Regalskeppet Vasas historia

          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om regalskeppet Vasa ur olika perspektiv. Här berättas om skeppets historik, byggnation, bestyckning, utsmyckning, bärgning m.m.

5
Average: 5 (2 votes)