Tagg om Frälsningsarmén

Frälsningsarmén

M
Del av Frälsningsarméns svenska fana.

Frälsningsarmén var från början en väckelserörelse med social verksamhet på programmet som efter engelsk förebild kom till Sverige 1882. Ledande pionjär var Hanna Ouchterlony.

Frälsningsarmén hade sina rötter i metodismen med dess betoning av den personliga omvändelsen. Predikningar och vittnesbörd fick därför en viktig roll. De mest utmärkande dragen är emellertid dels den militära prägeln med "frälsningssoldater", mottot "Blod och eld" samt skriften Stridsropet, dels en omfattande social verksamhet i städernas slumområden som länge irriterade myndigheterna.

ANNONS

ANNONS

Rörelsen använde gärna "djävulens musik", populära melodier som fick nya texter lämpade för budskapet. År 1900 fanns ca 12 000 officerare och soldater.

LÄS MER: Andra kyrkor och samfund

LÄS MER: Väckelserörelsen under 1800-talet

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Folkrörelser

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till Frälsningsarmén.

Uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad:
14 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Frälsningsarmén

S

Väckelserörelsen under 1800-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-03

1800-talet var ett samhälle i förvandling. Under perioden tilltog den sekularisering som inletts under upplysningen. Individen frigjorde sig än mer från auktoriteter - från kyrkan och staten. Under 1800-talet förändrades dessutom det svenska samhället - jordbrukarsamhället började förvandlas till ett industrisamhälle. I takt med att kyrkans inflytande försvagades växte i de nya industrisamhällena fram ett behov av nya former för gemenskap och samarbete. Detta är en del av bakgrunden till de stora folkrörelsernas uppkomst under 1800-talets senare del. Väckelserörelsen var en av de mest betydelsefulla folkrörelserna...

+ Läs mer

M

Husförhör, kyrklig kontroll och väckelserörelsernas framväxt

av: Carsten Ryytty
2014-01-07

I mitten av 1800-talet hade kyrkan och prästerna stor makt. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutherska statskyrkan. Alla böcker som trycktes i landet måste klara statens censur. Det som inte stod i överensstämmelse med den lutherska läran fick inte spridas...

+ Läs mer

Länkar om Frälsningsarmén

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS