Vasco da Gama och sjövägen till Indien

Vasco da Gama är den portugisiske sjöfarare som gått till historien som den som först färdades sjövägen från Europa till Asien.
L

Vasco da Gama går i land vid Calicut, 20 maj 1498.

Ingen hade ännu seglat österut ända till Indien

Vasco da Gama föddes 1460, samma år som Henrik Sjöfararen (se faktaruta nedan) dog. Resan till Asien var kulmen på den systematiska portugisiska utforskningen av Afrikas kuster och av vägen till Indien söder om Afrika, som hade inletts av Henrik Sjöfararen.

Bartolomeu Diaz hade seglat till Godahoppsudden 1468. Längre kom han inte eftersom besättningen vägrade att färdas runt Afrika.

1492 kom det oroväckande uppgifter till Portugal. Då meddelades det att Columbus hade kommit till Indien genom att segla västerut. Men det var ännu inte bevisat att Columbus hade rätt. Nu låg Portugals chans i att segla österut.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Navigation: Konsten att navigera, det vill säga vid framförandet av en farkost (t.ex. ett fartyg) kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt och därmed kunna orientera sig ute på havet.

Upptäcktsresa: En resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina) okända hav eller landområden.

Alla visste att det skulle bli en farlig resa

Det skulle bli en farlig och besvärlig resa. Med på resan fanns bland annat tio dödsdömda förbrytare. Dessa användes för speciellt farliga uppdrag.

Vasco da Gama hade fyra fartyg med på sin expedition. Dessa hade litet djupgående, vilket gjorde det möjligt för dem att segla in i grunda flodmynningar. Både för och akter var förstärkta träfort från vilka besättningen kunde försvara sig om det blev strider.

Till en början gick resan bra. De hade fint väder fram till Kanarieöarna. Vid Kap Verdeöarna tog fartygen in vatten och föda. Gama hade inte tänkt att följa Afrikas kust, utan han planerade att segla rakt över södra Atlanten och sedan styra in mot Godahoppsudden.

Vasco da Gama landstiger i Indien 1498. Européerna hade därmed skapat en förbindelse till sjöss med Indien. Vasco da Gamas bedrift kom att få enorm betydelse för den europeiska handeln med Asien.

Under resans gång hamnade man i svåra stormar som skadade fartygen svårt. Den 22 november 1497 rundades till sist Godahoppsudden, vilket tog dem fyra dagar. De tvingades göra flera strandhugg längs kusten för att förnya förråden och fylla på med färskvatten.

Besättningen drabbades av skörbjugg under resan. ”Många av våra män blev sjuka, deras händer och fötter svullnade, och tandköttet växte över tänderna, så att de inte kunde äta”, berättade Gama.

ANNONS

ANNONS

Vasco da Gama (ca 1469-1524)

Araberna fick nu konkurrens i handeln med Indien

Handeln mellan östra Afrika och Indien behärskades på den här tiden av araberna. Den portugisiska inblandningen i handeln med Indien gillades därför inte av araberna, vilket resulterade i en del småstrider.

Söndagen den 20 maj 1498 anlände man till den stora indiska handelsstaden Calicut. Äntligen var Vasco da Gama framme vid det mål portugiserna hade sökt efter i så många år, att finna sjövägen till Indien.

Araberna var inte glada att portugiserna kom till Indien. Den förste arab som mötte Gama sa: ”Måtte djävulen ta er. Varför kommer ni hit?”.

Hemresan blev också besvärlig. Men den medförda lasten inbringade en summa som var 60 gånger större än kostnaderna för expeditionen.

Vasco da Gama dog som portugisisk vicekung i Goa  år 1524.
 

Upptäckten av sjövägen till Indien

Under senare delen av medeltiden kontrollerade muslimerna den lönsamma handeln över Mellanöstern mot Indien och Kina. Kristna gavs inte tillträde till handelsrutterna som förband Öst med Väst, och som gick genom muslimskt territorium.

Under korstågens tid och senmedeltiden gav muslimerna de norditalienska stadsstaterna Genua, Venedig och Florens monopol (ensamrätt) på den europeiska importen av muslimernas handelsvaror från Orienten. Detta ledde till att Genua, Venedig och Florens snart blev rika och mäktiga stater.

Det enda sättet för andra europeiska länder att kringgå muslimernas och italienarnas handelsmonopol med kryddor, siden och andra dyrbara varor från Orienten var att hitta en alternativ sjöväg till Indien och Kina. Men ingen hade tidigare seglat runt Afrikas sydspets mot Asien. Detta ledde till att en portugisisk prins - senare känd som Henrik Sjöfararen - grundade en sjöfartsskola och lät bygga ett skeppsvarv i syfte att stärka Portugals handel till sjöss. På hans initiativ började man utforska sjövägen längs Afrikas västkust.

Vid Henriks död hade portugiserna nått till Sierra Leone. Prins Henriks insatser banade väg för upptäckten av sjövägen till Indien. Henrik Sjöfararen deltog inte själv i några sjöexpeditioner. Den längsta sjöresa Henrik var med på var från Oporto till Gibraltar sund, d.v.s ungefär så långt som från Stockholm till Visby.

Den 20 maj 1498 kom den portugisiske sjöfararen Vasco da Gama till Calicut i Indien. Därmed var han den förste som färdades från Europa till Indien sjövägen.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Portugisiska sjömän kunde tjäna en förmögenhet på peppar under 1500-talet. De fick ta med sig 20 kg peppar för eget bruk hem från Indien. Dessa 20 kg var lika mycket värda som tre hus i hemlandet.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad har Vasco da Gama blivit känd för?
   
 2. Vilka uppgifter kom det 1492?
   
 3. Varför hade Gama med sig dödsdömda personer?
   
 4. Vad hände med besättningen?
   
 5. Vad hände den 20 maj 1498?
   
 6. Hur reagerade araberna?
   
 7. Ge exempel på att det blev en lyckad resa.
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 26 november 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L
Karacker

Portugals handelsvälde i Asien vilade på vapenmakt

Det handelsvälde Portugal skapade i Indiska oceanen vilade ytterst på vapenmakt. Men det var inte...

M
skeppsbrott

Ett skeppsbrott år 1585

Portugal härskade över ett stort sjö- och handelsvälde i Asien. Erövringarna hade börjat i och med...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater,...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Hi
Fartyg

Upptäckare och upptäcktsresor

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina...

Hi
Karta

Kartografi

Kartor är en förenklad bild av verkligheten. Kartografi går ut på att med hjälp av geografiska data...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna