M
Tagg
templet
Templet i Salt Lake City.

Mormoner

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller mormonerna har sitt starkaste fäste i Utah i USA. Det finns ca 16,6 miljoner anhängare i världen (enligt deras egen statistik), varav ca 9 700 i Sverige. 

Missionsverksamheten är stark och männen satsar normalt 2 år av sitt liv som missionärer.

Mormonerna grundar sin lära på Bibeln och Mormons bok, som anses innehålla Guds senaste uppenbarelser, som år 1821 togs emot av amerikanen Joseph Smith.

ANNONS

ANNONS

Man utgår från att den första skaran kristna, "första dagars heliga", försvann från jorden under de två första århundradena efter Jesus död. Genom profeten Smith återupprättades den ursprungliga kristna kyrkan i USA. Av den anledningen kallas kyrkan för "sista dagars heliga".

USA anses som det nya förlovade landet. Mormons bok berättar att Jesus efter sin uppståndelse skulle ha besökt Amerika och där grundat en kyrka. Vid tidens slut ska Jesus återvända och upprätta sitt rike i USA.

Mormonernas lära kan i korthet beskrivas så här:

 • Gud har skapat världen genom att organisera de eviga beståndsdelar som världen består av. Gud var från början en vanlig människa, som blev förhärligad, d.v.s. upphöjd till gudomlig gestalt. Gud betraktas inte som en enda utan som flera.
   
 • Det högsta målet för människan är att efter döden bli utsedd att leva i det celestiala (himmelska/gudomliga) riket med Gud.
   
 • Människans synder kräver försoning med Gud. Kristus erbjöd sig vid ett himmelskt rådslag att bli ett försoningsoffer genom att låta sig korsfästas. Därmed befriades alla levande varelser villkorslöst från döden. Detta kallas den allmänna frälsningen. Därutöver kan en människa genom goda gärningar påverka en individuell eller villkorlig frälsning. Den befriar från helvetet och ger möjlighet att efter förtjänst nå någon av himlens tre nivåer, varav den celestiala (gudomliga) är den högsta.
   
 • Ett äktenskap som ingås i ett mormontempel anses gudomligt. Ett sådant äktenskap upplöses inte genom döden utan gäller i evighet - ett himmelskt äktenskap.
   
 • Att leva enkelt och ordentligt är ideal. Man tar avstånd från bruk av alkohol, tobak, kaffe och te. Ett harmoniskt familjeliv betonas liksom vikten av hjälpverksamhet för behövande. Otukt och månggifte fördöms i Mormons bok. Men grundaren Smith fick en ny uppenbarelse av Gud att äkta fler hustrur. Mormonerna har därför haft månggifte som en möjlighet om Gud skulle befalla det. Månggifte praktiseras dock inte idag.

LÄS MER: Mormonerna


FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till mormoner.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mormoner

M

Mormonerna

av: Carsten Ryytty
2014-06-22

Mormonerna kallas medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga. Benämningen har de fått därför att de förutom Bibeln räknar Mormons bok som helig skrift.

+ Läs mer

Länkar om Mormoner

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS