Andra världskriget 1939-1945

          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om andra världskriget. Här berättas om orsakerna bakom kriget, händelseförloppet och krigets följder.

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)