M

Energi och energikällor

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

SO-rummet podcast icon
Bild:

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Varifrån kommer energin som finns på jorden?
  2. Vilka är de vanligaste energikällorna globalt?
  3. Vilka energikällor är vanligast i Sverige?
  4. Vad är förnyelsebara energikällor?

Ta reda på:

  1. Vilka nackdelar finns det med förbränning av fossila bränslen?
  2. Vilka kärnkraftverk finns och används idag?
  3. Vilka för- och nackdelar finns med andra energikällor?

Tips på diskussionsfrågor:

  1. Vilka energikällor bör Sverige satsa på?
  2. Ska Sverige avveckla eller satsa på kärnkraft?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
M
av:
Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-09

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft? Varför är den så politiskt kontroversiell? Vilka fördelar finns det?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.