Bild:
Romer som slagit läger. Målning av Vincent van Gogh från 1888.
M

Romernas historia

Romernas härkomst

Romernas historia är som ett stort pussel där viktiga bitar fortfarande saknas. Vissa forskare hävdar att utvandringen från Indien skedde mellan år 240 och år 1000, en mycket orolig tid i nordvästra Indiens och Mellanösterns historia. Numera anser många att det inte var fråga om någon massutvandring. Istället skedde den i vågor, och det fanns flera orsaker till flyttningen – krig, fattigdom, tvångsförflyttning och sökande efter bättre arbete och levnadsförhållanden.

Romerna har sedan dess isolerats såsom folkgrupp på grund av förföljelser och förvisningar, trots att de lever i många länder, inte minst i Europa.

Romernas svenska historia

Till Sverige kom de första romerna på 1500-talet. Gustav Vasa deklarerade år 1550 att ”tatarerna” måste ut ur landet. Om de gömde sig kvar skulle de straffas till ”liff och godz uthan all nådher.”

Vart de än har kommit har romerna förbjudits att slå sig ner. I Sverige har man bl.a. ända fram till början av 1970-talet tvångssteriliserat romer och tvingat romska kvinnor att göra abort – statliga brott mot mänskliga rättigheter som hade påbörjats 1934 av ”rashygieniska” skäl.

Ute i Europa har levnadsvillkoren för romer varit ännu värre. I Rumänien hölls romer som regelrätta slavar som kunde köpas och säljas ända till 1864, två år efter slaveriets avskaffande i Nordamerika.

Eftersom romerna enligt lag som gällde ända till mitten av 1950-talet inte fick vistas i Sverige, kunde de inte folkbokföras. De var i praktiken statslösa. När Gunnar Sträng 1952 deklarerat i riksdagen att romerna i landet ska ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som andra svenskar tog det trots det flera år innan de började folkbokföras – en förutsättning för att de skulle kunna få del av samma sociala trygghetssystem och möjligheter till utbildning som övriga medborgare. Och först måste lagen avskaffas, som sa att de inte fick bo längre tid än tre veckor på samma plats. I praktiken åtnjöt inte romer i Sverige full rösträtt förrän omkring 1960. Under de första efterkrigsdecennierna genomförde svensk polis regelbundet rikssamordnade ”zigenarräkningar” i razzialiknande former för att kunna folkbokföra landets romer.

Det finns idag ca 10 miljoner romer i världen, de flesta i Europa. I Sverige räknar man med ca 50 000 – att jämföra med ca 20 000 judar respektive samer. Till romer räknas ibland också resandefolk, vilka tidigare nedlåtande brukade kallas ”tattare”.

Sverige, romerna och Förintelsen

Hundratusentals romer mördades i nazisternas koncentrations- och förintelseläger. Till Sverige kunde de inte fly, och knappt någon annanstans heller. De var rätts- och skyddslösa. Mellan 1914 och 1954 vidmakthöll Sverige ett generellt invandrings- och vistelseförbud för romer. Endast vid tre tillfällen släpptes romer in i landet. Sveriges regering avvisade med hänvisning till lagen samtliga romska flyktingar. Därmed fick de i praktiken sin dödsdom. De greps av tyskarna och tvingades iväg till olika läger där de internerades eller mördades.

När kriget närmade sig slutet skickade Sveriges regering ut Röda korset med de vita bussarna under ledning av Folke Bernadotte till koncentrationslägren. De räddade tiotusentals
dödsdömda, däribland Sofia Taikon, vars levnadshistoria gestaltas i boken Sofia Z-4515.


Text: Kalle Güttler, Forum För levande historia
Hemsida: Forum för levande historia
Textmaterialet är ett utdrag från Fflh:s publikation: Lärarhandledning till Sofia Z-4515/Sofi Z-4515
Tillhörande elevmaterial hittar du här: Ett seriealbum om den romska flickan Sofia Taikon

Romernas härkomst

Romernas historia är som ett stort pussel där viktiga bitar fortfarande saknas. Vissa forskare hävdar att utvandringen från Indien skedde mellan år 240 och år 1000, en mycket orolig tid i nordvästra Indiens och Mellanösterns historia. Numera anser många att det inte var fråga om någon massutvandring. Istället skedde den i vågor, och det fanns flera orsaker till flyttningen – krig, fattigdom, tvångsförflyttning och sökande efter bättre arbete och levnadsförhållanden.

Romerna har sedan dess isolerats såsom folkgrupp på grund av förföljelser och förvisningar, trots att de lever i många länder, inte minst i Europa.

Uppdaterad: 14 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Romernas historia

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
Program från UR om romernas historia i Sverige under 1900-talet. Sverige har förbundit sig att ge skydd åt de nationella minoriteterna, stödja minoritetsspråkens utveckling och motverka diskriminering. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter.
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
TV-serie från UR om romernas historia i Sverige med fokus på 1900-talet. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Hur mycket vet du och dina elever om romerna i Sverige?
av:
Kommissionen mot Antiziganism
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Boken riktar sig i första hand till elever på högstadiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Mellan 200 000 och 500 000 av Europas romer mördades under Förintelsen. De föll offer för rasistisk förföljelse av tyska nazister och deras fascistiska allierade. Men detta folkmord är till stora delar fortfarande okänt.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.

Artiklar om Romernas historia

M
Martin Nyblom
2018-08-08
Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...
M
Kommissionen mot antiziganism
2016-03-15
Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Antiziganismen har sin grund i fientliga föreställningar om romer som grupp. Det kan uttrycka sig till exempel som hatbrott,...
M
Kommissionen mot antiziganism
2016-03-07
År 1914 infördes en lag i Sverige som innebar att romer förbjöds att resa in i landet. Romer som flydde från förföljelser i andra europeiska länder eller var överlevande från Förintelsen fick...
M
Kommissionen mot antiziganism
2016-03-04
Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, 1934-1976. Med stöd av den lagen steriliserades 63 000 personer, varav ungefär hälften av ingreppen uppskattas ha skett...
M
Lilian O. Montmar
2013-04-24
Mötet människor emellan inrymmer ett hopp om att bli förstådd. Utan förståelse infinner sig likgiltigheten, man lyssnar inte. På radions morgonnyheter rapporteras om att romer i Kosovo tvingas...
L
Romska Kulturcentret i Malmö
2013-04-02
Den romska nationaldagen, även kallad den Internationella Romadagen, firas den 8 april. Nationaldagen blev ett faktum för romerna den 8 april 1971 då Förenta nationerna (FN) genomförde en första...

Länkar om Romernas historia

Sortera efter:
          

Här hittar du UR:s alla program om Sveriges fem nationella minoriteter: samer, romer, tornedalingar, sverigefinnar och judar.

Spara som favorit
          

En bok i pdf-format (116 sid) om Förintelsen i Europa 1933-1945. Materialet har tidigare delats ut på regeringens vägnar till landets alla skolor för att bl.a. användas som undervisningsmaterial om Förintelsen. Boken finns nu tillgängligt på Forum för levande historias webbplats.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om romernas svenska historia. För 500 år sedan anlände de första romska familjerna till Stockholm. Många trodde att de var tatarer från Ryssland och i början utpekades de som spioner...

Spara som favorit
          

Avsnitt (25 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om antiziganismens långa rötter. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar antiziganismens rötter i rasbiologiska institutets kartläggningar av romer, och 1950-talets polisinsatser i romska tältläger...

Spara som favorit
          

Genomgång (7:58 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om romer.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns en del elevanpassat material och artiklar med anknytning till ämnet antiziganism. Antiziganism är en rasism som riktar sig specifikt mot romer, ”zigenare”. Romer utsätts ofta för diskriminerande behandling och en stor majoritet av de svenska romerna anser att de lever i ett rasistiskt samhälle...

Spara som favorit
          

Genomgång (12:06 min) där läraren Maria Blomkvist berättar kortfattat om de fem nationella minoriteterna i Sverige.

Spara som favorit
          

Romska sakkunniga har här tillsammans med Göteborgs Stadsmuseum gjort en interaktiv karta som visar på den romska historien. Webbplatsen ingår i utställningen "Vi är romer" där det berättas om romernas vardag och historia. För över tusen år sedan lämnade romernas förfäder Indien. Idag finns det ca 20 miljoner romer i hela världen och över 12 miljoner bor i Europa. Men hur hamnade man där? Vad har romerna fört med sig av kunskaper och kultur?...

Spara som favorit
          

På Delegationen för romska frågors webbplats hittar du massor av fakta om romer i Sverige idag och om romernas historia. Delegationen för romska frågor har emellertid avslutat sitt arbete och lämnat sitt betänkande, Romers rätt till - en strategi för romer i Sverige, till regeringen den 30 juli 2010. Men deras webbsidor i ligger fortfarande kvar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Sara Griberg berättar om romernas historia i Sverige från 1500-talet till idag. För 500 år sedan anlände de första romska familjerna till Stockholm. Många trodde att de var tatarer från Ryssland och i början utpekades de som spioner...

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett reportage (ca 18 min) som handlar om resandefolkets 500-åriga historia i Sverige. Programledare är Tobias Svanelid. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om romernas situation i Sverige förr och idag. Många uttalar sig tvärsäkert om romer. Men ingen vet hur det är – trots att minoriteten har levt i Sverige sedan 1500-talet...

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om romernas historia med fokus på Sverige under 1900-talet. Här kan du bl.a. lyssna på den svenska författarinnan Katarina Taikon som slogs hela sitt liv för romernas rättigheter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa...

Relaterade taggar