Portugals handelsvälde i Asien vilade på vapenmakt

Det handelsvälde Portugal skapade i Indiska oceanen vilade ytterst på vapenmakt. Men det var inte stora styrkor som sattes in - till sjöss är inte antalet avgörande. Den portugisiske vicekungen Francisco d'Almeida, som under åren 1505-1508 lade grunden till det portugisiska herraväldet, hade en flotta på 22 fartyg och 2 500 man till sitt förfogande.
L
Karacker

Portugisiska karacker.

Välbyggda kanoner och ny sjöstridsteknik

Det som avgjorde striderna till Portugals fördel var för det första de överlägsna portugisiska skeppskanonerna. De användes både till att bombardera motsträviga hamnstäder och till att skjuta fientliga fartyg i sank. För det andra var de portugisiska skeppens manöverförmåga överlägsen de arabiska skeppens. 

Portugal hade välbyggda kanoner. När portugiserna strax före år 1500 började förse skeppen med kanoner som sköt ut över skeppets långsida, gav de kanonen en ny roll. All tidigare sjöstridsteknik hade byggt på att fiendens skepp skulle rammas och sedan äntras av soldater. Sedan var det striden man mot man på fartygets däck som avgjorde utgången. Portugiserna seglade istället upp jämsides med fiendens skepp och sköt dem i sank. Taktiken visade sig mycket effektiv.

ANNONS

ANNONS

När portugiserna kom till den viktiga kinesiska hamnstaden Kanton 1517 hade ryktet om deras kanoner redan nått fram. Det räckte med att de sköt en hälsningssalut utanför hamnen. En kinesisk ämbetsman skrev att européerna "är särskilt farliga på grund av deras artilleri och deras skepp..." Han fortsatte: "Inget vapen som av oss framställts sedan den ärevördiga forntiden kan mäta sig med deras kanoner."

Till att börja var det inga stora skepp man seglade med. Två av Vasco da Gamas skepp 1497-1499 var på drygt 100 ton, vilket t.ex. kan jämföras med det svenska 1600-talsfartyget Vasa på 1 300 ton.

Vasco da Gama hade dessutom ett mindre snabbseglande skepp som användes för spaning. Som fjärde fartyg medföljde ett tyngre (ca 200 ton), klumpigt fraktfartyg.

Karavellen

En fartygstyp som var populär under 1400-talet var karavellen. Karavellen var troligen från början ett litet fiskefartyg som klarade grov sjö. Den gick inte särskilt djupt och kunde därför även segla tätt intill land. Dessa egenskaper gjorde karavellen till ett idealiskt fartyg för upptäcktsfärder. Från mitten av 1400-talet blev karavellen omtyckt bland portugisiska sjöfarare.

Karavellen lastade sällan mer än 100 ton. Denna fartygstyp skar inte genom vågorna, utan red på Atlantens vågtoppar som ett nötskal. Besättningen var ofta inte större än 15-25 man.

Karavellen hade en liten överbyggnad akterut, men där fanns i stort sett bara plats för kaptenens hytt. Besättningen fick sova på däck eller på lasten i lastrummet.

Karavellen var populär trots den bristande bekvämligheten. Och av följande berättelse att döma måste den ha varit både pålitlig och lättmanövrerad.

År 1446 överfölls besättningen på en portugisisk karavell vid Gambiaflodens mynning i Västafrika. Afrikanerna överöste portugiserna med förgiftade pilar. 22 man led en kvalfull död av det snabbverkande giftet. Endast två av de besättningsmän som träffats överlevde, men de låg i månader i de svåraste plågor.

Endast fem personer var oskadade: en skeppsgosse, en ung steward eller förrådskarl, två gossar och en liten afrikansk pojke. Eftersom skeppsgossen saknade all erfarenhet, måste stewarden, en inlandsbo utan större sjökunskaper, darrande ta rodret. Han räknade ut att han skulle komma rätt om han först höll rakt nord, därpå nordost. 

I två månader såg de varken land eller båtar, men så småningom nådde skeppet ändå Portugals kust.

Karacken

Mot slutet av 1400-talet kom den s.k. karacken att dominera. Karackerna rymde proviant, vatten och last i så stora mängder att det gick att ge sig ut på långa sjöfärder. Dessutom var de manöverdugliga och klarade grov sjö. Flera tidigare skeppstyper hade krävt att det fanns roddare ombord för att klara skeppet vid ogynnsamma vindförhållanden, men det behövdes inte på portugisernas nya skeppstyper, vilket var en stor stor fördel.

ANNONS

ANNONS

Karackerna blev efter hand mycket stora. En portugisisk karack kunde under 1500-talet ha sex däck, mer än 150 lättare kanoner och mäta närmare 50 meter från för till akter.

Lastkapaciteten kunde vara upp till 2 000 ton och besättningen flera hundra man.

Under 1400-talet var portugiserna också de ledande när det gällde exakt navigation. Från omkring 1460-1470 började de använda mätinstrument för astronomisk positionsbestämning. De samlade även noggranna uppgifter om Atlantens vind- och strömförhållanden.

LÄS MER: Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

LÄS MER: Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien

LÄS MER: Vasco da Gama och sjövägen till Indien

LÄS MER: Portugals historia

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

LÄS MER: De stora upptäckternas tid

LÄS MER: Bakgrunden till de europeiska upptäcktsresorna på 1400-talet

LÄS MER: Henrik Sjöfararen öppnar dörren till Atlanten

LÄS MER: Bartolomeu Diaz och vägen runt Afrikas sydspets

LÄS MER: Bartolomeu Dias

LÄS MER: Ett skeppsbrott år 1585

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur många fartyg och soldater hade Francisco d'Almeida till sitt förfogande när han lade grunden till det portugisiska herraväldet?
   
 2. Varför var portugiserna överlägsna i sjöstrider mot araberna och kineserna?
   
 3. Varför var karavellen ett idealiskt fartyg för upptäcktsfärder?
   
 4. Nämn några egenskaper som gjorde karacken lämplig för långa sjöfärder.

Ta reda på:

 1.  Nämn några navigationsinstrument som användes av sjöfarare på 1400- och 1500-talet och beskriv kortfattat hur de fungerade.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Peter Fowelin, SO-lärare och läromedelsförfattare

Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Publicerad: 22 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
skeppsbrott

Ett skeppsbrott år 1585

Portugal härskade över ett stort sjö- och handelsvälde i Asien. Erövringarna hade börjat i och med...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust....

L

Eldvapnens historia

Krutet uppfanns i Kina och användes först till fyrverkeripjäser och smällare. Under sina angrepp...

S

Armén och flottan under Vasatiden

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska...

M

Nordostpassagen och döden i Arktis

År 1871 upptäckte den norske säljägaren Elling Carlsen en hydda på ögruppen Novaja Zemlja norr om...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Hi
Bild saknas

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Hi
vapen

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...