M
Tagg
Rikets sal
Rikets sal i Vårgårda.

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en apokalyptisk (bygger på spekulationer om världens slut) rörelse med Bibeln som grund. Sanningen om Gud kan endast förkunnas av rörelsens medlemmar. Genom Jehovas vittnen fortsätter idag Guds uppenbarelser.

Gudstjänstlokalerna kallas Rikets sal och tidskriften Vakttornet ges ut på 300 språk.

Jehovas vittnen, som grundades i slutet av 1800-talet i USA av Charles Russel, har ca 8 miljoner medlemmar världen över (enligt egen statistik), varav ungefär 23 000 i Sverige. 

ANNONS

ANNONS

Den lära som Jehovas vittnen förkunnar kan sammanfattas såhär:

 • Bibeln är ordagrant inspirerad av Gud, som fortsätter sin uppenbarelse genom Jehovas vittnens ledare och dess tidskrift Vakttornet.
   
 • Jesus betraktas enbart som människa, men blev genom dopet Guds andlige son.
   
 • Det finns ingen odödlighet, men det finns en uppståndelse till ett nytt liv på två olika nivåer. En skara på 144 000 vittnen ska bli upphöjda till ett andligt liv i himlen. Där ska de tillsammans med Kristus regera i Guds rike. De som inte får plats i himlen, får ett evigt liv på jorden som undersåtar till de upphöjda. De ogudaktiga kommer att förintas i ett stort slag vid Harmagedon (en biblisk plats i Israel), där Jesus står som skarprättare.

Efter slaget börjar tusenårsriket (Upp 1-6). Då ska de människor som inte haft möjlighet att ta emot budskapet från Jehovas vittnen prövas. Satan ska fängslas men i slutet av tusenårsriket frisläppas för att delta i slutstriden. I den förgörs både Satan och de som sökt sig till honom. Därmed har denna världsordning tagit slut och paradiset med den himmelska regeringen tagit över.

 • År 1914 anses som den tidpunkt då Jesus i osynlig gestalt återkom till jorden. Därmed började Jesus sitt regerande och återuppväckande av 144 000 vittnen. Då inleddes också den yttersta tiden, som karaktäriseras av världskriser, katastrofer och moralisk upplösning. Tidpunkten för världens slut är nära.
   
 • Organisationen är teokratisk med Gud som högste ledare som styr genom bibelns lagar. Fram till den dag då Gud tar över hela samhällsordningen följer man samhällets lagar, såvida inte dessa kommer i konflikt med Guds ord.
   
 • Man vägrar varje form av värnplikt, men betalar skatt med hänvisning till Jesus ord om skattepenningen (Matt 22:17-21). Blodmat förekommer inte (1 Mos 9:3-4). Jul och påsk firas inte. Däremot firas bröllop eftersom Jesus deltog i bröllopet i Kana. Rörelsen har ett starkt socialt nätverk.

ANNONS

ANNONS

Varje år firas en minneshögtid med nattvard med anledning av Jesus död. Tidpunkten följer den judiska kalendern. I övrigt samlas vittnena till dop, bibelstudier, föredrag och söndagsstudier av Vakttornet. Man praktiserar kyrkotukt och domskommittéer följer upp försyndelser. Uteslutning ur gemenskapen kan bli en påföljd.

LÄS MER: Jehovas vittnen

LÄS MER: Yttersta tiden och domedagen
 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jehovas vittnen.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jehovas vittnen

M

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

M

Jehovas vittnen

av: Robert de Vries
2014-06-23

Jehovas vittnen är en internationell organisation som fick sitt namn i USA i slutet av 1800-talet. Innan dess ansågs de bara vara bibelforskare...

+ Läs mer

Länkar om Jehovas vittnen

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS