Framtidens folkstyre

Vad kommer det att stå om vår tids demokrati i framtidens historieböcker? Det vet förstås ingen. Vi har kommit en bit på väg, men den moderna demokratin är fortfarande ung. För att slå de gamla grekerna lär vi behöva såväl uthållighet som mod och uppfinningsrikedom.
M
Demokrati

En levande demokrati kräver engagemang och kärlek. Dagens folkstyre bygger bland annat på yttrandefrihet, mötes- och demonstrationsfrihet.

Från antiken mot framtiden

Den första kända demokratin skapades i antikens Aten.

Det tidiga folkstyret varade bara cirka 185 år (507 f.Kr - 322 f.Kr). Systemet hade dessutom stora brister: kvinnorna deltog inte i politiken och det förekom ett utbrett slaveri.

Idag har demokratin utvecklats, inte minst gällande synen på allmän rösträtt och alla individers fri- och rättigheter. Men vi måste hålla ut i många årtionden till innan vi slår grekernas gällande rekord. Och det finns en hel del problem på vägen dit.

ANNONS

ANNONS

Orkar vi bry oss?

Här nedan ser du några frågor som vi lär behöva fundera på de kommande åren. Ganska jobbiga frågor. Många orkar kanske inte ens tänka på dem. Kan inte någon annan bara fixa demokratin, samhället och alltihop?

Jo, så mycket kan historien lära oss: det finns alltid personer som är beredda att fatta stora beslut åt resten av folket. (Du vet: självbelåtna ledare i uniform eller kostym, som säger sig ha enkla lösningar på alla typer av samhällsfrågor).

Historien har också tydligt visat fördelarna med att kunna rösta bort vissa regeringar och makthavare. Maktskiften kan vara bra för samhällsutvecklingen. I vissa fall är de faktiskt nödvändiga. Och än så länge finns inte någon bättre metod än demokratiska val för att genomföra stora samhällsförändringar. Alternativen är inte så lockande: tänk om du behövde ta till våld och riskera livet för att bli av med en regering du inte gillar! Eller det andra alternativet: att hålla tyst och leva under förtryck.

Så, kanske är demokratin ändå värd lite mer tankemöda och energi.

Kan demokratin globaliseras?

Demokratin har genom historien visat sig fungera väl på flera nivåer: från gemensamma beslut i den lokala byn, socknen, kommunen och regionen, till nationella parlament som representerar miljontals människor. Numera finns även internationella organisationer som Världsbanken, WTO, FN och EU. Men än finns ingen riktigt handlingskraftig demokratisk organisation som kan lösa gränsöverskridande problem.

Vi måste göra något åt klimatet, krigen, terrorismen, den växande globala ekonomiska ojämlikheten och mycket annat. Men vill vi verkligen ha något slags världsregering eller världsomfattande val där svenska väljare bara kommer att ha någon promille av rösterna?

Vad gör vi åt klyftorna?

Rösträtten är lika i alla demokratier, men detsamma gäller inte människors ekonomiska makt. 1 procent av jordens befolkning äger mer än vad övriga 99 procent äger tillsammans. Vem behöver rösträtten om de viktigaste besluten fattas på aktiemarknader och i slutna styrelserum? Och vem orkar gå och rösta när man knappt har mat för dagen?

En snabbt ökad jämlikhet är inte heller så lätt att åstadkomma. Ska vi tvångsförflytta människor från slumområden? Visst bör de rika bidra mer, men är det rätt att ta andra människors egendom? Hur mycket är vi svenskar beredda att ge till länder i social och ekonomisk nöd?

Är demokratin för svag?

Redan i romarriket, för mer än 2 000 år sedan, kunde senaten utse en diktator med enväldig makt. Under sex månader fick diktatorn sedan leda folket i krig och på andra sätt skydda romarriket mot yttre hot.

Med liknande argument kan regeringar fortfarande öka sina maktbefogenheter: pandemier, terrorism och andra faror måste bemötas snabbt och kraftfullt. Flera demokratier har under senare tid ansett det nödvändigt att tillfälligt överföra mer makt till regeringschefer och presidenter och samtidigt inskränka medborgarnas fri- och rättigheter.

Vi hinner kanske inte diskutera, utreda och rösta när ett dödligt virus slår till. Men vad gör vi sedan om en “tillfällig” diktator vägrar lämna tillbaka makten?

ANNONS

ANNONS

Folkstyre eller expertstyre?

Demokratin kräver modiga medborgare. Vi lägger ju beslutsrätten i händerna på våra medmänniskor - i vissa fall även på ovänner och meningsmotståndare. Vi vill förstås inte att vem som helst ska fatta avgörande beslut som påverkar våra liv. Vi folkomröstar inte om vaccineringar, domstolar eller nivån på styrräntan. Sådant får medicinska experter, domare och nationalekonomer sköta.

Vissa menar dock att expert- och elitstyret har tagit över demokratin. Folket väljer politiker, som sedan styr genom byråkrater och vetenskapspersoner. Vem bär då ansvaret för den politiska utvecklingen: experterna eller de folkvalda? Och hur ska folket kunna förstå politiken i ett högteknologiskt och alltmer komplext samhälle?

Demokratins triangeldrama

Demokratins triangeldrama är en modell som visar spänningen mellan folkstyre, handlingskraft och rättsstat.

Triangel
Bild: SO-rummet.se
Demokratins triangeldrama visar spänningen mellan folkstyret, handlingskraften och rättsstaten. Folket ska ju bestämma i demokratiska stater – men ibland hamnar den principen i konflikt med krav på handlingskraft och snabba beslut. Folket kan ju dessutom fatta okunniga eller direkt orättvisa beslut, som hotar rättssäkerheten. Det är kanske bättre att låta domare, forskare och experter bestämma?

Folket ska ju bestämma i demokratiska stater - men ibland hamnar den principen i konflikt med krav på handlingskraft och snabba beslut. Tänk till exempel på pandemin: politiker och myndigheter utfärdade då regler som starkt påverkade folkets möjligheter att resa, träffas, jobba och utbilda sig. Men vi kunde ju knappast ha folkomröstat om alla dessa frågor, eller ordnat ett nyval mitt under krisen. Handlingskraften gick då tillfälligt före folkets möjlighet att påverka.

En annan möjlig spänning finns mellan folkets vilja och det som forskare, jurister och experter vill genomföra. Vem ska bestämma om en majoritet av folket exempelvis inte tror på människans skadliga påverkan på klimatet, trots att forskarvärlden nästan är enig? Eller vaccin mot sjukdomar: bör alla ta de vaccin som medicinska experter rekommenderar, eller bör varje människa få välja själv?

ANNONS

ANNONS

Hur kan demokratin utvecklas?

Demokratin är förstås inte ett felfritt styrelseskick. Tvärtom så visar historien att folkstyret alltid har brottats med problem och svagheter. Men som tur är kan styrelseskick ändras och förbättras.

Här nedan ser du några förslag på hur demokratin skulle kunna utvecklas i framtiden:

Medborgarbudget: Bjud in alla intresserade medborgare och låt dem tillsammans planera hur skattepengarna ska användas!

Sänkt rösträttsålder: Varför ska just åldern avgöra vem som ska få rösta? Det är inte säkert att en hundraåring har mer koll på samhällsfrågor än intresserade sextonåringar.

Digitala folkomröstningar: Om folket verkligen ska styra, så kan vi väl få rösta direkt om fler frågor via våra mobiler och datorer?

Förnya partierna: Hittills har demokratin aldrig fungerat utan ett representativt flerpartisystem - men partierna måste hitta nya arbetsformer, som får fler människor att engagera sig!

Nya omröstningsmetoder: Kanske borde vi satsa mer på personval? Eller ska varje väljare få tio röster var, som sedan kan fördelas på flera olika partier?

LÄS MER: Demokratins grunder

LÄS MER: Sveriges politiska system

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Demokratisk påverkan och demokratiska modeller

LÄS MER: Demokrati

LÄS MER: Diktatur 

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad kännetecknade den första demokratin enligt texten?
   
 2. Hur har demokratin utvecklats sedan antikens Aten?
   
 3. Varför kan det vara svårt för människor att engagera sig i demokratiska frågor?
   
 4. Nämn några av demokratins fördelar.
   
 5. Förklara vad som menas med demokratins triangeldrama.

Diskutera:

 1. Kan demokratin globaliseras? Motivera.
   
 2. Hur kan demokratin förbättras och utvecklas enligt texten - vilka förslag är mest intressanta för er och varför?

Fundera på:

 1. Vilka problem tror du demokratin kan ställas inför i framtiden?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Riksdagsförvaltningen
Texten har tidigare ingått i materialet Fira demokratin från Riksdagens demokratijubileum under åren 2018-2022, då riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024
Publicerad: 3 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

M
Lagbok

Hur blir en lag till?

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är en av riksdagens viktigaste...

SO-rummet bok
S
Valsedlar

Demokratins kännetecken

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyrelse. I demokratier ska människor få vara med och bestämma...

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Demokrati på väg

Mycket har förändrats sedan ståndssamhällets tid. Kungens och kyrkans politiska makt är borta....

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Demokratins grunder

Avsnittet handlar om demokratins grundläggande principer. Vad är demokrati och vad får den att fungera?

Sh

Demokratisk påverkan och demokratimodeller

Avsnittet handlar om individers och gruppers möjligheter att påverka politiska beslut på olika demokratiska nivåer. Här...

Sh

Demokratiska system och olika statsskick

Här presenteras några statsskick och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och...

Relaterade taggar

Sh
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Att rösta

av: Mattias Axelsson
2022-09-06

Mattias Axelsson, gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap, går igenom hur det går till att rösta den andra söndagen i september.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hur väljs en statsminister?

av: Mattias Axelsson
2021-11-29

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) igenom hur en ny statsminister väljs i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Det tyska parlamentet

av: Mattias Axelsson
2021-09-27

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om hur valet till det tyska parlamentet går till och vad det tyska parlamentet har för uppgifter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Tysklands förbundskansler

av: Mattias Axelsson
2021-01-25

I veckans avsnitt förklarar gymnasieläraren Mattias Axelsson vad som menas med det tyska ämbetet förbundskansler.

+ Lyssna