Sveriges politiska historia under 1800-talet och början av 1900-talet

Av: Joakim Wendell |
Tid:
32:10
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en sammanfattning av Sveriges politiska historia under 1800-talet och början av 1900-talet. Här berättas bl.a. om Skandinavismen, svensk nationalism, indusrialliseringen, utvecklingen mot demokrati, första världskrigets effekter, demokratins genombrott och olika former av demokrati.

3.25
Average: 3.3 (8 votes)