Hitlers Östeuropapolitik

Adolf Hitler såg Tysklands framtid genom erövringen av Östeuropa och använde begreppet "Drang nach Osten" för att beskriva detta. Med stöd av det tyska folket och sin politik om "Lebensraum", arbetade han strategiskt för att först ta Österrike och Tjeckoslovakien innan han riktade sin uppmärksamhet mot Polen och Sovjetunionen. Trots internationella varningar och försök att förhandla från andra länder, fortsatte Hitler sin aggressiva expansion, vilket till slut ledde till andra världskrigets utbrott.
M

Hitler hälsas välkommen av nazivänliga sudettyskar, oktober 1938.

Drang nach Osten

Gång på gång slog Adolf Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Osten - kom denna programförklaring att kallas.

På partidagarna i den gamla staden Nürnberg talade Hitler inför 20 000 uniformsklädda medlemmar om "Lebensraum", mer livsrum åt det tyska folket. Tyskland hade blivit berövad sin styrka på grund av judiska fenomen som internationalism, demokrati och pacifism.

ANNONS

ANNONS

Dels ville Hitler riva upp Versaillesfreden och återge de förlorade områdena till Tyskland, dels ville han alltså erövra Östeuropa vars naturrikedomar borde komma tyskarna tillgodo.

Hela Tyskland ställdes nu på krigsfot. Landet upprustades, allmän värnplikt infördes och hela befolkningen drillades för krig.

Hitler planerade att först erövra Österrike och sedan Tjeckoslovakien. Därefter skulle stöten sättas in mot Polen och Sovjetunionen.

Österrike hotas

En erövring av Österrike skulle placera Tjeckoslovakien mellan "de tyska stålkäftarna". Österrike hade ingen möjlighet att stå mot Tysklands krigsmakt.

Hitler hade ett möte den österrikiske regeringschefen Schuschnigg. De passades upp av unga SS-män i snövita uniformer. Samtidigt som Hitler behandlade Schuschnigg med största artighet, anklagade han Österrike för att befästa gränserna mot Tyskland. Därefter gjorde han direkta hotfulla uttalanden:

När Chamberlains plan landade på Heston Aerodrome i Storbritannien förklarade han för den församlade pressen: "Mina vänner, för den andra gången i vår historien återvänder en brittisk premiärminister från Tyskland och har med sig en fred med ära. Jag tror detta innebär fred i vår tid."

"Tror ni på allvar att ni kan hindra eller fördröja mig en halvtimme, eller vad? När ni vaknar en morgon i Wien ska ni se att vi är där. Jag vill bespara Österrike en aktion som betyder blod. Tänk er mycket noga för, herr Schuschnigg, sa han med sänkt röst. Ta mig bokstavligen. Tro inte att jag bluffar."

I mars 1938 gjorde Hitler allvar av sitt hot och tågade in i Österrike.

Fred i vår tid

England och Frankrike hade lovat att försvara den tjeckoslovakiska demokratin mot Nazityskland. Många tyska militärer var också mot krig och lät regeringen i London förstå att de motsatte sig Hitlers aggressiva politik mot Tjeckoslovakien. I hemlighet varnade de den brittiske premiärministern Neville Chamberlain för att ge efter för Hitler. De till och med förberedde en statskupp mot Hitler, om han angrep Tjeckoslovakien. Men Chamberlain ville inte riskera någonting för tjeckerna. Dessutom trodde han fortfarande på att man kunde lita på Hitler.

ANNONS

ANNONS

Chamberlain kunde liknas vid en viktoriansk gentleman med sitt kyliga manér och sitt paraply. Han for nu till Tyskland för att göra upp med en känsloladdad Hitler. Där hälsades han av Heil-rop och Hitler var en artig värd. Men förhandlingarna gick inte som han tänkt sig. Hitlers krav hårdnade efterhand. Chamberlains förhoppningar om fred i Europa höll på att spricka.

Så småningom föll Chamberlain till föga inför Hitlers allt aggressivare krigshot. För att, som han trodde, förhindra krig offrades tjeckerna. Avtalet skrevs under i München den 29 september 1938 (Münchenöverenskommelsen). Hitlers ögon lyste av tillfredsställelse över sin seger. För britterna och fransmännen återstod den tunga plikten att meddela tjeckerna att de måste acceptera Hitlers krav.

Chamberlain återvände till England och hans plan landade sent på eftermiddagen i Heston. Leende klev han ut och viftade med dokumenten som han och Hitler skrivit under. I London fick han en hjältes mottagande. Folkmassan sjöng "For he´s a jolly good fellow".

Han sa sig tro på "fred i vår tid". Men han bedrog sig djupt. Ett år senare hade andra världskriget brutit ut.

Hitler tar Sudetområdet i Tjeckoslovakien

Efter Münchenöverenskommelsen kunde Hitler den första oktober 1938 marschera in i Sudetlandet i Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien). Han hälsades entusiastiskt av den tysktalande majoriteten i området. Sudettyskarna stödde det nazistiska Sudetpartiet som ville ha anslutning till Nazityskland.

I Sudet låg Tjeckiens hela befästningsanordning och den viktigaste industrin. Därför blev nu hela Tjeckien militärt utlämnat åt Hitler.

Hitler och den tjeckiske regeringschefen Hácha

Hitler hade nu fått Sudetområdet och lovat respektera det återstående Tjeckoslovakien. Trots detta förklarade han att han till varje pris ville utplåna hela Tjeckoslovakien. Det skulle göra det möjligt för Tyskland att driva vidare sin utbredningspolitik österut.

Det som återstod av Tjeckoslovakien var helt försvarslöst inför Nazityskland. Den tjeckiske regeringschefen Hácha utlämnade sig helt åt Hitlers nåd. Hitler lät sig dock inte påverkas av Háchas krypande utan meddelade att tyska trupper om några timmer skulle besätta hela Tjeckien. Hácha satt som förvandlad till sten och förklarade att Tjeckoslovakien inte skulle göra motstånd.

ANNONS

ANNONS

Medan man försökte få telefonkontakt med Prag hörde man Göring ropa från ett närbeläget rum att Hácha hade svimmat. Doktor Morell gav honom en vitamininjektion som fick honom att kvickna till. Man ville att Hácha skulle underteckna ett dokument som lade Tjeckoslovakiens öde i Hitlers händer. Men Hácha vägrade underteckna. Både Göring och Ribbentrop försökte övertala honom. De jagade honom runt ett bord tryckte pennan i handen på honom. De hotade att ödelägga Prag med bomber. Hundratals bombplan väntade bara på order att anfalla. Slutligen gav Hácha upp och skrev på med darrande händer.

Barn i det naziockuperade Polen.

Hitler tar resten av Tjeckien

Den 15 mars 1939 marscherade tyska trupper in i Prag. Hitler besökte de gamla böhmiska kungarnas borg medan tjeckerna stod på gatorna slagna av bitterhet. Gestapo och SS följde med de tyska trupperna.

Hakkorsflaggan vajade nu från kungaborgen. Allt som kunde påminna tjeckerna om ett självständigt förflutet förbjöds, medan det tyska främjades med alla medel. Bibliotek och museer rensades från opassande inventarier. Tjeckerna utestängdes från all kvalificerad utbildning och yrkesverksamhet. Universitetet stängdes. Nio studenter avrättades och 1200 arresterades. De tjeckiska judarnas tillhörigheter togs över av betrodda tyskar.

Adolf Eichmann, chef för SS centralkontor för judisk emigration, anlände till Prag i juni 1939. Judarna tvingades nu bära den gula stjärnan och förbereddes för deportation. 5000 judar sändes till koncentrationsläger. Bland dem fanns många som tidigare flytt från Tyskland till Tjeckien.

Molotov-Ribbentrop-pakten (Polen delas)

Efter Tjeckoslovakien blev det Polens tur. Visserligen hade Hitler skrivit under en icke-aggressionspakt med Polen, men polackerna räknades som undermänniskor och han hade aldrig tänkt göra halt vid Polens gräns. Istället slöt han oväntat en pakt med Stalin där Tyskland och Sovjetunionen bland annat delade Polen mellan sig (se Molotov-Ribbentrop-pakten). Sovjetunionen fick även de Baltiska staterna och Finland på sin lott. Men Finland skulle senare lyckas försvara sin självständighet i det finska vinterkriget (1939-1940).

ANNONS

ANNONS

Naturligtvis var även denna pakt bara ett spel mellan två extrema statsmän. Stalin var inte att leka med, men Hitler hade ändå planer på att senare kasta sig över Sovjet.

Stalin-Hitlerpakten slog ned som en bomb i London. Hitler hade trott att England även denna gång skulle nöja sig med att se på. Men nu kunde Chamberlain inte längre tro på Hitler. England och Frankrike måste ingripa till Polens försvar. Andra världskriget var ett faktum.

LÄS MER: Polen under andra världskriget

LÄS MER: Drang nach Osten - Lebensraum

LÄS MER: Eftergiftspolitiken

LÄS MER: Andra världskriget börjar - Hitler anfaller Polen

LÄS MER: 1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

PODCAST: Andra världskrigets utbrott

Visste du att:

 • Feldherrenhalle i München förvandlades under Tredje rikets tid till en nazistisk helgedom. På dygnets alla timmar stod SS-män på vakt. Där inne hängde kransar, en för varje provins Tyskland förlorat i Versaillesfreden. Kransar fanns också för områden som aldrig tillhört det Tyska riket, men där det bodde tysktalande folk.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menade Hitler med "Drang nach Osten"?
   
 2. Vilka var Hitlers två huvudmål med sin politik i Östeuropa?
   
 3. Beskriv hur Hitler behandlade den österrikiske regeringschefen Schuschnigg vid deras möte.
   
 4. Vad var Münchenöverenskommelsen och hur påverkade den Tjeckoslovakien?
   
 5. Hur reagerade England och Frankrike på Hitlers politik i Östeuropa innan andra världskriget bröt ut?
   
 6. Vad innehöll Molotov-Ribbentrop-pakten?

Diskutera:

 1. Varför tror du att England och Frankrike inte gjorde mer för att stoppa Hitlers planer, trots varningar?

Ta reda på:

 1. Vad hände med Finland efter Molotov-Ribbentrop-pakten?
   

 

Litteratur:
Richard Plaschka m.fl., Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948, Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997
Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the the world wars, Indiana Univ Press: Bloomington, 1983
Winston Churchill, Steg för steg, Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, 1939
Winston Churchill, Andra världskriget Minnen: Stormmolnen hopas, Skoglunds Bokförlag, 1950
Thor Kamenetsky, Secret Nazi Plans for Eastern Europe, New Haven, 1961


Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Publicerad: 2 februari 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Tjeckiens historia

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
Hitler ger direktiv.

Andra världskrigets orsaker

Andra världskriget (1939-1945) är det största och mest omfattande krig som någonsin utkämpats på...

Hi
Chamberlain

Eftergiftspolitiken

Efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 inleddes militariseringen av landet, först i...

Hi
Molotov-Ribbentrop-pakten

Molotov-Ribbentrop-pakten

Den 23 augusti 1939 kom nyheten om att en icke-angreppspakt ingåtts mellan de båda fienderna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna