russel försökte utifrån Bibeln förutsäga Jesus återkomst till jorden.
   
 • Jehovas vittnen använder den vanliga Bibeln, men de har också en egen bibelöversättning, Nya Världens översättning. Den största skillnaden mellan dessa översättningar är att ordet Herren är återgivet med Jehova, som man anser är Guds rätta namn.
   
 • Det finns inga präster inom rörelsen, utan varje medlem, som kallas vittnen, är förkunnare. Alla förväntas ”vittna” genom att sprida rörelsens litteratur.
   
 • Man vägrar varje form av värnplikt, men betalar skatt med hänvisning till Jesus ord om skattepenningen (Matt 22:17-21).
   
 • Blodmat förekommer inte (1 Mos 9:3-4). Jul och påsk firas inte. Däremot firas bröllop eftersom Jesus deltog i bröllopet i Kana. 
   
 • Samfundets medlemmar tar inte del i någon politisk verksamhet. De röstar därför aldrig i t.ex. kommunal- eller riksdagsval. 
   
 • Jehovas vittnen använder flera bibelöversättningar i sin undervisning och forskning, men har även en egen bibel "Nya världens översättning" (NWT).
   
 • Slutet på den nuvarande världsordningen är nära, enligt Jehovas vittnen.
   
 • Samfundet är välkänt för missionerande genom bland annat dörrknackning och tidningsutdelning. 
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför firar inte Jehovas vittnen vanliga högtider?
   
 2. Varför vill de sprida herrens ord?
   
 3. Vad tror de inte händer när man dör och varför inte då?
   
 4. Vad heter Jehovas vittnens vanligaste tidskrifter?
   
 5. Nämn fakta om Jehovas vittnens "kyrka".
   
 6. Vad är det främsta kännetecknet med Jehovas vittnens egen bibel?
   
 7. Vem är Jehovas vittnens förebild?

   

 


Litteratur:
M. James Penton, Apocalypse delayed: The story of Jehovah’s witnesses, University of Toronto Press, 1997
Åke Eldberg, Det ointagliga tornet - Om Kristen tro och Jehovas vittnen, Gaudete förlag, 2013
"Display Christian Loyalty When a Relative Is Disfellowshipped”, Our Kingdom Ministry: 3–4, August 2002
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/202002285
”Disfellowshipping-How to View It”, The Watchtower: 24, 15 September 1981
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1981688
”Appendix: How to Treat a Disfellowshipped person”. Keep Yourselves in God's Love, Jehovah's Witnesses. 2008
https://www.jw.org/en/library/books/gods-love/disfellowshipped-person/
https://www.jw.org/sv/bibliotek/tidskrifter/w20141115/måste-vara-heliga-allt-uppförande/
https://www.jw.org/sv/bibliotek/bibeln/nwt/böcker/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen/


Text: Robert de Vries (red.)

 

Senast uppdaterad: 7 december 2023
Publicerad: 23 juni 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

Väckelserörelsen under 1800-talet

1800-talet var ett samhälle i förvandling. Under perioden tilltog den sekularisering som inletts...

M

Pingströrelsen

Pingströrelsen en gren av den lutherska kyrkan, men med en betoning på alla tre delar av...

M

Baptismen

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte...

M

Amish

Amishfolket är en märklig religiös rörelse i USA, som både ser ut och lever på samma sätt som de...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re
Predikan

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Relaterade taggar

Re
Rikets sal

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en apokalyptisk (bygger på spekulationer om världens slut) rörelse med Bibeln...