Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien

- Måtte djävulen ta dig. Varför kommer ni hit? Den hälsningen mötte portugisen Vasco da Gama som med sin expedition efter många månader nått fram till Indiens västkust. De arabiska köpmän som handlade här fruktade att européerna skulle ta över den lönande handeln över Indiska oceanen. Köpmännens oro skulle bekräftas – något som till stor del berodde på att européernas skepp var hopspikade medan arabernas fartyg var hopsydda med tråd.
M

Vasco da Gama fann sjövägen från Europa till Indien och hamnade i världens viktigaste handelsområde. Med sina brutala metoder såg han till att européerna slog sig in på den marknaden.

En dag i slutet av 1490-talet satt kung Manuel I av Portugal tillsammans med några officerare. Som alltid hade kungen stora planer.

En samtida författare skriver att kungen fick syn på Vasco da Gama som händelsevis gick genom rummet. När kungen fäste blicken på honom, bultade da Gamas hjärta. Han blev framkallad och böjde knä framför härskaren.

- Jag skulle vara mycket glad om du ville stå till tjänst med något som jag begär av dig, sa kungen. Det är ett mycket krävande uppdrag.

Vasco da Gama kysste kungens hand och svarade:

- Ers Majestät. Jag är er villige tjänare för vilket arbete det vara må, och eftersom ni begär min tjänst, vill jag arbeta för er så länge jag lever.

ANNONS

ANNONS

Data och fakta

Ca 1460: Vasco da Gama föds i Sines.

1495: Manuel I blir Portugals kung.

1497: Vasco da Gama får i uppdrag att segla till Indien genom att runda Afrika från väster till öster.

20 maj 1498: Da Gama når hamnstaden Calicut på Indiens västkust.

September 1499: Da Gama återkommer till Lissabon.

1502: En portugisisk flotta under da Gama sänds till Indiska oceanen för att slå sig in på marknaden. Uppdraget genomförs med stor brutalitet.

1510: Portugiserna erövrar den indiska staden Goa.

1511: Malacka faller för portugiserna.

1513: Portugisiska skepp når Kanton i Kina.

1524: Vasco da Gama dör kort efter det att han utsetts till vicekung av Indien.

1557: Portugal grundar handelskolonin Macao.

1600: Brittiska ostindiska kompaniet bildas.

1602: Nederländska ostindiska kompaniet bildas.

1629: Nederländerna fördriver portugiserna från Kryddöarna.

1639: Portugiserna måste lämna Japan.

1641: Nederländarna intar Malacka.

"Segla till Indien!"

Det var mycket riktigt en stor tjänst kungen begärde. Vasco da Gama fick i uppdrag att ta befälet över fyra skepp, runda Afrika och därefter segla vidare till Indien. Nästan tio år hade gått sedan Bartolomeu Diaz rundat Afrikas sydspets. En inrikes kris hade fördröjt nya expeditioner. Det var länge oklart vem som skulle efterträda Johan II som Portugals kung. När nu den frågan hade lösts, var tiden mogen att följa upp den resa som Diaz hade gjort.

År 1492 hade Christofer Columbus genom att segla västerut över Atlanten upptäckt flera för européerna okända öar och lagt beslag på dem för Spaniens räkning. Columbus själv var övertygad om att han nått Indien och Japan. Var detta sant, hade Portugal förlorat kapplöpningen över haven till Indien. Men det var ännu inte bevisat att Columbus hade rätt. Nu låg Portugals chans i att segla österut.

Genom Tordesillasfördraget år 1494 hade påven dragit en linje från norr till söder ute i Atlanten. Det land som låg väster om linjen skulle höra till Spanien, upptäckter öster om linjen skulle höra till Portugal.

Fördraget gav klart och tydligt Portugal rätt att fortsätta söka efter den östra sjövägen till Indien. När Manuel 1495 blev kung i Portugal började han snart planera för den stora expeditionen och utsåg alltså da Gama till dess ledare.

År 1497 var skeppen färdigutrustade och kunde sätta kurs mot de för portugiserna okända farvattnen. Med på skeppen fanns också några dödsdömda fångar. De skulle användas för speciellt farliga uppgifter och fick därigenom en chans att rädda livet.

Stormar på Atlanten

Vasco da Gama styrde till havs. Men till skillnad från tidigare Afrikaresenärer följde han inte kusten. Han satte kurs på Kap Verde-öarna och seglade sedan rakt söderut. Sedan tänkte han göra en skarp sväng åt öster i höjd med Afrikas sydspets.

”Vinden var mycket hård och havet var fruktansvärt”, skriver en krönikör. "Ideligen möttes expeditionen av stormar, och besättningarna utsattes för stora påfrestningar."

Efter tre månader nådde expeditionen den plats där Kapstaden nu ligger. Da Gama hade upptäckt den bästa segelvägen runt Afrika, och samma rutt har seglare tagit alltsedan dess.
Da Gama fortsatte runt Afrikas sydligaste udde Kap Agulhas till Mosselviken. Där lät han hugga upp förrådsskeppet och reparerade de andra fartygen med delar från det.

Natal och Nådens flod

Vasco da Gama var tydligen vid gott mod. Han lät döpa en flod till Nådens flod. Sedan nådde portugiserna en annan kust. Den kallade da Gama Natal, portugisiska för födelse. Expeditionen var där vid jultid, som ju firas till minne av Jesu födelse. Idag ligger Natalprovinsen i Sydafrika.

ANNONS

ANNONS

Da Gama skickade en expedition inåt landet för att undersöka omgivningarna längs Nådens flod. De utsända stötte på några av landets urinvånare men kunde inte göra sig förstådda. Kort därefter kom hundratals nyfikna från den infödda befolkningen för att begapa de främmande skeppen.

"Kanoter kom längs floden fyllda med nakna människor med krulligt hår och utan andra vapen än några störar, som liknade halva lansar som härdats i elden", berättar en krönikör.
Alla fick inte komma ombord, bara ett tiotal. De hade med sig fåglar och gula frukter.

"Då urinvånarna såg att portugiserna inte vågade röra frukterna, åt de av dem för att visa att de var välsmakande. De vita männen smakade då på dem och tyckte mycket om dem", berättar krönikören och fortsätter:

"Överbefälhavaren sa till om kex och vin, men de mörkhyade männen vågade inte röra något förrän de såg att portugiserna drack vinet och åt kexen. Han befallde också fram en spegel åt dem, och när de såg den, häpnade de och tittade på varandra och i spegeln och skrattade högt och skämtade."

Livliga hamnstäder

Färden fortsatte norrut längs Afrikas östkust. Efter att inte ha sett annat än hav eller vildmark i nio månader kom da Gama till Moçambique. Här fann han en stor, välmående stad och många bevis på att en rik handel pågick.

I hamnen diskuterade arabiska och infödda köpmän priser, och på redden låg fartygstyper som portugiserna aldrig sett maken till. Här handlades med silver och guld, elfenben och vax. Da Gama hade nått en av utkanterna av det stora handelsområde som sträckte sig från Afrikas östkust över Indien till Kina och Sydostasien. Här fanns de mest eftertraktade varorna i världen. Längre söderut hade en spegel väckt invånarnas förtjusning. I Moçambique tittade stadens härskare kyligt på de handelsvaror som portugiserna fört med sig.
Färden gick vidare till Mombasa, också det en viktig hamnstad, sjudande av handel. Från Moçambique hade det kommit en varning att främlingarna var kristna rövare som kom för att spionera under förevändning att de var handelsmän.

Da Gama fick lotsar som han trodde skulle föra honom in i hamnen. Men fartyget började närma sig en sandbank, och order gavs om att genast fälla ankar. Då kastade sig lotsarna överbord. Da Gama blev nu ännu mer misstänksam. Han beslöt att "fråga ut" en annan lots som hölls fången ombord genom att tortera honom med kokande fett. Till och med den dagbok som skrevs ombord har citationstecken runt orden "fråga ut". Lotsen berättade att meningen hade varit att sätta fartygen på sandbankarna utanför hamnen. Men när ankaret fälldes, trodde lotsarna att de var upptäckta och räddade sig därför genom att hoppa i sjön.

ANNONS

ANNONS

Monsunen - vinden som drev handeln

Da Gama måste fortsätta och kom så till Malindi i nuvarande Kenya. Här blev han vänligt mottagen. Men besöket blev längre än väntat. Da Gama måste vänta på monsunen, den vind som från juni till oktober blåser från Afrika mot Indien och sedan vänder och blåser åt andra hållet. Monsunen utnyttjades redan århundradet efter Kristi födelse.

Monsunvinden var själva drivkraften i handeln mellan Indien och Östafrika. Arabiska köpmän i sina fartyg kände haven och vindarna sedan århundraden.

Härskaren av Malindi ordnade med en arabisk lots som skulle föra da Gama till Indien med alla dess rikedomar. Till sist kunde da Gama sätta segel och ge sig ut på sista etappen mot sitt mål.

Möte med Indien

120 dagar seglade fartygen för lätt bris och siktade sedan land. Kort därefter anlände da Gama till staden Calicut på Indiens västkust. Det var en viktig knutpunkt för handeln. Hit kom köpmän från Kairo och andra arabiska städer för att sälja sina varor, varpå de köpte kryddor och andra asiatiska varor och tog med sig dem tillbaka.

Det var med misstänksamhet och oro folket här plötsligt såg europeiska skepp i dessa vatten för första gången.

Da Gama mötte en rad svårigheter. Härskaren i Calicut var missnöjd med de magra presenter som portugiserna kom med. Det var vanligt att betydande personer i länderna runt Indiska oceanen gav varandra guld, elfenben och juveler. Vad portugiserna ville ge Calicuts härskare var tolv packar ulltyg, fyra röda kappor, sex hattar, fyra korallhalsband, en låda med sex skålar för handtvätt, en låda socker, två fat olja och två fat honung. Da Gamas varor, avsedda för handel i Guineabukten, var en förolämpning. När hovmännen i Calicut såg presenterna, brast de i skratt och förklarade att de inte dög för en kung.

 

Goa
Bild: Okänd
År 1510 erövrade portugiserna den indiska hamnstaden Goa. Vicekungen Albuquerque lät befästa staden och uppföra nya byggnader. Torget blev en viktig handelsplats, men den brännande solen gjorde middagshettan olidlig. Förnäma européer lät en slav hålla ett parasoll över deras huvuden. I torgvimlet handlade sjöman från alla de skepp som anlöpte hamnen. Kvinnor sålde ris och frukt. Man handlade med hästar och andra djur. Även människor såldes och köptes.

ANNONS

ANNONS

Arabisk oro

Redan kort efter ankomsten gav da Gama order om att en av de dödsdömda som fått följa med för att ta de största riskerna, skulle föras i land till två araber från Tunisien som kunde tala hans språk. Arabernas första hälsning sa allt:

- Må djävulen ta dig. Varför kommer ni hit?

De arabiska köpmännen gjorde allt för att hindra da Gama att skaffa sig fotfäste. Visserligen hade europeiska köpmän då och då, exempelvis från Venedig, kommit till Indiska oceanen via Röda havet. Men de var inget hot mot den arabiska handeln. Da Gamas expedition var något helt annat. Den kom med kungligt understöd, och det var tydligt att noggranna förberedelser låg bakom. Det måste betyda att ett europeiskt land tänkte blanda sig i handeln över Indiska oceanen.

Da Gama lyckades trots svårigheterna få ihop en del varor och gav sig av hemåt. Enbart resan över Indiska oceanen tog tre månader. Skörbjugg, en svår sjukdom orsakad av vitaminbrist, skördade många besättningsmäns liv. Ett av fartygen måste överges på hemvägen; det fanns inte tillräckligt med folk för att sköta alla tre fartygen.

I september 1499 stävade två skamfilade fartyg in i Lissabons hamn. Av de 170 män som seglat ut hade 55 överlevt. Men lasten var så värdefull att den gav omkring 40 gånger mer än vad hela expeditionen kostat.

Den nya handelsvägen

Vasco da Gamas resa fick stor betydelse. Handeln mellan Europa och Asien hade i århundraden gått över Venedig och Genua, Kairo och östra Medelhavsområdet. Pepparpriset, till exempel, hade hållits skyhögt genom att Egypten bara tillät en viss mängd peppar att nå Europa varje år. Portugal var nu på väg att öppna en ny handelsled. Men att öppna den skulle kräva många oskyldiga människors blod.

Först gällde det att bygga upp baser i Indiska oceanen. Da Gama fick det uppdraget också, och 1502 gav han sig av med en flotta.

Under de många expeditionerna längs Afrikas kust hade det visat sig att portugisernas vapen var överlägsna. De hade blivit så fruktade att en hövding på den afrikanska västkusten besegrade en fiende genom att låta sina svarta män smeta in sig med vitaktig lera. När fienderna såg dem komma, trodde de att de mötte portugiser och började springa. Detta utlöste många skratt och stor förtjusning bland de förklädda krigarna.

Att dominera på havet

De europeiska skeppen hade flera fördelar framför de asiatiska. En viktig detalj var att de europeiska skeppen kunde bära tunga kanoner, eftersom fartygen var hopfogade med järnspikar. Ännu i början på 1400-talet hade de kinesiska djonkerna varit världens främsta fartyg. Under amiralen Zheng He hade kinesiska flottor behärskat Indiska oceanen. Men politiska motsättningar gjorde att resorna förbjöds och djonkerna höggs upp.

ANNONS

ANNONS

Nu hade européerna kommit ikapp när det gällde att bygga fartyg och de kinesiska flottorna var borta. De arabiska skeppen var inget större hot. De skeppens plankor syddes samman med hjälp av en tråd från kokosnötter, vilket gjorde fogarna vekare. Hade de tagit tunga kanoner ombord, hade fartyget brustit efter några skott. Inget asiatiskt land lärde sig att konstruera fartyg som kunde bära tunga kanoner, och därför kunde européerna behålla sitt övertag till sjöss i flera hundra år.

Att vara överlägsen till sjöss var nödvändigt om de värdefulla handelsvägarna över haven skulle kunna kontrolleras. Det fanns ingen möjlighet för Portugal att erövra stora folkrika länder som Indien eller Kina. Den dominans som Portugal eftersträvade måste vila på överlägsenhet till havs.

 

Karta Portugals imperium
Bild: Tuvalkin
Portugisiska imperiet under Johan III:s regeringstid 1521-1557.

Mördade pilgrimer

När da Gama seglade på Indiska oceanen en andra gång var det inte längre som den ödmjuke handelsmannen, utan som den hårdföre krigsherren. När da Gama fick syn på ett arabiskt skepp med pilgrimer från Mekka, begärde han att de skulle lämna över sina rikedomar. Eftersom han tyckte det gick långsamt, satte han skeppet i brand och alla ombord, män, kvinnor och barn, omkom.

Da Gamas flotta spred förintelse och död omkring sig. I Calicut lät han sin flotta bombardera staden. När några andra skepp kom in mot staden, lät da Gama ta de helt oskyldiga besättningarna till fånga och skära öron, händer och näsor av dem. Sedan sände han ett meddelande till stadens härskare att han kunde låta göra en maträtt av kroppsdelarna. På flera andra platser gjorde man likadant.

ANNONS

ANNONS

Oskyldiga människor greps och slaktades av portugiserna för att sprida skräck och fasa.

Efter att ha slagit sig in på marknaden runt Indiska oceanen återvände da Gama till Portugal. Fem skepp lämnades kvar för att bevaka landets intressen - den första europeiska flottstyrkan i området.

Nätverk av handelsstationer

Portugiserna byggde efterhand upp ett nät av viktiga stationer runt Indiska oceanen: infarten till Röda havet, Hormuzön i Persiska vikens mynning, Goa på den indiska kusten.

Pepparodling
Bild: Okänd
Muskotnöt, kanel, kryddpeppar och kryddnejlika var några av de värdefulla kryddor som européerna var på jakt efter.

Da Gama slutade sina dagar i Indien med titeln vicekung. Han tillträdde på hösten 1524 och dog i december samma år. Då hade han redan hunnit göra sig känd som en sträng härskare.

Da Gamas upptäckt av sjövägen till Indien från Europa ändrade historiens gång. Såvitt känt är han den förste som gjort den färden. Da Gamas resa knöt ihop det stora handelssystemet som sträckte sig från Östafrika till Kina med västra Europa. Det fick snart effekt. Redan år 1503 var peppar billigare i Lissabon än i Kairo.

Däremot kunde portugiserna inte slå ut den arabiska handeln. Fartyg förde varor till Röda havet och därifrån fördes de med karavan till Medelhavet. År 1600 kom långt över hälften av Europas import från Asien på karavanvägar och över Medelhavet.

Portugisernas misstag

Portugiserna föll i en gammal fälla. De lockades av de kortsiktiga vinsterna och införde ett system med tullar och avgifter som drev upp kostnaderna. Till sist var det ju konsumenten som skulle betala alla kostnader för att exempelvis kryddor nådde Europa. Portugisernas tullsystem ökade det priset. Det blev inte så lockande att handla med portugiserna. Lika stora eller större vinster fanns att göra på kryddor som togs till Europa via karavanvägarna längs Röda havet.

Portugiserna gjorde därtill misstaget att bara ägna sig åt handeln med lyxvaror och kryddor. Också här drevs de av kortsiktiga intressen. Den största delen av handeln längs Asiens kuster gällde basvaror: metaller, timmer, boskap, spannmål.

ANNONS

Portugisernas våldsamma framfart gjorde dem dessutom impopulära bland muslimerna.

Det var först de brittiska och nederländska ostindiska kompanierna som på 1600-talet kunde ta över handeln nästan helt och flytta över den till havet. Först då förlorade Medelhavet den roll som det haft sedan årtusenden: att vara huvudväg mellan Europa och Asien.

ANNONS

LÄS MER: Bakgrunden till de europeiska upptäcktsresorna på 1400-talet

LÄS MER: Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

LÄS MER: De stora upptäckternas tid

LÄS MER: Henrik Sjöfararen öppnar dörren till Atlanten

LÄS MER: Bartolomeu Diaz och vägen runt Afrikas sydspets

LÄS MER: Vasco da Gama och sjövägen till Indien

LÄS MER: Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad heter det fördrag där påven delade världen mellan Spanien och Portugal?
   
 2. Varför fick portugiserna bråttom att sända iväg en expedition mot Indien efter Columbus upptäckter?
   
 3. Av vilken anledning blev Vasco da Gama misstänksamt behandlad i Indiska oceanen?
   
 4. Varför är monsunvinden så viktig för segelfartygen på Indiska oceanen?
   
 5. Varför försökte de arabiska köpmännen motarbeta da Gama?
   
 6. Beskriv vilka effekter da Gamas resa fick för världshandeln.

Ta reda på:

 1. Nämn några andra viktiga historiska personer som var verksamma under samma tid som Vasco da Gama och beskriv kortfattat deras inverkan på Europas eller övriga världens historia vid den tiden.
    

 

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 9 april 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L
Karacker

Portugals handelsvälde i Asien vilade på vapenmakt

Det handelsvälde Portugal skapade i Indiska oceanen vilade ytterst på vapenmakt. Men det var inte...

M
skeppsbrott

Ett skeppsbrott år 1585

Portugal härskade över ett stort sjö- och handelsvälde i Asien. Erövringarna hade börjat i och med...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Hi
Fartyg

Upptäckare och upptäcktsresor

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna